Giấy giới thiệu

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
356
lượt xem
57
download

Giấy giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Giấy giới thiệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy giới thiệu

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM02 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 Số: / GT , ngày tháng năm 200 …. Giấy giới thiệu Trân trọng giới thiệu ông/bà: …………………….………………………………… Chức danh/đơn vị: ……………….……………………………………………………… Được cử đến: …….……………….………………………….…………………………… Để: ………………………………………………………………...……………………… ……………………………………………………………………………………………… Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp ông/bà ………….. hoàn thành nhiệm vụ (Giấy này có giá trị đến hết ngày …….. tháng ……. năm 200 …) Ngày ……. tháng …… năm 200 … . Giám đốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản