intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị của thang điểm Wells trong tầm soát huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

89
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày về bệnh lý huyết khối tĩnh mạch sâu và đánh giá giá trị của thang điểm Wells trong tầm soát HKTMS ở bệnh nhân bệnh nội khoa cao tuổi có nguy cơ (bệnh lý nội khoa cấp tính và yếu tố nguy cơ nền) tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị của thang điểm Wells trong tầm soát huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM WELLS  <br /> TRONG TẦM SOÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU  <br /> TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ NGUY CƠ  <br /> Nguyễn Phước Minh Hiệp*, Nguyễn Văn Trí**, Nguyễn Thị Hậu*, Nguyễn Văn Tân** <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Đặt vấn đề: Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) là bệnh lý thường gặp. Trong ba thập niên gần đây, việc <br /> phòng ngừa HKTMS chỉ được chú trọng nhiều ở các bệnh nhân hậu phẫu ngoại khoa. Trong khi đó, các bệnh <br /> nhân bệnh nội khoa thường ít được chú ý theo dõi HKTMS. Thực tế cho thấy, HKTMS trên bệnh nhân nội khoa <br /> cần phải được quan tâm nhiều hơn. <br /> Mục  tiêu : Nghiên cứu này nhằm đánh giá giá trị của thang điểm Wells trong tầm soát HKTMS ở bệnh <br /> nhân bệnh nội khoa cao tuổi có nguy cơ (bệnh lý nội khoa cấp tính và yếu tố nguy cơ nền) tại bệnh viện Chợ Rẫy. <br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo hàng loạt ca. Nghiên cứu 97 bệnh nhân có yếu tố nguy <br /> cơ nghi ngờ HKTMS tại khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được đánh giá thang điểm Wells và siêu <br /> âm Doppler mạch máu chi dưới cùng lúc. Dựa vào kết quả có được để tính độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán <br /> dương, giá trị tiên đoán âm của thang điểm Wells. <br /> Kết quả: Tần suất các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu bị HKTMS chiếm 60,8%. Lấy tiêu chuẩn vàng là <br /> siêu âm Doppler mạch máu, với cut‐off = 2 điểm, thì thang điểm Wells có độ nhạy (Sens): 74,6%, độ đặc hiệu <br /> (Spec): 78,9%, giá trị tiên đoán dương tính (PPV): 84,6% và giá trị tiên đoán âm (NPV): 66,7%. <br /> Kết  luận:  Tần suất HKTMS trên bệnh nhân nội khoa cao tuổi có yếu tố nguy cơ tương đối cao. Việc áp <br /> dụng thang điểm Wells trong tầm soát bệnh nhân có nguy cơ bị HKTMS khá hiệu quả vì độ nhạy và độ đặc hiệu <br /> cao. <br /> Từ khóa: Huyết khối tĩnh mạch sâu, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> VALUE OF THE MODIFIED WELLSʹ SCORE FOR THE DIAGNOSIS DEEP VENOUS THROMBOSIS <br /> IN ELDERLY PATIENTS WITH MEDICAL RISK FACTORS  <br /> Nguyen Phuoc Minh Hiep, Nguyen Van Tri, Nguyen Thi Hau, Nguyen Van Tan <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 1 ‐ 2014: 221 ‐ 226 <br /> Background:  Deep  venous  thrombosis  (DVT)  is  rather  common  disease.  In  the  recent  three  decades,  the <br /> prevention of DVT is only concentrated on surgical post‐op patients, but not in medical patients. In fact, deep <br /> venous thrombosis on medical patients needs to be more concerned.  <br /> Objective: This study aimed to assess the value of the modified Wells’ score in screening DVT in elderly <br /> patients with medical disease and risk factors (acute medical conditions and the background risk factors) in Cho <br /> ray hospital. <br /> Methods:  Designed  as  case  series  study.  In  this  case  study,  97  patients  with  medical  risk  factors  and <br /> clinical suspicion of DVT were prospectively enrolled. Wellsʹ score was determined for each patient and compared <br /> with the gold standard duplex ultrasound result done at the same time.  <br /> <br /> * Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh <br /> ** Bộ Môn Lão Khoa, ĐHYD TP. HCM <br /> Tác giả liên lạc: ThS. Nguyễn Phước Minh Hiệp; ĐT: 0913113661 <br /> ễ<br /> Tim Mạch<br /> <br /> 221<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014<br /> <br /> Results:  Ninety‐seven patients were included. The prevalence of DVT was 60.8%. A total of 97 patients <br /> were analyzed. At a cut‐off of 2, the sensitivity, specificity, PPV and NPV of the Wells score were 74.6%, 78.9%, <br /> 84.6% and 66.7%, respectively.  <br /> Conclusions: Incidence of DVT is high among hospitalized elderly patients with medical disease and risk <br /> factors. Wellsʹ modified score have shown good performances because of high sensitivity and specificity.  <br /> Keyword: Deep venous thrombosis, the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive <br /> value.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> <br /> Tiêu chuẩn chọn mẫu <br /> <br /> Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) là bệnh <br /> lý  thường  gặp  sau  hội  chứng  vành  cấp  và  đột <br /> quỵ. Bệnh lý này trở thành một vấn đề sức khỏe <br /> đặc biệt nghiêm trọng vì những biến chứng cấp <br /> tính  nguy  hiểm  như:  thuyên  tắc  phổi  và  biến <br /> chứng  mạn  tính  như  hội  chứng  sau  viêm  tĩnh <br /> mạch,  loét  tĩnh  mạch  do  thiểu  dưỡng,  suy  van <br /> tĩnh  mạch,  xơ  phổi,  tăng  áp  lực  tĩnh  mạch <br /> phổi… làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng <br /> và gánh nặng chi phí y tế của xã hội. Do đó việc <br /> nhận  biết  các  yếu  tố  nguy  cơ  giúp  thầy  thuốc <br /> tầm  soát  và  chẩn  đoán  sớm  bệnh  có  ý  nghĩa <br /> quan trọng, đặc biệt trên những bệnh nhân cao <br /> tuổi  có  bệnh  lý  nội  khoa.  Tuy  nhiên,  phát  hiện <br /> sớm và phòng ngừa HKTMS vẫn còn là một thử <br /> thách cho các nhà khoa học trong giai đoạn hiện <br /> nay vì đa số HKTMS thường không triệu chứng <br /> và  bệnh  nhân  nhập  viện  khi  đã  có  biến  chứng. <br /> Hiện  nay  trên  thế  giới,  thang  điểm  Wells  được <br /> áp  dụng  phổ  biến  nhất  hướng  đến  chẩn  đoán <br /> HKTMS,  thường  hướng  đến  bệnh  nhân  ngoại <br /> khoa nhiều hơn, tại nước ta chưa có nghiên cứu <br /> trên  bệnh  nhân  cao  tuổi  bệnh  nội  khoa  nằm <br /> viện. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này <br /> nhằm  đánh  giá  giá  trị  của  thang  điểm  Wells  trong <br /> tầm soát HKTMS ở bệnh nhân bệnh nội khoa cao tuổi <br /> có nguy cơ (bệnh lý nội khoa cấp tính và yếu tố nguy <br /> cơ nền) tại bệnh viện Chợ Rẫy. <br /> <br /> Từ  dân  số  mục  tiêu  chúng  tôi  chọn  ra  97 <br /> trường  hợp  được  nghi  ngờ  HKTMS  có  yếu  tố <br /> nguy  cơ  (yếu  tố  nguy  cơ  nội  khoa  cấp  tính  và <br /> yếu tố nguy cơ nền). <br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> Dân số mục tiêu: Tất cả bệnh nhân nhập viện <br /> và  điều  trị  tại  khoa  Tim  Mạch  Bệnh  Viện  Chợ <br /> Rẫy trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng <br /> 06/2013. <br /> <br /> 222<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ <br /> Bệnh  nhân  không  có  yếu  tố  nguy  cơ  và <br /> không đồng ý tham gia nghiên cứu. <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Thiết kế nghiên cứu <br /> Báo cáo hàng loạt ca. <br /> Phương pháp tiến hành nghiên cứu <br /> Những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ (yếu tố <br /> nguy  cơ  nội  khoa  cấp  tính  và  yếu  tố  nguy  cơ <br /> nền) nghi ngờ HKTMS và  không  có  tiêu  chuẩn <br /> loại  trừ  được  chọn  vào  nghiên  cứu.  Các  đối <br /> tượng nghiên cứu đều được hỏi bệnh sử, tiền sử <br /> bản thân và gia đình, khám lâm sàng, đồng thời <br /> thực  hiện  xét  nghiệm  siêu  âm  doppler  mạch <br /> máu chi dưới. Thu thập số liệu tất cả hồ sơ bệnh <br /> án  của  các  đối  tượng  trong  nhóm  nghiên  cứu, <br /> dựa theo bảng thu thập số liệu đã xây dựng. <br /> Chẩn  đoán  huyết  khối  tĩnh  mạch  sâu <br /> (HKTMS)  chi  dưới  bằng  siêu  âm  Doppler  (với <br /> độ nhạy 96%, độ đặc hiệu 98%). <br /> <br /> Xử lý và phân tích số liệu <br /> Xử  lý  số  liệu  bằng  thuật  toán  thống  kê  và <br /> phần mềm SPSS 13.0. Tần suất, tỉ lệ phần trăm <br /> được sử dụng để mô tả số liệu định tính; trung <br /> bình  và  độ  lệch  chuẩn  để  mô  tả  biến  số  định <br /> lượng. <br /> So sánh hai tỉ lệ của biến số định tính bằng <br /> phép kiểm chi bình phương. Ngoài ra, chúng tôi <br /> còn  xác  định  những  chỉ  số  đặc  biệt  cho  thang <br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> điểm  Wells,  bằng  cách  so  sánh  với  tiêu  chuẩn <br /> vàng là siêu âm Doppler mạch máu: <br /> Độ nhạy (Sensitivity, Sens) là tỉ lệ bệnh nhân <br /> cao  tuổi  có  nguy  cơ,  có  thang  điểm  Wells  ≥2 <br /> được chẩn đoán xác định HKTMS bằng siêu âm <br /> Doppler (+). <br /> Độ  đặc  hiệu  (Specificy,  Spec)  là  tỉ  lệ  bệnh <br /> nhân cao tuổi có nguy cơ, có thang điểm Wells <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2