intTypePromotion=1

Giấy đề nghị cấp phôi sổ

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
390
lượt xem
49
download

Giấy đề nghị cấp phôi sổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Giấy đề nghị cấp phôi sổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đề nghị cấp phôi sổ

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .…/2008/ TDH Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2008 V/v: Đề nghị cấp phôi sổ GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÔI SỔ Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Huyện Từ Liêm Tháng 4/2008 Công ty cổ phần ... được cơ quan BHXH duyệt tờ khai cấp sổ BHXH cho 05 lao động, trong đó: - Bảo hiểm xã hội thành phố duyệt : ...... lao động - Bảo hiểm xã hội huyện Từ Liêm duyệt : ...... lao động - Cấp, đổi lại sổ :0 - Tổng cộng : 05 Công ty cổ phần ... kính đề nghị BHXH Từ Liêm xem xét giải quyết. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - BHXH Từ Liêm; - Lưu TCHC. ...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2