intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

4
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân của tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  1. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ CHỨC VỤ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Nguyễn Văn Doanh1 Tóm tắt: Hiện nay, tình hình tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai ở nhiều địa phương trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra những hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân của tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực này. Từ khóa: Chức vụ, quản lý, sử dụng đất đai, tham nhũng. Nhận bài: 14/04/2020; Hoàn thành biên tập: 24/04/2020; Duyệt đăng: 13/5/2020. Abstract: At present, the situation of corruption crimes and positions in the field of land management and use in many localities across the country is very complicated, causing particularly serious consequences and damages. In this article, the author points out some of the causes of corruption crimes and positions in the field of land management and use. On that basis, the author proposes some solutions to improve the operational efficiency of preventing corruption crimes and positions in this field. Keywords: Position, management, land use, corruption. Date of receipt: 14/04/2020; Date of revision: 24/04/2020; Date of Approval: 13/5/2020. 1. Tình hình tội phạm tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực của những người có chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất chức vụ, quyền hạn thì khả năng xảy ra tham đai ở nước ta hiện nay nhũng là rất cao. Các nghiên cứu về tham nhũng ở các nước Tại Việt Nam, trong Chương XXIII, Bộ trên thế giới và Việt Nam cho thấy tham nhũng luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa là hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện của Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm chế độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra 2017, đã quy định về các tội phạm tham nhũng đời, phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực (Mục 1, từ Điều 350 đến Điều 359) và các tội nhà nước và các quyền lực công cộng khác. phạm chức vụ (Mục 2, từ Điều 360 đến Điều Tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ với những 366). Mặc dù đã có những quy định pháp luật mức độ khác nhau. Khi Nhà nước và quyền lực cụ thể, rõ ràng về nhóm các tội phạm tham chính trị còn tồn tại thì còn có điều kiện để xảy nhũng và chức vụ, tuy nhiên tỷ lệ tội phạm ẩn ra tham nhũng. ở nhóm tội danh này còn ở mức cao và tập Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà trung ở một số lĩnh vực điển hình sau: nước, đặc biệt là trong điều kiện phát triển kinh Lĩnh vực đầu tư công: Tham ô, đưa, nhận tế thị trường, các quan hệ chính trị - kinh tế tạo hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi ra những tiền đề khách quan quan trọng làm hành công vụ... trong quá trình thực hiện các cho tham nhũng phát triển. Đối với mỗi cá dự án về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, nhân, nhu cầu về lợi ích là yếu tố chủ quan dẫn đê, kè, các dự án xây dựng hay tham nhũng đến tham nhũng. Khi yếu tố lợi ích kết hợp với trong các chương trình, hoạt động về văn hóa, 1 Trung úy, Giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân.
  2. Soá 05/2020 - Naêm thöù möôøi laêm xã hội, các công trình, dự án phục vụ đời sống trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dân sinh… với các thủ đoạn như lập dự toán dẫn tới việc cấp, giao đất (trái thẩm quyền), cao hơn thực tế, khảo sát, thi công, nghiệm thu hợp thức đất lấn chiếm trái quy định hơn 6.000 không đảm bảo gây thất thoát tài sản, thanh m2 đất2. quyết toán thừa so với thực tế. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai: Tội dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án hành công vụ xảy ra gắn liền với các vi phạm này, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai tiếp Hồ Chí Minh - bị can Nguyễn Hữu Tín cùng tục được phát hiện, bằng các thủ đoạn như: các đồng phạm đã có những sai phạm khi Giao và cho thuê đất công trái phép, hợp thức không xin ý kiến, báo cáo Thường trực Hội hóa giấy tờ cấp giấy chứng nhận quyền sử đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; dụng đất, quyền sở hữu nhà. không có cơ sở pháp lý; không tham khảo ý Tham nhũng trong việc lợi dụng các chính kiến của cơ quan chuyên môn; không qua đấu sách của Nhà nước (có liên quan đến nhóm lợi giá, giao và cho thuê hơn 5.000 m2 đất “vàng” ích) như: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, số 15 Thi Sách, thuộc Quận 1, Thành phố Hồ rút vốn đầu tư ngoài ngành, sáp nhập, giải thể Chí Minh cho công ty cổ phần xây dựng Bắc doanh nghiệp, xây dựng làng nghề, giãn dân, Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ nhôm” cải tạo chung cư cũ, đấu thầu thuốc chữa bệnh, làm chủ tịch Hội đồng quản trị gây thiệt hại xã hội hóa trong các lĩnh vực kinh tế… cho Nhà nước hơn 800 tỷ đồng3. Tham nhũng trong việc thực hiện các thủ Hay gần đây nhất là vụ án “Vi phạm quy tục hành chính như: Cấp giấy phép lưu hành định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về sản phẩm, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất giấy phép chuyên ngành… thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Trong những năm gần đây, tình hình tội Trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, phạm kinh tế nói chung và tình hình tội phạm hai cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là tham nhũng, chức vụ trong lĩnh vực quản lý, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã ban hành sử dụng đất đai nói riêng đang diễn ra hết sức những chủ trương, quyết định trái pháp luật, phức tạp, hàng loạt những vụ án vi phạm quản tạo điều kiện cho “Vũ nhôm” được nhận dự án lý đất đai nghiêm trọng xảy ra trên khắp cả không qua đấu giá, áp đơn giá giao quyền sử nước được phát hiện, điều tra làm rõ. Có thể dụng đất, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất kể đến như: trái pháp luật đối với 7 dự án đất; đồng ý và chỉ Vụ án vi phạm trong quản lý đất đai ở xã đạo cấp dưới lập các hồ sơ, thủ tục chuyển Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Các bị nhượng nhà, đất trái pháp luật đối với 22 nhà cáo là 9 đối tượng là những cán bộ chủ chốt đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ thuộc UBND xã Đồng Tâm và UBND huyện nhôm” với giá siêu rẻ. Hậu quả gây thiệt hại Mỹ Đức, trong khoảng thời gian từ năm 2002 cho Nhà nước tổng cộng hơn 22.000 tỉ đồng4. đến năm 2013 vì động cơ vụ lợi đã không thực Những vụ án trên chưa thể lột tả hết được hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, bức tranh tình hình tội phạm tham nhũng và không kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm chức vụ nói chung nhưng có thể cho chúng ta 2 Theo Bản án phúc thẩm của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 17/08/2018. 3 Theo Bản án của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/12/2019. 4 Theo Bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13/01/2020.
  3. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP thấy được một phần tình hình tội phạm tham được do thiếu thông tin hoặc thiếu rõ ràng nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý và sử trong những thông tin được công khai, họ dụng đất đai đã và đang diễn biến phức tạp ở thường có xu hướng lạm dụng quyền lực được nhiều địa phương trên khắp cả nước. Thực giao vì mục đích vụ lợi. Vì vậy, thiếu công trạng này xuất phát từ một số nguyên nhân, hạn khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, chế trong công tác quản lý nhà nước, trong các tổ chức, đơn vị có chức năng quản lý đất đai quy định pháp luật, cũng như từ chính công tác chính là một trong những nguyên nhân tạo điều đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hành vi và chức vụ trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là: tham nhũng. Thứ nhất, hệ thống chính sách và các văn Thứ ba, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng cho bản pháp luật phức tạp, thiếu chặt chẽ, đồng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người bộ. lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Sự phức tạp, thiếu chặt chẽ, đồng bộ của hệ đất đai. thống chính sách, pháp luật về quản lý đất đai Sự chênh lệch về tiền lương và chế độ đãi dẫn đến tình trạng tùy tiện trong áp dụng. Đồng ngộ nói chung giữa khu vực nhà nước và khu thời việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi thường vực ngoài nhà nước, giữa chính những doanh xuyên các văn bản, chính sách làm cho người nghiệp với nhau làm phát sinh động cơ tham dân, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong không kịp cập nhật, nắm bắt được các quyền các tình huống xung đột lợi ích. Tiền lương và và nghĩa vụ của họ. những lợi ích vật chất chính thức có được từ Bên cạnh đó, khi pháp luật không được áp công việc không đủ để đáp úng nhu cầu sinh dụng và thực thi nhất quán, ví dụ cùng một yêu hoạt của bản thân và gia đình, họ sẽ tìm cách cầu giống nhau nhưng quá trình áp dụng pháp thực hiện những hành vi bất chính để trục lợi luật từ phía cơ quan quản lý nhà nước lại cho cá nhân do chính chức vụ, quyền hạn của họ ra những kết quả khác nhau thì người dân hoặc tạo ra. doanh nghiệp có thể phải tính đến giải pháp chi Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ mới trả những khoản chi phí không chính thức cho trong quản lý để tự rà soát, kiểm kê, chấn chỉnh người có thẩm quyền. Điều này tạo cơ hội cho các hạn chế, thiếu sót, đánh giá hiệu quả công những hành vi tùy tiện, nhũng nhiễu vì vụ lợi tác quản lý nhà đất công sản; tăng cường các của những người có chức vụ, quyền hạn trong biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý đất đai. Trong khi tâm lý lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà đất công sản còn người dân hoặc doanh nghiệp lại sẵn sàng chi hạn chế. Cùng với việc ứng dụng công nghệ trả một khoản chi phí không chính thức trong thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính giao dịch với cơ quan nhà nước nhằm được nói chung. Thời gian qua, việc ứng dụng và giải quyết nhanh chóng hơn các thủ tục. vận hành công nghệ trong việc xây dựng cơ sở Thứ hai, thiếu công khai, minh bạch trong dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai đã được triển hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý khai ở một số địa phương đã được triển khai, đất đai. tuy nhiên những ứng dụng này hoạt động chưa Trong một môi trường hoạt động thiếu thực sự hiệu quả và mới chỉ xây dựng ở một số công khai, minh bạch, khi người có chức vụ, địa phương, chưa được nhân rộng. Đây là một quyền hạn không phải chịu sức ép từ suy nghĩ trong những điều kiện dẫn tới tội phạm, vi rằng mọi hành vi đều có thể bị giám sát bởi phạm pháp luật nói chung và tội phạm tham những chủ thể khác, hoặc cho rằng nếu hành nhũng, chức vụ trong lĩnh vực quản lý sử dụng vi có bị phát giác cũng khó có thể đánh giá đất đai nói riêng.
  4. Soá 05/2020 - Naêm thöù möôøi laêm Thứ năm là nguyên nhân từ công tác đấu tới quản lý, sử dụng nhà đất, công sản. Lợi tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp dụng những sơ hở trong những chính sách luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai này, sự thiếu sót trong công tác quản lý cán chưa thực sự hiệu quả. Công tác thu thập thông bộ, quản lý đất đai, tài sản công, tội phạm tin, xử lý thông tin về các hành vi tham nhũng tham nhũng và chức vụ đã gây ra những hậu nói chung còn nhiều hạn chế, yếu kém. Chưa quả, thiệt hại nghiêm trọng. Đơn cử như việc xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, thường Luật đất đai năm 2013 quy định Nhà nước xuyên giữa các lực lượng tham gia đấu tranh trao quyền sử dụng đất cho người dân bằng với tội phạm, giữa các cơ quan bảo vệ pháp quyết định hành chính như quyết định giao luật, giữa lực lượng các cấp. Thời gian điều tra đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cấp các vụ án tham nhũng và chức vụ trong lĩnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… do một vực đất đai còn kéo dài, không làm rõ đầy đủ người là đại diện cơ quan hành chính nhà các chi tiết của các vụ án tham nhũng hoặc bỏ nước ban hành. Quy định như vậy có thể tạo qua không điều tra những vụ nhỏ hay những ra cơ chế xin – cho, dễ nảy sinh tham nhũng. vụ “phức tạp”, điều tra không triệt để và không Hay liên quan đến vấn đề sử dụng đất để thực toàn diện. Năng lực, trình độ cán bộ của các cơ hiện các dự án, còn có những “khoảng trống quan điều tra trực tiếp đấu tranh với tội phạm pháp lý” dẫn đến ách tắc trong thực tế thực tham nhũng còn yếu, không được đào tạo chính hiện. Cụ thể, một vấn đề nóng trong thời gian quy, không nắm được những kiến thức cơ bản gần đây đó là hình thức đầu tư BT. Về nguyên trong tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý kinh tắc, sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm tế. Bên cạnh đó kiến thức về pháp luật nhất là quyền phê duyệt kết quả trúng thầu, nhà đầu luật kinh tế không được chú trọng bồi dưỡng tư thực hiện các thủ tục để được Nhà nước cho các lực lượng nói trên. Các đối tượng sử giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng các mối quan hệ của mình che giấu hành dụng đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, Luật đất vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự khi đai năm 2013 lại không quy định về trình tự, bị phát hiện. Trong khi đó, việc xử lý những thủ tục trong các trường hợp này, dẫn đến đối tượng phạm tội trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố bị vướng mắc, ách tắc nhẹ, chưa có tính răn đe cao. trong triển khai các dự án BT. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt Rõ ràng chúng ta cần kịp thời khắc phục động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và những sơ hở, thiếu sót trong các chính sách về chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng đất đai. Cần xây dựng một hệ đất đai thống quy định pháp luật chặt chẽ, đồng bộ, Xuất phát từ những nguyên nhân, hạn chế nhất quán lâu dài. Cụ thể, cần tập trung hoàn trên, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần thiện những nội dung sau: nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung các quy định phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực liên quan đến quy hoạch sử dụng đất; chuyển quản lý, sử dụng đất đai sau đây: mục đích sử dụng đất có rừng; giao đất, cho Một là, hoàn thiện hệ thống các chính sách thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Trong đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và hình thức những năm vừa qua, để đáp ứng yêu cầu hội chỉ định; người sử dụng đất… để đảm bảo sự nhập với đa dạng các thành phần kinh tế, đồng bộ trong hệ thống pháp luật nói chung, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật đất đai, Luật ưu đãi, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất quy hoạch, Luật lâm nghiệp, Luật đầu tư, Luật nước, trong đó có những chính sách liên quan đấu thầu, Luật nhà ở,…
  5. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các quy định liên sản. Cùng với đó cũng cần xây dựng chế độ quan đến việc chuyển dịch đất đai như thu hồi chính sách lương, thưởng, đãi ngộ phù hợp cho đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tự thỏa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử Đây là giải pháp có tính quyết định đến dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng công tác phòng, chống tham nhũng, bởi lẽ, ý đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, định và hành vi tham nhũng là xuất phát từ doanh nghiệp tiếp cận đất đai để tổ chức sản những con người cụ thể. Vì vậy, để hình xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định liên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đất nông môn - nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, cần nghiệp nhằm tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập Tuyển dụng, nâng ngạch theo nguyên tắc trung, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu cạnh tranh; bố trí, sử dụng, phân loại, đánh ngành nông nghiệp. giá theo vị trí việc làm, khung năng lực và Thứ tư, sửa đổi, bổ sung các quy định liên kết quả hoàn thành nhiệm vụ; đào tạo, bồi quan đến tài chính đất đai, giá đất nhằm một dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm, kỹ mặt giải quyết những ách tắc trong tổ chức năng hành chính và đạo đức nghề nghiệp, đạo thực hiện, khắc phục tình trạng lợi dụng trục đức công vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra lợi, tham nhũng từ đất đai; mặt khác nhằm đảm công vụ, để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ bảo quyền lợi cho người dân, hạn chế tình cương hành chính,… trạng khiếu nại, khiếu kiện về đất đai. Bốn là, ứng dụng công nghệ mới trong Thứ năm, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý để tự rà soát, kiểm kê, chấn chỉnh các liên quan đến cơ chế giao đất, cho thuê đất, cho hạn chế, thiếu sót, đánh giá hiệu quả công tác phép chuyển mục đích sử dụng đất nhằm triệt quản lý nhà đất công sản; tăng cường các biện để cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. vực quản lý, sử dụng nhà đất công sản. Tất cả Hai là, đối với bộ máy hành chính các cấp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải nói chung, trong lĩnh vực đất đai, công sản nói quyết của cơ quan hành chính các cấp phải riêng cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo được công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu có hệ thống trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ quả. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền các cơ quan hành chính tại bộ phận một cửa tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở phân và trên website của cơ quan hành chính các định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách cấp, để cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. giám sát việc thực hiện. Nếu thực hiện tốt nội Công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động dung này còn góp phần tiếp nhận và kịp thời của các cơ quan quản lý giúp cho cán bộ, công xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá chức, viên chức xác định được quyền và nghĩa nhân về quy định hành chính, về giải quyết vụ của mình trong quá trình thực thi công vụ, thủ tục hành chính, về tinh thần trách nhiệm, hạn chế tình trạng lạm quyền, vụ lợi. thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên Ba là, đào tạo, xây dựng và nâng cao chất chức... Qua đó, sẽ cơ bản kiểm soát được việc lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chung nói chung, đặc biệt là cán bộ, công chức chức, viên chức và hạn chế đến mức thấp nhất thực thi công vụ trong lĩnh vực nhà đất, công các nguy cơ xảy ra tham nhũng.
  6. Soá 05/2020 - Naêm thöù möôøi laêm Năm là, nâng cao hiệu quả công tác đấu Bảy là, tuyên truyền vận động quần chúng tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đấu vụ trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, các cơ quan tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng. chức năng cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Không giống như những loại tội phạm hình sự công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác về khác, tội phạm tham nhũng xâm phạm đến các tội phạm tham nhũng, chức vụ, trong đó có lĩnh quy định về quản lý nhà nước, ảnh hưởng tới vực quản lý, sử dụng đất đai tại các địa sự phát triển chung của kinh tế xã hội, ảnh phương. Đảm bảo thực hiện đúng quy định về hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước đối với thời hạn tố tụng, thời hạn điều tra các vụ án nhân dân. Nếu những cán bộ trực tiếp quản lý tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực đất đai đất đai không nhận thức được hậu quả, tác hại theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, làm của những hành vi vi phạm thì rất khó có thể rõ đầy đủ các chi tiết của các vụ án tham triệt tiêu, xóa bỏ hoàn toàn những nguyên nhũng. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và nhân, điều kiện của tội phạm tham nhũng. Mặt hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, khác, vai trò của quần chúng nhân dân trong từ những vụ việc nhỏ hay những vụ án có tính phát hiện những sai phạm về quản lý, sử dụng chất “phức tạp”. Cần có những chế tài nặng đất đai là rất lớn. Nếu tổ chức có hiệu quả công hơn, đủ sức răn đe với tội phạm và những hành tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dân nhận diện được tội phạm và vi phạm pháp dụng đất đai. luật trong lĩnh vực này, cũng như hậu quả, thiệt Sáu là, cần tổ chức tốt quan hệ phối hợp hại mà nhóm tội phạm này gây ra sẽ giúp cho giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong các cơ quan thực thi pháp luật đấu tranh có đấu tranh phòng ngừa tội phạm tham nhũng, hiệu quả./. chức vụ nói chung và trong lĩnh vực quản lý, TÀI LIỆU THAM KHẢO sử dụng đất đai nói riêng. Có nhiều chủ thể 1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài khác nhau có chức năng nhiệm vụ quyền hạn chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội – Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Thông phạm tham nhũng, bao gồm cả những lực tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC- lượng trong và ngoài ngành Công an. Có thể BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 kể đến như Ủy ban Kiểm tra TW, Thanh tra quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có Chính phủ, Thanh tra chuyên ngành,… Tuy thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy nhiên lực lượng Cảnh sát kinh tế được xác định định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về là lực lượng chủ công nòng cốt trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội này. Vấn đề ở chỗ, hiệu quả phối hợp giữa các phạm, kiến nghị khởi tố. cơ quan này chưa cao, còn mang tính hình thức 2. Đinh Văn Minh (2019), Một số vấn đề nhất thời, có thể xuất phát việc ban hành các về tham nhũng và những nội dung cơ bản của quy chế phối hợp giữa các cơ quan này chưa luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nxb có sự đồng nhất, cũng có thể xuất phát từ việc Lao động (Đinh Văn Minh – 2019, Nxb Lao phân công, phân cấp của những cơ quan này động). có sự chồng chéo, chưa hợp lý. Do vậy, yêu 3. Nguyễn Quốc Hiệp (2011), Giới thiệu cầu đặt ra là cần có những văn bản quy phạm chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng pháp luật rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, đến năm 2020 (Nguyễn Quốc Hiệp – 2011, quyền hạn của từng lực lượng cũng như có các Nxb Chính trị quốc gia), Nxb Chính trị quốc quy chế đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các gia. lực lượng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2