intTypePromotion=3

Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
6
download

Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc đánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn – là một là một loại hình doanh nghiệp khá mới mẻ và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Phan Thị Thái Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 103(03): 55 - 64<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> VÀ DU LỊCH BẢO SƠN<br /> Phan Thị Thái Hà*, Nguyễn Phương Thảo<br /> Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Kiểm toán nội bộ có vai trò quản lý hữu hiệu, giúp phát hiện và khắc phục những điểm yếu kém<br /> trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Nhà quản lý luôn muốn có được những thông tin trung<br /> thực, chính xác và kịp thời nhất về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp mình để từ đó có thể<br /> đưa ra các quyết định đúng đắn. Đây là một nhu cầu tất yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong<br /> nền kinh tế thị trường. Thông qua việc đánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại<br /> Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, bài báo đề xuất các giải pháp<br /> nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn – là một là một loại hình<br /> doanh nghiệp khá mới mẻ và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực<br /> Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, rủi ro, kiểm soát nội bộ, cổ phần tập đoàn, kế hoạch kiểm toán, thực<br /> hành kiểm toán<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Kiểm toán ra đời, tồn tại và phát triển là một<br /> tất yếu khách quan do yêu cầu của quản lý,<br /> phục vụ cho quản lý nhằm cung cấp thông tin<br /> trung thực, tin cậy cho mọi đối tượng quan<br /> tâm trên thị trường. Cùng với sự phát triển<br /> của xã hội, hoạt động kiểm toán ngày càng đa<br /> dạng và hoàn thiện hơn. Mặc dù đã xuất hiện<br /> từ lâu trên thế giới nhưng kiểm toán vẫn là<br /> hoạt động khá mới mẻ đối với nhiều nước,<br /> trong đó có Việt Nam. Khi xã hội càng phát<br /> triển, nền kinh tế càng phát triển, thì yêu cầu<br /> quản lý càng được đòi hỏi ở mức độ cao hơn.<br /> Do vậy, tổ chức kiểm toán nội bộ cũng phải<br /> không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng<br /> được tốt nhất yêu cầu quản lý đó. Bài báo dựa<br /> trên sự đánh giá thực trạng tổ chức công tác<br /> kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Tập<br /> đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn,<br /> trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn<br /> thiện bộ máy kiểm toán nội bộ tại công ty,<br /> từ đó nâng cao hiệu quả quản lý cho một<br /> loại hình doanh nghiệp còn khá mới mẻ và<br /> hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực ở<br /> Việt Nam.<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Phương pháp nghiên cứu được vận dụng<br /> trong đề tài chủ yếu là tổng hợp, phân tích,<br /> *<br /> <br /> logic… , các phương pháp kỹ thuật cụ thể như<br /> khảo sát, phỏng vấn, so sánh, thu thập thông<br /> tin, nghiên cứu tài liệu… và một số phương<br /> pháp bổ trợ khác. Tại đơn vị được khảo sát Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng<br /> và Du lịch Bảo Sơn, để tập trung làm rõ tổ<br /> chức và quy trình kiểm toán nội bộ đơn vị, sử<br /> dụng phương pháp phỏng vấn, thu thập thông<br /> tin và quan sát quy trình hoạt động của bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị được áp<br /> dụng. Đánh giá và so sánh với lý luận cơ bản,<br /> kết hợp với việc phân tích các yếu tố ảnh<br /> hưởng từ bên trong và bên ngoài đơn vị, từ đó<br /> đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn<br /> thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ<br /> phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch<br /> Bảo Sơn.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Đặc điểm và tình hình hoạt động của Công<br /> ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và<br /> Du lịch Bảo Sơn<br /> Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng<br /> và Du lịch Bảo Sơn, tên giao dịch Baoson<br /> Tourism and Construction Investment Group<br /> Joint Stock Company (tên viết tắt là Baoson<br /> Group.,JSC), có tiền thân là Công ty TNHH<br /> Dịch vụ Đầu tư và Du lịch Nghi Tàm, thành<br /> lập năm 1992 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.<br /> Sau một thời gian dài tồn tại và phát triển,<br /> ngày 23/07/2007, công ty chính thức đổi tên<br /> <br /> Tel: 0986 060939, Email: thaiha.tueba@gmail.com<br /> <br /> 55<br /> <br /> 58Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phan Thị Thái Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây<br /> dựng và Du lịch Bảo Sơn (từ đây gọi tắt là<br /> Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn).<br /> Hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du<br /> lịch, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn chủ<br /> yếu kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, du<br /> lịch lữ hành, giải trí, phát triển các khu vui<br /> chơi giải trí và các khu nghỉ cao cấp… với<br /> các dịch vụ như: Dịch vụ hướng dẫn du lịch,<br /> tổ chức tour và đại lý du lịch; Dịch vụ biểu<br /> diễn nghệ thuật, giải trí; Dịch vụ của các nghệ<br /> sĩ biểu diễn; Dịch vụ bảo tồn và bảo tàng; Các<br /> dịch vụ vui chơi giải trí khác.<br /> Sau khi thành lập thêm sàn Bất động sản,<br /> công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình<br /> sang kinh doanh bất động sản, nổi bật là việc<br /> đầu tư vào khu đô thị mới An Khánh, trong<br /> đó có Công viên Thiên đường Bảo Sơn. Bên<br /> cạnh đó là các hoạt động gia tăng khác như:<br /> - Hướng dẫn du lịch cho nhóm, đoàn;<br /> - Các hoạt động tham gia cùng chính quyền<br /> địa phương nhằm phát triển và bảo vệ an<br /> ninh, văn hóa và môi trường;<br /> - Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống<br /> thông qua các chương trình lễ hội định kỳ tại<br /> Công viên Thiên đường Bảo Sơn.<br /> Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng<br /> và Du lịch Bảo Sơn đã phát triển thành một<br /> tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực du lịch và<br /> giải trí, đóng góp vào ngân sách Nhà nước<br /> mỗi năm hàng chục tỷ đồng, đời sống nhân<br /> viên ngày càng được cải thiện với chính sách<br /> thưởng - phạt công bằng. Trong tương lai,<br /> Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn sẽ là một<br /> trong những doanh nghiệp mang lại nguồn lợi<br /> lớn cho Nhà nước từ việc khai thác, kinh<br /> doanh trong lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí<br /> và bảo tồn văn hóa truyền thống.<br /> Tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ<br /> phần Tập đoàn Bảo Sơn hiện nay<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Doanh thu<br /> LN sau thuế<br /> Nộp NS<br /> Thu nhập<br /> BQ/tháng/ng<br /> <br /> 103(03): 55 - 64<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của bộ<br /> máy kiểm toán nội bộ tại Công ty<br /> Sau khi mở rộng quy mô cũng như lĩnh vực<br /> kinh doanh, nhận thấy yêu cầu bức thiết trong<br /> quản lý là phải giám sát và nắm bắt kịp thời<br /> tình hình hoạt động của công ty để từ đó duy<br /> trì hoạt động hiệu quả của toàn bộ máy, Công<br /> ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn đã thành lập bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu<br /> quản lý này. Được thành lập đầu năm 2003,<br /> ban đầu, phòng kiểm toán nội bộ là một bộ<br /> phận thuộc Khách sạn Bảo Sơn do tại thời<br /> điểm đó, hoạt động kinh doanh chủ yếu của<br /> công ty vẫn là kinh doanh khách sạn và du<br /> lịch lữ hành. Hơn nữa, tại Khách sạn Bảo Sơn<br /> cũng là nơi tập trung nhiều đơn vị nhất như<br /> các nhà hàng, quầy bar, bể bơi, khách sạn...<br /> Phòng kiểm toán lúc bấy giờ có nhiệm vụ<br /> giúp việc cho ban lãnh đạo trong việc kiểm<br /> tra giám sát mọi hoạt động.<br /> Đầu năm 2005, sau khi Sàn giao dịch bất<br /> động sản Bảo Sơn đi vào hoạt động và dự án<br /> Công viên Thiên đường Bảo Sơn được khởi<br /> công thì việc kiểm tra, giám sát trở nên phức<br /> tạp hơn rất nhiều. Để đảm bảo tính khách<br /> quan và độc lập của bộ phận kiểm toán nội<br /> bộ, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn quyết<br /> định điều chỉnh, chuyển bộ phận này lên<br /> thành kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Giám<br /> đốc. Phòng kiểm toán nội bộ có chức năng<br /> kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế<br /> toán, các hoạt động tại các bộ phận, kiểm tra<br /> doanh thu, chi phí, kết hợp với bộ phận Kiểm<br /> tra quy chế công ty để có được thông tin... tập<br /> hợp và lập báo cáo trình Tổng Giám đốc. Bộ<br /> phận Kiểm tra quy chế công ty tồn tại song<br /> song, có trách nhiệm kết hợp, hỗ trợ và cung<br /> cấp thông tin cho phòng kiểm toán nội bộ,<br /> cùng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát<br /> mọi hoạt động trong toàn đơn vị.<br /> <br /> Bảng 1: Một số chỉ tiêu đạt được qua một vài năm gần đây<br /> của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn<br /> Năm 2008<br /> Năm 2009<br /> Năm 2010<br /> Đơn vị tính<br /> KH<br /> TH<br /> %<br /> KH<br /> TH<br /> %<br /> KH<br /> TH<br /> %<br /> tỷ đồng<br /> 60<br /> 74.4<br /> 124<br /> 185 218.3 118 150<br /> 192<br /> 128<br /> tỷ đồng<br /> 8,3<br /> 9,5<br /> 115<br /> 23,1 27,2 120<br /> 30<br /> 36<br /> 120<br /> tỷ đồng<br /> 12,4<br /> 14,3<br /> 115<br /> 41,6 48,7 117<br /> 36<br /> 45<br /> 125<br /> triệu<br /> 2,8<br /> 3<br /> 107<br /> 3<br /> 3,3<br /> 110<br /> 3,3<br /> 3,8<br /> 117<br /> đ/tháng/ng<br /> (Nguồn: Phòng kiểm toán nội bộ)<br /> <br /> 56<br /> <br /> 59Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phan Thị Thái Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 103(03): 55 - 64<br /> <br /> Trưởng phòng KTNB<br /> <br /> Kiểm toán viên nội bộ<br /> <br /> Kiểm toán viên nội bộ<br /> <br /> Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức phòng kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Bảo Sơn<br /> <br /> Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ<br /> tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn<br /> Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn xây dựng<br /> một bộ máy kiểm toán nội bộ duy nhất trực<br /> thuộc Ban Giám đốc tập đoàn. Biên chế<br /> phòng kiểm toán nội bộ của công ty là 03 người<br /> gồm 01 trưởng phòng và 02 kiểm toán viên.<br /> Các kiểm toán viên nội bộ của công ty đều<br /> còn trẻ và có chuyên môn chủ yếu trong lĩnh<br /> vực tài chính kế toán. Do vậy, trong các cuộc<br /> kiểm toán nội bộ, nếu cần thiết, trưởng phòng<br /> kiểm toán nội bộ có thể đề nghị lên Ban giám<br /> đốc, Tổng giám đốc sẽ cử các nhân viên thuộc<br /> các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ khác<br /> trong công ty hoặc thuê chuyên gia bên ngoài<br /> tham gia vào một số nội dung hoặc toàn bộ<br /> cuộc kiểm toán để giúp đỡ bộ phận kiểm toán<br /> nội bộ trong các lĩnh vực riêng nhằm đảm bảo<br /> chất lượng kiểm toán. Cơ cấu tổ chức bộ máy<br /> Kiểm toán nội bộ của Công ty được thể hiện<br /> qua sơ đồ.<br /> Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Công<br /> ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn<br /> Được thành lập nhằm phục vụ cho yêu cầu<br /> kiểm tra, giám sát của Ban Giám đốc đối với<br /> hoạt động toàn công ty, Công ty cổ phần Tập<br /> đoàn Bảo Sơn lại là một công ty mang tính<br /> chất tư nhân, do vậy bộ phận kiểm toán nội<br /> bộ tại đơn vị này được tổ chức một cách<br /> tương đối đơn giản. Hiện nay, công ty chưa<br /> có quy chế kiểm toán nội bộ một cách chính<br /> thống mà nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận<br /> này được đề cập tới trong Quyết định thành<br /> lập bộ phận kiểm toán nội bộvà trong Quy chế<br /> nội bộ chung cho toàn công ty, giống như tất cả<br /> các phòng ban, bộ phận chức năng khác.<br /> Theo Quyết định số 06/QĐ/2003 về việc<br /> thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ do Tổng<br /> Giám đốc ký ngày 05/01/2003 thì bộ phận<br /> kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ:<br /> - Xây dựng kế hoạch kiểm toán và trình Tổng<br /> giám đốc phê duyệt;<br /> <br /> - Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm<br /> toán đã được phê duyệt;<br /> - Chịu sự phân công, giám sát và điều hành<br /> trực tiếp từ Ban giám đốc;<br /> - Thông qua kiểm toán, góp ý với các bộ<br /> phận, phòng ban được kiểm toán sửa chữa sai<br /> sót, vi phạm;<br /> - Báo cáo kết quả kiểm toán và chịu trách<br /> nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc về kết<br /> quả kiểm toán.<br /> Bên cạnh đó, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán<br /> nội bộ cũng được quy định cụ thể tại Mục 14,<br /> Điều 4 Quy chế nội bộ Công ty cổ phần Tập<br /> đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn.<br /> Theo những quy định này, ngoài việc thực<br /> hiện kế hoạch kiểm toán, hàng tháng, bộ phận<br /> kiểm toán nội bộ phải thực hiện các nhiệm vụ<br /> đã ghi trong Quy chế nội bộ chung của công<br /> ty hoặc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban<br /> Giám đốc yêu cầu.<br /> Thông thường, các cuộc kiểm tra, kiểm toán<br /> nội bộ tại công ty nhằm mục đích rà soát,<br /> quản lý tiền và tài sản của đơn vị do vậy các<br /> nghiệp vụ đối với chứng từ kế toán chiếm<br /> phần lớn. Hàng ngày, chứng từ của bộ phận<br /> được kiểm toán được chuyển về phòng kiểm<br /> toán nội bộ để soát xét, kiểm tra. Sau khi<br /> kiểm toán nội bộ kiểm tra tính hợp lệ, chứng<br /> từ được trả lại cho phòng kế toán hạch toán.<br /> Nếu phát hiện ra sai sót, bộ phận làm sai sẽ<br /> được kiểm toán viên yêu cầu sửa lại. Tùy mục<br /> đích của từng cuộc kiểm toán mà KTV có<br /> phương pháp kiểm toán phù hợp. Trên thực<br /> tế, việc kiểm toán tại công ty nhằm mục đích<br /> soát xét và kiểm tra tính tuân thủ và thực hiện<br /> theo yêu cầu của Ban Giám đốc là chủ yếu,<br /> do đó, công việc của kiểm toán viên nội bộ<br /> thường là kiểm tra chứng từ, kiểm kê, đối<br /> chiếu doanh thu, chi phí... Hàng tháng, kiểm<br /> toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm tra bất<br /> thường đối với các bộ phận trong công ty theo<br /> 57<br /> <br /> 60Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phan Thị Thái Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> quy định của quy chế nội bộ và theo chỉ thị từ<br /> Ban Giám đốc hoặc theo yêu cầu thực tế tại<br /> đơn vị. Theo đó, các cuộc kiểm kê được tiến<br /> hành, nếu có sai phạm, bộ phận làm sai sẽ bị xử<br /> lý theo quy định của công ty, việc xử lý phạt<br /> được ghi rõ trong báo cáo kiểm toán nội bộ.<br /> Đối tượng được kiểm toán thường xuyên là<br /> Khách sạn quốc tế Bảo Sơn, tiếp đó là các<br /> đơn vị hạch toán phụ thuộc được đặt tại trụ sở<br /> của Tập đoàn. Công ty TNHH 1 thành viên<br /> Du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn là đơn<br /> vị hạch toán độc lập kinh doanh về du lịch<br /> giải trí Công viên thiên đường Bảo Sơn, đặt<br /> tại khu đô thị An Khánh trên đường Láng Hòa Lạc được kiểm toán theo kế hoạch kiểm<br /> toán đã xây dựng hoặc kiểm toán bất thường<br /> nếu có yêu cầu của Ban giám đốc.<br /> Quy trình kiểm toán tại Công ty cổ phần Tập<br /> đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn<br /> gồm có 3 giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán,<br /> thực hành kiểm toán và kết thúc kiểm toán.<br /> Đánh giá tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công<br /> ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn<br /> Những kết quả đạt được của tổ chức kiểm<br /> toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn<br /> Bảo Sơn<br /> Nhìn một cách tổng quát, bộ phận kiểm toán<br /> nội bộ đã giúp ban giám đốc giám sát chặt chẽ<br /> mọi hoạt động của đơn vị mình. Thông qua<br /> việc kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất, bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ đã đảm bảo cho tất cả<br /> các bộ phận trong toàn công ty luôn thực hiện<br /> nhiệm vụ của mình chính xác và phối với các<br /> bộ phận khác một cách nhịp nhàng, đảm bảo<br /> sự thống nhất cao trong toàn đơn vị.<br /> Hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại<br /> trong tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty<br /> cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn<br /> Mặc dù trên thực tế, bộ phận kiểm toán nội bộ<br /> đã giúp cho công ty kiểm soát được tiền và tài<br /> sản của mình một cách chặt chẽ, song bộ phận<br /> này hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Nhìn về<br /> góc độ quản lý tiền và tài sản thì bộ phận<br /> kiểm toán nội bộ đã đảm bảo thực hiện tốt<br /> nhiệm vụ của mình. Đứng trên khía cạnh<br /> đánh giá hiệu quả của một bộ phận làm nhiệm<br /> vụ có tính chất kiểm soát, giám sát, tư vấn<br /> cho lãnh đạo thì có thể thấy rằng: Công ty cổ<br /> <br /> 103(03): 55 - 64<br /> <br /> phần Tập đoàn Bảo Sơn chưa thực sự khai<br /> thác được năng lực của kiểm toán nội bộ. Nói<br /> cách khác, Công ty chưa xây dựng được một<br /> bộ máy kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp.<br /> - Về tổ chức bộ máy:<br /> Thứ nhất: Phòng kiểm toán nội bộ được xây<br /> dựng trực thuộc Ban Giám đốc và có thể nhận<br /> sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc hay<br /> các Phó Tổng giám đốc. Khi nộp báo cáo<br /> kiểm toán qua rất nhiều công đoạn, có thể<br /> trực tiếp nộp cho Tổng Giám đốc hoặc thông<br /> qua Phó Tổng giám đốc ký. Những điều này<br /> làm cho công việc của phòng kiểm toán nội<br /> bộ dễ bị chồng chéo, rắc rối và tính độc lập<br /> của kiểm toán nội bộ không được đảm bảo, làm<br /> giảm hiệu quả hoạt động của bộ phận này.<br /> Thứ hai: Nhân sự phòng kiểm toán chỉ có 03<br /> người, 2 KTV trực tiếp thực hiện các nhiệm<br /> vụ được giao. Trong khi đó, yêu cầu quản lý<br /> rất khắt khe, khối lượng công việc phải thực<br /> hiện rất nhiều khiến cho bộ phận kiểm toán<br /> nội bộ nhiều khi bị quá tải, gây áp lực công<br /> việc. Điều này một phần cũng là do cách tổ<br /> chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại công ty.<br /> Đơn vị thiết kế bộ phận kiểm toán nội bộ theo<br /> mô hình tập trung, do vậy bộ phận này phải<br /> đảm đương công việc kiểm toán cho cả Tập<br /> đoàn. Ngoài việc phải kiểm tra chứng từ do<br /> các đơn vị chuyển về hàng ngày, phòng kiểm<br /> toán nội bộ phải thực hiện kiểm toán theo kế<br /> hoạch và theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.<br /> Lĩnh vực kinh doanh của công ty chủ yếu là<br /> du lịch, giải trí song tương đối nhiều hoạt<br /> động. Tất cả những điều đó đòi hỏi sự tập<br /> trung cao độ của các KTV trong công việc<br /> của mình. Hơn nữa, cách tổ chức này làm<br /> giảm sự linh hoạt của bộ máy kiểm toán, làm<br /> cho bộ phận này trở nên thụ động, hoạt động<br /> giống như một bộ phận kiểm tra giám sát hơn<br /> là một bộ phận kiểm toán nội bộ.<br /> Thứ ba: Công ty chưa có quy chế kiểm toán<br /> nội bộ mà mới chỉ quy định quyền hạn, trách<br /> nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ giống<br /> như đối với các bộ phận khác trong công ty<br /> tại quy chế nội bộ chung của công ty, hơn nữa<br /> lại quy định quá chi tiết nhưng lại không đầy<br /> đủ. Chính vì vậy, thiếu tính chuyên nghiệp<br /> trong công tác kiểm toán nội bộ.<br /> <br /> 58<br /> <br /> 61Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phan Thị Thái Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Thứ tư: Bộ phận kiểm tra quy chế nội bộ công<br /> ty và Bộ phận kiểm toán nội bộ được thiết lập<br /> là hai bộ phận độc lập trực thuộc Ban giám<br /> đốc và có nhiệm vụ hỗ trợ nhau trong công<br /> tác kiểm soát nội bộ. Điều này dường như<br /> giúp cho ban giám đốc có thể kiểm soát một<br /> cách chặt chẽ mọi hoạt động của công ty<br /> mình, song việc thiết kế hai bộ phận như vậy<br /> làm cho chức năng của chúng có phần bị lẫn<br /> lộn với nhau. Hoạt động kiểm soát trở nên<br /> phức tạp, mất nhiều thời gian, gây ức chế<br /> trong công việc.<br /> Thứ năm: Cũng như các tập đoàn tư nhân mới<br /> nổi khác, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn<br /> tìm được hướng đi đúng đắn và có thể phát<br /> triển như hiện tại ngoài tiềm lực tích luỹ trong<br /> nhiều năm hoạt động còn phụ thuộc vào các<br /> “giác quan” sắc bén của các cá nhân lãnh đạo.<br /> Tuy nhiên, các lãnh đạo công ty lại là những<br /> người trong gia đình, do vậy họ thường tự<br /> mình đánh giá rủi ro có thể xảy đến với DN<br /> để có thể có những bước đi hợp lý, sáng suốt<br /> nhằm đưa công ty vượt qua được các giai<br /> đoạn khó khăn và trở nên thành công. Song rõ<br /> ràng, về mặt phát triển dài hạn cũng như<br /> chiến lược kinh doanh của công ty sẽ hàm<br /> chứa nguy cơ thất bại cao nếu vấn đề quản lý<br /> rủi ro không được thực hiện một cách bài bản,<br /> đặc biệt là khi các “giác quan” của nhà quản<br /> lý bị “cùn” đi trong môi trường kinh doanh<br /> ngày càng phức tạp hoặc khi quy mô hoạt<br /> động và các thay đổi của điều kiện thị trường<br /> vượt quá khả năng kiểm soát của họ.<br /> - Về quy trình kiểm toán:<br /> Hiện nay, ở nước ta mới chỉ có các văn bản<br /> pháp quy dành cho kiểm toán nội bộ tại các<br /> doanh nghiệp nhà nước. Việc tổ chức kiểm<br /> toán nội bộ tại các đơn vị ngoài quốc doanh<br /> chưa phải là điều bắt buộc. Trên thực tế, các<br /> công ty có hình thức sở hữu tư nhân tự đánh<br /> giá mức độ phát triển, tình hình hoạt động của<br /> mình để quyết định có thành lập kiểm toán<br /> nội bộ hay không và tổ chức bộ máy này như<br /> thế nào bởi vì điều này phục vụ cho chính lợi<br /> ích của doanh nghiệp. Cũng vì lý do đó mà bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ được xây dựng theo<br /> quan điểm của nhà quản lý và thực hiện các<br /> nhiệm vụ do các nhà quản trị yêu cầu. Bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần<br /> Tập đoàn Bảo Sơn cũng được xây dựng dựa<br /> <br /> 103(03): 55 - 64<br /> <br /> trên quan điểm này. Theo đó, quy trình kiểm<br /> toán nội bộ thường được giản lược đi rất<br /> nhiều. Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo<br /> Sơn, quy trình kiểm toán nội bộ được tiến<br /> hành theo 3 bước: Lập kế hoạch kiểm toán,<br /> thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán,<br /> chưa có theo dõi sau kiểm toán.<br /> + Lập kế hoạch kiểm toán: Khâu lập kế hoạch<br /> còn đơn giản, sản phẩm của khâu này mới chỉ<br /> là một bảng kế hoạch công tác đơn thuần và<br /> lập cho từng năm. Tại bước này, mới chỉ có<br /> các công việc như: Sơ bộ đánh giá những điều<br /> kiện và môi trường hoạt động kinh doanh ảnh<br /> hưởng đến các mặt hoạt động của công ty;<br /> đánh giá tính trọng yếu. Việc xác định trước<br /> nhân sự và phạm vi, thủ tục kiểm toán không<br /> được thực hiện tại bước này. Các thủ tục khác<br /> như tìm hiểu đối tượng được kiểm toán, đánh<br /> giá hệ thống KSNB v.v… được lược bỏ.<br /> + Thực hiện kiểm toán: Trong quá trình thực<br /> hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch hoặc<br /> theo yêu cầu, phòng kiểm toán nội bộ vẫn<br /> phải duy trì công tác kiểm tra chứng từ do các<br /> bộ phận khác gửi về mỗi ngày. Điều này gây<br /> sức ép công việc quá lớn đối với phòng kiểm<br /> toán nội bộ. Nếu KTV phải rời trụ sở đến<br /> kiểm toán tại một địa điểm khác (ví dụ như<br /> Công viên thiên đường Bảo Sơn), công việc<br /> hàng ngày sẽ bị tồn đọng lại, việc hoàn trả<br /> chứng từ chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động<br /> chung của công ty. Ngược lại, nếu KTV cố<br /> gắng đảm bảo hoàn tất mọi công việc, sẽ gây<br /> tâm lý căng thẳng, mệt mỏi, dễ dẫn đến sai sót<br /> trong kiểm toán.<br /> + Báo cáo kiểm toán:<br /> Báo cáo kiểm toán được lập không theo một<br /> mẫu nhất định mà theo bất kỳ hình thức nào<br /> để đáp ứng yêu cầu của Ban giám đốc. Trong<br /> báo cáo kiểm toán, KTV chỉ đưa ra kết quả<br /> của việc kiểm tra xác minh, đánh giá mức độ<br /> hợp lý, các trường hợp phạt vi phạm. Ban<br /> giám đốc sẽ xem xét các kết quả này, phân<br /> tích tình hình và đưa ra quyết định. Ở đây,<br /> chức năng tư vấn của bộ phận kiểm toán nội<br /> bộ không được thực hiện. Hơn nữa, báo cáo<br /> kiểm toán nội bộ đôi khi phải đi lòng vòng,<br /> cần sự xác nhận và phê duyệt của nhiều người<br /> khiến cho thông tin tới ban lãnh đạo cao nhất<br /> không kịp thời.<br /> 59<br /> <br /> 62Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản