intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp cho đề án ngoại ngữ 2020 đối với sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại trường Đại học Phú Yên

Chia sẻ: ViAnkanra2711 ViAnkanra2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) hiện nay, mức độ sử dụng ngoại ngữ của sinh viên (SV) nói chung và của SV chuyên ngữ nói riêng sau khi tốt nghiệp là rất khiêm tốn, và khó có khả năng đạt được mức năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu. Với bài viết này, chúng tôi phân tích các mặt khó khăn và thuận lợi, từ đó đưa ra một số giải pháp để trường ĐHPY có những chuyển biến tích cực về mọi mặt đáp ứng việc thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp cho đề án ngoại ngữ 2020 đối với sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại trường Đại học Phú Yên

  1. 94 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN GIẢI PHÁP CHO ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ VÀ KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Tôn Nữ Phương Thảo * Tóm tắt Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020” (gọi tắt là Đề án ngoại ngữ 2020), mục tiêu của Đề án ngoại ngữ 2020 là: đến năm 2020, ngoại ngữ phải trở thành thế mạnh của học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam trong học thuật, giao tiếp, nghiên cứu... [5]. Tại trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) hiện nay, mức độ sử dụng ngoại ngữ của sinh viên (SV) nói chung và của SV chuyên ngữ nói riêng sau khi tốt nghiệp là rất khiêm tốn, và khó có khả năng đạt được mức năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu. Với bài viết này, chúng tôi phân tích các mặt khó khăn và thuận lợi, từ đó đưa ra một số giải pháp để trường ĐHPY có những chuyển biến tích cực về mọi mặt đáp ứng việc thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020. Từ khóa: giải pháp, đề án ngoại ngữ 2020, sinh viên, Đại học Phú Yên 1. Đặt vấn đề nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Mục tiêu của Đề án ngoại ngữ đất nước.” [5] 2020 là: “Đổi mới toàn diện việc dạy và Cũng theo Đề án ngoại ngữ học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 2020, đối với các cơ sở giáo dục đại học quốc dân, triển khai chương trình dạy không chuyên ngữ, chương trình đào và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, tạo mới phải c mức kiến thức đạt trình trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 độ tối thiểu là bậc 3 (B1) theo khung đạt được một bước tiến rõ rệt về trình chuẩn năng l c ngoại ngữ Châu Âu sau độ, năng l c s dụng ngoại ngữ của khoá tốt nghiệp. Đối với các cơ sở giáo ngu n nhân l c, nhất là đối với một số dục đào tạo chuyên ngữ, chương trình l nh v c ưu tiên; đến năm 2020 đa số đào tạo mới phải c mức kiến thức đạt thanh niên iệt Nam tốt nghiệp trung trình độ bậc 4 (B2) sau khoá tốt nghiệp cấp, cao đ ng và đại học c đủ năng l c cao đ ng, và bậc 5 (C1) sau khoá tốt ngoại ngữ s dụng độc lập, t tin trong nghiệp đại học và bắt buộc người học giao tiếp, học tập, làm việc trong môi phải đ ng thời được đào tạo hai ngoại trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn ngữ trong một khoá đào tạo, một ngoại hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh ngữ chính (ngoại ngữ 1) và một ngoại của người dân iệt Nam, phục vụ s ngữ phụ (ngoại ngữ 2), trong đ thời __________________ lượng đào tạo ngoại ngữ phụ không quá * ThS, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Phú Yên
  2. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 3 * 2013 95 1/2 thời lượng dành cho việc đào tạo phương thức và nội dung dạy học cũng ngoại ngữ chính.[5] đang được các giảng viên của Khoa Vì vậy, phải làm gì để SV c thể Ngoại ngữ th c hiện hết sức triệt để. đạt được mức kiến thức tối thiểu ở các Tuy nhiên, mọi hoạt động đang chương trình đào tạo như đã nêu trên? chỉ mới ở mức độ khởi đầu, và việc Câu hỏi này đã được đặt ra không chỉ ở triển khai th c hiện đề án vẫn chưa trường ĐHPY mà còn ở tất cả các được phổ biến rộng rãi đến từng SV. trường đại học khác trên cả nước. Để ới bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích th c hiện Đề án ngoại ngữ 2020, các th c trạng dạy học ngoại ngữ tại trường trường Đại học, Cao đ ng được Bộ ĐHPY và đưa ra một số giải pháp nhằm Giáo dục và Đào tạo chỉ định đã hoàn giúp trường ĐHPY c những chuyển tất khâu chuẩn bị đội ngũ chuyên môn, biến tích c c về mọi mặt để c thể tham xây d ng được đội ngũ cán bộ cốt cán gia th c hiện Đề án ngoại ngữ 2020. c đủ năng l c, triển khai biên soạn 2. Thực trạng dạy học Ngoại ngữ tại chuẩn đầu ra và nâng cấp, mở rộng các trường Đại học Phú Yên chương trình đào tạo, chuẩn bị đầy đủ 2.1 Thách thức cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu tối  Quốc tế: Chính sách mở c a và thiểu về đào tạo SV và b i dưỡng giáo tăng cường hợp tác quốc tế giữa iệt viên. Ngoài ra, các trường đã th c hiện Nam và các nước trên thế giới đã tạo ra những biện pháp lớn nhằm nâng cao một nhu cầu hết sức cấp thiết cho việc chất lượng đào tạo ngoại ngữ: kiểm tra dạy học ngoại ngữ với chất lượng hiệu trình độ ngoại ngữ đầu vào của S , xác quả cao, là động l c phát triển của nền định chuẩn năng l c đầu ra theo chuẩn kinh tế quốc dân. Chính vì thế mà dạy quốc tế nhằm mục đích quản lý trình độ học ngoại ngữ đang được xã hội ngày ngoại ngữ của mỗi S ở mỗi năm học càng quan tâm. để c những điều chỉnh kịp thời nhằm  Trong nước: Nhu cầu của xã hội đạt chuẩn đầu ra. [4] và của phụ huynh, học sinh, sinh viên Tại trường ĐHPY, được s chỉ về xuất khẩu lao động, du học ngày đạo của Ban Giám Hiệu, Khoa Ngoại càng cao dẫn đến nhu cầu học tập và s ngữ đã phối hợp với Phòng Đào tạo và dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh các phòng ban của nhà trường để hoàn cũng ngày càng tăng. tất xây d ng 2 ngành đào tạo Đại học  Tại trường ĐHPY: Tiếng Anh Ngoại ngữ mới, rà soát và chuyên môn được chọn là môn ngoại ngữ bắt buộc h a đội ngũ giảng viên, đề xuất th c đối với các lớp không chuyên ngữ, hiện kiểm tra xếp lớp đối với sinh viên nhưng trên th c tế, S vẫn chưa thể học tiếng Anh không chuyên, triển khai giao tiếp hay s dụng được tiếng Anh biên soạn chuẩn đầu ra, đề xuất trang bị dù đã được học ngoại ngữ này 7 năm ở mới phòng th c hành ngôn ngữ. iệc bậc học phổ thông và 1.5 năm ở bậc học l a chọn và đăng ký giáo trình, đổi mới cao đ ng, đại học. Đối với các lớp
  3. 96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN chuyên ngữ, tiếng Anh là chuyên ngành học ngoại ngữ đối với sinh viên không chính nên được S đầu tư rất nhiều, chuyên ngữ tại các cơ sở giáo dục đại nhưng vốn kiến thức và kỹ năng tiếng học bắt đầu bằng trình độ B1 (Tiền Anh của các em ở đầu vào còn rất thấp Trung cấp – Pre-Intermediate). Đối với nên việc đạt được chuẩn đầu ra vẫn là sinh viên chuyên ngữ thì căn cứ trên một vấn đề c c kỳ kh khăn. ề môn điểm sàn và điểm tuyển sinh Khối D học ngoại ngữ 2 của các lớp này, tiếng (Toán – ăn – Ngoại ngữ). Điều đ c Pháp được chọn là ngoại ngữ bắt buộc, ngh a là S đã c một nền tảng kiến nhưng các em chưa hề được học tiếng thức nhất định về ngoại ngữ. Pháp ở bậc học phổ thông, vì thế các  Theo chương trình khung của Bộ lớp này phải th c hiện việc học ngoại Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT), ngữ từ trình độ sơ cấp. trường ĐHPY đã thống nhất rằng khi ới tình hình học tập ngoại ngữ thiết kế chương trình cho tất cả các của S như trên thì việc đáp ứng được chuyên ngành không chuyên ngữ, tiếng yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020 sẽ là Anh được xác định là môn ngoại ngữ một thách thức lớn. bắt buộc trong khối kiến thức giáo dục đại cương, c 3 học phần với thời lượng 2.2 Thuận lợi  Đề án “Dạy và học ngoại ngữ 7 tín chỉ (105 tiết lý thuyết và 315 tiết t trong hệ thống giáo dục quốc dân giai học). Đối với các lớp chuyên ngữ tiếng đoạn 2008-2020” đã được chính phủ Anh, việc phân bổ chương trình giảng phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết dạy cũng đảm bảo trên 75% số tiết dành định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 cho việc dạy học và th c hành các kỹ của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp năng ngôn ngữ, các kiến thức văn h a, lý cho trường ĐHPY trong việc triển văn minh bằng tiếng Anh. Thời lượng khai th c hiện đổi mới toàn diện việc dạy học trên là một trong những thuận dạy học ngoại ngữ. Đề án cũng là một lợi cho S , nhưng chỉ được xem là tiền động l c thúc đẩy s phát triển cả về đề, là bước khởi động cho quá trình học chất lượng lẫn số lượng đối với việc dạy tập ngoại ngữ: S phải c s nổ l c hết học ngoại ngữ tại trường ĐHPY cũng sức, c động cơ thái độ học tập tích c c, như trong ngành giáo dục tỉnh Phú Yên. thì mới tránh được những kh khăn mà  Đối tượng tuyển sinh của trường chúng tôi sẽ nêu trong phần 2.3. ĐHPY là học sinh đã tốt nghiệp Phổ  Đội ngũ giảng viên ngoại ngữ thông trung học hoặc tương đương, điều của trường ĐHPY c trình độ từ c đ c ngh a là S đã hoàn tất chương nhân trở lên, c thâm niên công tác, c trình tiếng Anh sơ cấp ở bậc học phổ trình độ chuyên môn cao, c năng l c thông và đã c một số kiến thức tối sư phạm và c khả năng ứng dụng công thiểu về ngoại ngữ. Theo quy định của nghệ thông tin trong giảng dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế thừa kiến  ề thái độ, cả giảng viên lẫn S thức từ bậc học phổ thông, chương trình đều hiểu rõ tầm quan trọng của ngoại
  4. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 3 * 2013 97 ngữ. Đây cũng là động l c cho s phát  ăn h a t học, văn h a học tập triển của quá trình dạy học ngoại ngữ. suốt đời chưa phổ biến trong S nên  Nhiều ngu n học liệu mở, các các em chưa c ý thức t học, chưa biết website, các diễn đàn học tập ngoại cách t học và quyết tâm t học chưa ngữ, ti vi, báo chí ngày càng phong phú cao. và đa dạng, đáp ứng tương đối đầy đủ  Ngoại ngữ không chuyên vẫn nhu cầu học tập ngoại ngữ của mọi đối còn được dạy như một môn học kiến tượng người học. thức chứ chưa được triển khai như một 2.3 Khó khăn môn học kỹ năng. Nhiều giảng viên đã  Trình độ ngoại ngữ đầu vào của tích c c đổi mới phương pháp giảng S còn rất thấp và không đ ng bộ. Đối dạy, nhưng việc th c hiện chưa đ ng bộ tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt và hiệu quả chưa cao. nghiêp trung học phổ thông hoặc tương  Đã c những s chuyển biến về đương, điều đ c ngh a là các em đã vai trò của giảng viên và S trong lớp được trang bị và hoàn thành kiến thức học, trong đ SV được xem là trung tâm và kỹ năng ngoại ngữ ở trình độ sơ cấp, của quá trình dạy học, tuy nhiên, SV nhưng trên th c tế, vẫn còn nhiều SV vẫn chưa đủ khả năng nắm vai trò trung hầu như không biết gì về ngoại ngữ. tâm và giảng viên vẫn phải s dụng  S học nhiều mà hiệu quả chưa phương pháp giảng giải và làm bài tập. tương xứng với thời gian, nỗ l c và s Phương pháp giao tiếp với những thủ đầu tư của các em gây nên không ít bức thuật như làm việc theo nh m, cặp, xúc, chán nản. đ ng vai, giải quyết tình huống để th c  Thời lượng học ngoại ngữ trong hành nghe n i còn rất hạn chế, chưa tạo chương trình khung giáo dục đại học và điều kiện cho S s dụng ngoại ngữ cao đ ng dành cho các lớp không ngay trong môi trường lớp học. chuyên ngữ giảm còn 7 tín chỉ (105 tiết  Quá trình dạy và học vẫn còn tập tín chỉ) so với trước đây là 10 đơn vị trung vào các chủ điểm ngữ pháp, đọc học trình (150 tiết niên chế). Đối với hiểu và viết. Phần lớn sinh viên sau khi các lớp chuyên ngữ, thời lượng học tốt nghiệp chưa đủ năng l c để s dụng ngoại ngữ cũng chiếm xấp xỉ 75% ngoại ngữ trong nghe n i, giao tiếp, đọc trong tổng số tiết học toàn kh a. Trong và dịch tài liệu hoặc theo học các khi đ , để hoàn thành chương trình học chương trình quốc tế. ở mỗi trình độ A, B, C, SV phải hoàn Từ những thách thức, thuận lợi thành 540 tiết học chuẩn; ở mỗi cấp độ và kh khăn trên, chúng tôi xin đưa ra A1, A2, B1, B2, C1, C2, S phải hoàn một số giải pháp sau đây. thành 270 tiết học chuẩn [4]. Điều đ lý 3. Giải pháp cho việc đào tạo Ngoại giải một vấn đề chung: thời lượng học ngữ tại trường Đại học Phú Yên tập ngoại ngữ của S còn ít, chưa đủ để 3.1 Đổi mới và nâng cấp cơ sở vật hoàn thành các cấp độ mà các em cần đạt. chất
  5. 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN  Phát huy hết sức hiệu quả của 2  Có kế hoạch c giảng viên ngoại phòng th c hành ngoại ngữ mới (A203 ngữ cốt cán đi tham quan, học tập, b i và A204); tu s a lắp ráp lại thiết bị cũ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở các của phòng A203 vào một phòng học nước c bản ngữ hoặc có ngôn ngữ mới (đề nghị lắp tiếp vào phòng A205, quốc gia phù hợp với ngoại ngữ đang tạo thành một dãy phòng học đặc thù). dạy cho sinh viên theo lộ trình của Đề Đây là các phòng nghe nhìn, phòng đa án Ngoại ngữ 2020 đã đề ra [2]. phương tiện đã c đủ các trang thiết bị  Xây d ng và triển khai chương thiết yếu đảm bảo đáp ứng cho việc dạy trình đào tạo, tài liệu giảng dạy đáp ứng và học ngoại ngữ. Các phòng này nên chuẩn đầu ra B2 cho S cao đ ng được bố trí tối đa cho việc giảng dạy chuyên ngữ và C1 cho S đại học ngoại ngữ hoặc các bộ môn c s dụng chuyên ngữ. ngoại ngữ trong giảng dạy.  Xây d ng và triển khai chương  Đề nghị mua sắm và trang bị đầy trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đủ danh mục tài liệu giáo trình thiết yếu (cho cả S chuyên ngữ và không phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ chuyên ngữ), đảm bảo khi tốt nghiệp, mà Khoa Ngoại ngữ đã nộp đến Thư sinh viên đạt trình độ theo mục tiêu mà viện, các trang thiết bị thiết yếu cho Bộ GD-ĐT đề ra. việc dạy và học ngoại ngữ mà Khoa đã  Khuyến khích giảng viên một số nộp lên Phòng Hành chính-Tổng hợp ngành hoặc một số môn học thuộc nhằm thúc đẩy cho việc dạy học ngoại ngành ưu tiên như Khoa học t nhiên, ngữ tại trường ĐHPY. Công nghệ thông tin, Tài chính ngân  S dụng c hiệu quả các thiết bị hàng, Du lịch, Quản trị kinh doanh dạy và học ngoại ngữ; khai thác đúng không chuyên ngữ xây d ng và triển mục đích các ngu n thông tin, tư liệu khai chương trình đào tạo giảng dạy nước ngoài, đặc biệt là Internet phục vụ bằng Tiếng Anh. cho việc dạy và học ngoại ngữ tại  C kế hoạch rà soát đánh giá trường ĐHPY. th c trạng đội ngũ giảng viên ngoại 3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ ngữ. Ở một số trường như: Đại học giảng viên Ngoại ngữ Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ  Đội ngũ giảng viên, đặc biệt là Huế hay ở Phân viện Ngân hàng Phú giảng viên ngoại ngữ, cần được cập Yên đã c yêu cầu nộp bảng điểm nhật, đào tạo, b i dưỡng cả về trình độ TOEFL, IELTS đối với giảng viên chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm. ngoại ngữ, các giảng viên không chuyên Đối với các kh a tập huấn, các hội thảo ngữ cũng đang c kế hoạch học tập ngoại ngữ trong nước, cần ưu tiên tăng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của Bộ số lượng cho nhiều giảng viên ngoại GD-ĐT. Kinh phí t đào tạo và t b i ngữ được tham gia. dưỡng này sẽ do trường ĐHPY chi trả theo kết quả.
  6. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 3 * 2013 99  Phát huy vai trò của quan hệ hợp phải biết t lấp khoảng trống đ bằng tác quốc tế, c chính sách về việc hợp cách t học lại những khối lượng kiến tác quốc tế trong giảng dạy, học tập thức mà ở bậc THPT các em đã bỏ qua ngoại ngữ; chính sách, chế độ thu hút không học. người iệt Nam ở nước ngoài về giảng  Đối với những S học nhiều mà dạy ngoại ngữ, các chuyên gia nước hiệu quả chưa tương xứng với thời gian, ngoài tham gia vào hoạt động đào tạo nỗ l c và s đầu tư công sức của các ngoại ngữ cho trường ĐHPY. em, các em cần rà soát lại xem việc học  Khuyến khích giảng viên chuyên tập của mình c đi đúng hướng không, ngữ và không chuyên ngữ th c hiện các các tài liệu học tập của mình c đáp ứng chương trình hợp tác, trao đổi (như được với chương trình đào tạo không và Fulbright, AusAID, ADS, …) nhằm cần c những thay đổi cần thiết để việc tăng số lượng giảng viên được đi b i học tập của mình c hiệu quả hơn. dưỡng tại các quốc gia n i tiếng Anh.  S không nên chỉ d a vào việc  Đổi mới phương pháp kiểm tra, học tập và rèn luyện các kỹ năng ngoại đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ; xây ngữ tại trường mà nên tăng cường thêm d ng các dữ liệu ngân hàng câu hỏi, thời lượng học tập ngoại ngữ ngoài nhà phục vụ việc kiểm tra, đánh giá trình độ trường, ngoài giờ học trên lớp, từ bạn ngoại ngữ của người học tốt hơn; tăng bè, từ các trung tâm ngoại ngữ, hoặc từ cường ứng dụng công nghệ thông tin các tài liệu, sách vở, báo chí, internet, ... trong giảng dạy ngoại ngữ, nâng cao  S cần tích c c phát huy văn hiệu quả công tác khảo thí và đánh giá hóa t học, văn h a học tập suốt đời chất lượng đào tạo ngoại ngữ. hiện chưa phổ biến trong các em, cần c  Tăng cường kiểm định chất ý thức t học hơn nữa, xây d ng các kế lượng các chương trình đào tạo ngoại hoạch chiến lược học tập cho bản thân ngữ và các chương trình giảng dạy bằng và phải c quyết tâm cao mới c thể đi tiếng nước ngoài. đến thành công.  Tổ chức các câu lạc bộ, các diễn  S cần phối hợp tốt hơn nữa với đàn sinh viên, giảng viên ngoại ngữ; tổ các giảng viên trong giờ học ngoại ngữ chức các chương trình giao lưu sinh nhằm nâng cao vai trò của người dạy và viên tình nguyện, các hoạt động ngoại người học trong quá trình dạy học, khoá (văn hoá, văn nghệ, báo chí…) c trong đ người học được xem là trung s dụng ngoại ngữ, nhằm xây d ng môi tâm của quá trình dạy học. Các em cần trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học tích c c tham gia vào các hoạt động ngoại ngữ. giao tiếp trong học tập ngoại ngữ với 3.3 Nâng cao năng lực sử dụng ngoại những thủ thuật như làm việc theo ngữ trong SV nh m, cặp, đ ng vai, giải quyết tình  Đối với những SV hầu như huống để th c hành nghe nói, s dụng không biết gì về ngoại ngữ, các em cần ngoại ngữ ngay trong môi trường lớp học.
  7. 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN  S cần tích c c s dụng ngoại luận về việc th c hiện Đề án Ngoại ngữ, ngữ trong nghe n i, giao tiếp, đọc và mà kết quả đạt được của Đề án đến năm dịch tài liệu c liên quan đến chuyên 2020 vẫn đang còn bị hoài nghi. Tuy ngành mà mình được đào tạo. nhiên, theo phát biểu của Thứ trưởng  S cần tích c c tham gia vào Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn inh các câu lạc bộ, các diễn đàn sinh viên, Hiển tại Hội thảo “Giới thiệu Đề án giảng viên ngoại ngữ; tham gia các Ngoại ngữ quốc gia 2020 với các đại sứ chương trình giao lưu sinh viên tình quán và các tổ chức quốc tế tại iệt nguyện, các hoạt động ngoại khoá (văn Nam nhằm tăng cường s hợp tác, hỗ hoá, văn nghệ, báo chí…) c s dụng trợ triển khai th c hiện và đánh giá hiệu ngoại ngữ, nhằm xây d ng môi trường quả” được tổ chức tại Hà Nội ngày thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học ngoại ngữ. 29/11/2012: “… phương châm triển 4. Kết luận khai đề án là coi trọng chất lượng, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 không chạy theo tiến độ mà hạ thấp chất trong các cơ sở giáo dục đại học là một lượng. Những địa phương nào đủ điều đề án lớn nhằm th c hiện đổi mới toàn kiện thì triển khai, chưa đủ thì tích c c diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ chuẩn bị...” [4] . ậy thì, việc trường thống giáo dục quốc dân, trong đ c ĐHPY c những động thái tích c c để giáo dục đại học. Đã c hàng chục hội chuẩn bị cho việc th c hiện Đề án thảo cấp Bộ, hàng trăm hội thảo cấp sở, Ngoại ngữ đến năm 2020 là việc cần cấp trường, hàng ngàn bài viết, bài bình làm ngay TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công văn số 7274/BGDĐT-GDĐH ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020’’ [2] Công văn số 808/KH-BGDĐT ngày 16/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học’’. [3] http://www.baomoi.com/Day-va-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-GD-quoc-dan-giai- doan-2008--2020-Lay-chat-luong-lam-hang-dau/59/6513449.epi [4] http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/www.nhandan.org.vn/Gioi-thieu-De-an- Ngoai-ngu-quoc-gia-2020-toi-cac-co-quan-to-chuc-quoc-te/7447980.epi [5] Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” [6] Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành”.
  8. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 3 * 2013 101 Abstract Solutions for the Foreign Language Project 2020 for English and non-English major students at Phu Yen University The Decision 1400/QD-TTg by the Minister of the Government dated 30/09/2008 ratifying the Project for “Teaching and learning foreign languages in the national education system in the period 2008-2020” (hereafter called “The Foreign Language Project 2020”, whose aim is that, until 2020, foreign languages shall be the strong point of Vietnamese students in their learning, communication and research … [5]. At Phu Yen University (hereafter called PYU), the level of using foreign languages of non-English major students in general and of English major ones in particular after graduation is very limited, and they hardly reach the required foreign language level. Through this article, we analyze the advantages and disadvantages, and then give a number of solutions so that PYU can make positive changes in all fields to meet the Foreign Language Project 2020. Key words: solution, foreign language project 2020, students, Phu Yen University
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2