intTypePromotion=3

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam

Chia sẻ: ViTomato2711 ViTomato2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
7
lượt xem
1
download

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam

  1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 1 (26) - Thaùng 1/2015 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN ‘LUYỆN ÂM’ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯ NG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM TRẦN NGỌC GIANG (*) NGUYỄN VĂN MINH(**) T M TẮT To ư ì o ạo uy A ấ ả ủ sở o ạo ạ ả ướ ô Luy â A ó ò kì qu . Mô yả ưở ấ ớ ớ k k ặ b k N e Nó A . Dù ậy ờ ượ d o ô y ò k ạ k oả 2 3 í (ư ư ừ 60 0 ờd o ả ớ ở ). T ạ í ộ ể ó ả ú ô ì ểu u ô Cô T ô ó ằ â o ấ ượ dạy bộ ô y. Mộ ể ú ô ã ậ d ô nCôT ô t í (W k s es FLA ) ể s ó o ì E s Po u o Use - I e ed e” ủ ảM kH o k. Đây ộ o u o ì dạy uy â A ổb ấ ạ sở o d bậ ạ – o ởV N .N ằ ưu u quả ủ sả ẩ s ó y ú ô ạ dạ ề uấ ộ ó ả ồ ầ . P ầ ầu ộ web ượ k bở ô W k s es. o ằ ạo o s k ả ậ uy ầ ộ bộ ô oạ uy ượ ô qu ầ ề FLA (Fo e L u e A o o ) ướ ớ ỗ ợs o qu ì . óa: ô ô uy â A s uy A ABSTRACT In every English-majored training program at various higher institutions in Vietnam, the subject of English Pronunciation Practice has always played an essential role. It has a strong influence on other skills that students need to practice and master, especially listening and speaking. Important as mentioned, it has only received a rather small amount of time in almost all English-majored university curricula in Vietnam, ranging from 2 to 3 credits (approximately from 60 to 90 studying hours with half in class and half at home). This current situation has inspired us, the authors, to find a way of applying available Information Communications Technology (ICT) tools to enhance the effectiveness of the teaching and learning of this subject. To be specific, we have been using free ICT tools (Wikispaces and FLAn) to digitalize e ou se book E s Po u o Use - I e ed e” by M k H o k. T s s one of the most popular English pronunciation course books in use at Vietnamese higher (*) ThS, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (**) CN, Trường Đại học Tây Bắc 142
  2. education institutions. In order to maximize the effectiveness of this digitized product, we propose a solution consisting of two parts. The first part is a website created with Wikispaces.com to help students study online and the second part is an offline tool created by FLAn (Foreign Language Annotator) to assist students with their self-study practice. óa: information communications technology (ICT), English pronunciation, undergraduate English major(s) 1. PHẦN MỞ ĐẦU là một trang web học trực tuyến và phần Trong tất cả các chương trình đào tạo thứ hai là bộ công cụ ngoại tuyến hướng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh tại Việt tới việc hỗ trợ cho phần trực tuyến. Nam, môn rèn luyện phát âm (English 2.1.1. Cô uy (WE SITE Pronunciation Practice) luôn đóng một vai E_LEARNING) trò vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nó có 2.1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công cụ tác động rất lớn tới các kỹ năng cần phải trực tuyến rèn luyện khác của người học, đặc biệt như Nhằm tạo ra một trang mạng trực kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng nói. Tuy tuyến hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập đóng một vai trò quan trọng như vậy, môn Luyện âm, chúng tôi đã sử dụng công nhưng thời lượng dành cho môn học này cụ tạo trang web miễn phí wikispaces. Với tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay công cụ này, chúng tôi có thể tạo ra một chưa nhiều, chỉ từ 2 đến 3 tín chỉ, tương trang web với đầy đủ các tính năng như đương với 0 đến 0 giờ học tập (bao gồm chèn hình ảnh, âm thanh, video,... Giảng ½ thời gian trên lớp và ½ thời gian tự học viên và sinh viên có thể truy cập vào trang tại nhà của sinh viên). web để khai thác các tính năng một cách dễ Xuất phát từ tình hình thực tiễn như dàng, thuận tiện. vậy, nhóm tác giả chúng tôi đã nảy ra ý Cụ thể, bộ công cụ trực tuyến được tưởng sử dụng các công cụ CNTT để hỗ trợ chúng tôi cung cấp tại địa chỉ sau: tăng cường hiệu quả giảng dạy và học tập http://pronunciationinuse.wikispaces.co bộ môn này. Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng m/ các công cụ miễn phí sẵn có để số hóa giáo 2.1.1.2. Hướng dẫn sử dụng công cụ trình “English Pronunciation in Use - trực tuyến Intermediate” của tác giả Mark Hancock. Giáo viên và sinh viên có thể sử dụng Đây là một giáo trình Luyện âm rất phổ công cụ trực tuyến này trong giảng dạy và biến và được ưa chuộng tại các trường đại học tập môn Luyện âm tiếng Anh, một học trên cả nước. cách hết sức dễ dàng. Trang web do chúng 2. PHẦN NỘI DUNG tôi thiết kế có giao diện trực quan thân 2.1. Giới t iệu giải p p thiện, do đó không đòi hỏi người dùng phải Nhằm tối đa hiệu quả của việc dạy và có các kiến thức chuyên ngành về công học môn Luyện âm, chúng tôi đưa ra một nghệ thông tin. Cụ thể, người dạy và người gói giải pháp gồm hai phần. Phần thứ nhất học chỉ cần thực hiện các bước sau để khai 143
  3. thác hiệu quả bộ công cụ trực tuyến này: trình duyệt nào. Nhấn Enter và trang web Bước 1: Gõ địa chỉ trang web: dùng cho quá trình dạy và học Luyện âm http://pronunciationinuse.wikispaces.com/ tiếng Anh sẽ hiện ra như sau: vào thanh Địa chỉ (Address) của bất kỳ Bước 2: Tùy theo nội dung bài học, viên và sinh viên chỉ cần click vào Unit 1 giảng viên và sinh viên sẽ có lựa chọn cho nằm ở khu vực Thanh điều hướng bên tay phù hợp. Ví dụ, nếu cần học bài số 1, giáo trái của trang web. 144
  4. Bước 3: Các nội dung học tập được người học chỉ cần click vào nội dung (nghe trình bày theo nội dung trong giáo trình hoặc xem) tùy theo mục đích và nhu cầu Pronunciation in Use, do đó, việc sử dụng của mình. là rất trực quan và tiện lợi. Người dạy và 2.1.2. Cô oạ uy (FLAN) quyết định xây dựng thêm bộ công cụ 2.1.2.1. Giới thiệu về công cụ ngoại ngoại tuyến. Để tạo ra bộ công cụ này, tuyến FLAn phần mềm miễn phí FLAn đã được sử Hướng tới những khu vực không có dụng. Đây là một phần mềm dễ sử dụng, Internet hoặc việc truy cập mạng không thể cho phép người dùng tạo ra các bài học liên tục trong một thời gian dài, chúng tôi tương tác cho sinh viên chỉ với điều kiện là 145
  5. một chiếc máy vi tính (không cần nối Tương tự như công cụ trực tuyến mạng). Bộ công cụ ngoại tuyến này chứa Wikispaces, công cụ ngoại tuyến Flan được đựng tất cả nội dung có trên trang trực thiết kế với giao diện thân thiện và dễ dàng tuyến, đồng thời có thêm phần Glossary sử dụng. Sau đây là các bước sử dụng : (giải thích từ vựng) rất hữu ích. Bước 1: Tải ứng dụng FLAn từ địa chỉ Cụ thể, bộ công cụ ngoại tuyến được http://goo.gl/2A65O0 chúng tôi cung cấp tại địa chỉ sau: Bước 2: Chạy ứng dụng FLAN trực http://goo.gl/2A65O0 tiếp trên máy tính cá nhân. Giao diện của 1.2.2. Hướng dẫn cách sử dụng công FLAn sẽ được hiển thị như hình phía cụ ngoại tuyến dưới. Bước 3: Giảng viên thực hiện lần lượt cũng có thể tải ứng dụng trên về máy tính các bước, hoạt động đã được nhóm tác giả cá nhân và tiến hành quá trình tự học của thiết kế trên FLAn. Ngoài ra, người học họ. 146
  6. 2.2. Ý tưởng sử dụng giải p p tr ng hai bộ công cụ này có thể trở thành một giảng dạy và c tập giải pháp tự học tuyệt vời cho sinh viên. Giải pháp chúng tôi mang đến sẽ hỗ trợ Người học chỉ việc truy cập trang web (bộ hữu hiệu việc giảng dạy môn luyện âm trên công cụ trực tuyến) hoặc tải các bài học lớp và tự học ở nhà của sinh viên. dạng FLAn (công cụ ngoại tuyến) và tiến - Trên lớp: giảng viên có thể sử dụng hành tự học theo sự hướng dẫn của giảng hai bộ công cụ này ngay trong lớp học của viên. mình tùy theo tình hình cụ thể. Nếu có 2.3. n ưu việt của sản p ẩm phòng học trang bị đầy đủ máy vi tính và Với việc cung cấp hai giải pháp trực có kết nối Internet, giảng viên có thể hướng tuyến và ngoại tuyến song song trong giảng dẫn và cùng sinh viên tương tác với bộ dạy môn luyện âm, chúng tôi tin tưởng công cụ trực tuyến (Wikispaces.com). rằng việc giảng dạy và học tập bộ môn này Ngược lại, nếu chỉ có phòng học trang bị sẽ vượt trội so với sử dụng sách truyền máy vi tính, giảng viên có thể tải bộ công thống và mang lại lợi ích không nhỏ cho cả cụ ngoại tuyến (FLAn) về các máy tính giảng viên và sinh viên. cho sinh viên và tiến hành hướng dẫn sinh 2.3.1. Sả ẩ ượ ộ so ớ s viên học tập một cách hết sức dễ dàng. uyề - Ở nhà: trong trường hợp không có Gói sản phẩm gồm 2 giải pháp của phòng máy vi tính cho sinh viên hoặc nhóm tác giả chúng tôi không những chứa giảng viên sử dụng một giáo trình luyện đựng rất đầy đủ các nội dung kiến thức, âm khác giáo trình mà chúng tôi số hóa, hoạt động trong sách truyền thống mà còn được bổ sung thêm các hoạt động bổ trợ 147
  7. như xem video, chuyên khảo dưới dạng bài *Sinh viên: báo, video, câu đố (quizz), đường dẫn Việc giảng viên sử dụng (links), trang web (website) trong wikispaces.com trên lớp sẽ khiến việc học wikispaces.com hay chức năng giải nghĩa tập trên lớp của sinh viên đầy hứng thú và bằng hình ảnh, âm thanh, hay video trong trực quan. Sinh viên không phải tham gia phần mềm FLAn. Ngoài ra, gói sản phẩm các tiết học buồn chán với hình ảnh đen có khả năng tạo hứng thú học tập rất cao trắng mà được xem, nghe, và tương tác. nhờ các hình ảnh với màu sắc bắt mắt so Ngoài ra, học tập môn “luyện âm” không với các hình ảnh đen trắng, mờ nhạt của thể thiếu việc tự học và thực hành ngoài sách thông thường. Những hình ảnh sống lớp học của sinh viên. Nắm được đòi hỏi động đó chắc chắn góp phần tăng hiệu quả này chúng tôi xây dựng giải pháp ngoại học tập và khả năng ghi nhớ bài học của tuyến với phần mềm FLAn. Tương tự như sinh viên. Cuối cùng, với sách thông wikispaces.com, FLAn đem lại những ưu thường, việc sử dụng đài và CD kèm theo việt lớn lao đối việc tự học của sinh viên. là bắt buộc đối với giảng viên và sinh viên Họ có thể truy cập trong điều kiện không trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, với cần internet mà vẫn học đầy đủ các nội gói giải pháp của nhóm chúng tôi sẽ mang dung trong sách truyền thống. Đặc biệt, lại sự tiện lợi cho giảng viên và sinh viên tính năng giải thích nghĩa của từ bằng hình nhờ việc xử lý âm thanh với phần mềm ảnh, âm thanh, video, bằng cách nhấp Audacity, khiến việc dạy học trở nên đơn chuột trực tiếp vào từ giúp sinh viên tăng giản với thao tác nhấp chuột vào các đường cường hứng thú học tập rất lớn và nhờ đó links và bài học tương ứng. tăng thời gian tự học, giúp tối đa hóa hiệu 2.3.2. Đ ớ ả s quả học bộ môn này. Bằng gói sản phẩm 2 *Giảng iên giải pháp này, chúng tôi tin tưởng mạnh Gói sản phẩm sẽ giúp tiết kiệm tối đa mẽ rằng hiệu quả học tập của sinh viên sẽ thời gian chuẩn bị bài giảng E-learning của tăng đáng kể. giảng viên. Tất cả công việc họ phải làm là 2.4. Mộ ả u u ớ ù truy cập website www.wikispaces.com ở ề ượ uy ậ e e trên lớp, nhấp chuột vào các đơn vị bài, và b ạ lần lượt các bước theo tiến trình bài học. Nhắm đến các vùng miền và đối tượng Giảng viên không phải mất thời gian chuẩn khó khăn trong việc tiếp cận internet như bị các tài liệu tham khảo nhờ sự đa dạng nông thôn và vùng sâu vùng xa, chúng tôi các video, hình ảnh động, câu đố đã được cung cấp giải pháp FLAn. Giảng viên và tải sẵn trên hệ thống. Ngoài ra, giải pháp sinh viên chỉ cần máy tính cá nhân với dữ wikispaces.com còn mở ra khả năng giảng liệu FLAn là có thể truy cập đầy đủ các viên tương tác, cập nhật cơ sở dữ liệu mới nội dung học, video, hình ảnh, các tài liệu liên tục nhằm đa dạng hóa nguồn dữ liệu tham khảo không khác biệt gì truy cập vào của hệ thống. wikispaces.com. Giải pháp này có thể lưu 148
  8. lại trong máy tính cá nhân và không hạn hiệu quả việc giảng dạy của giảng viên, chế thời gian, số lần sử dụng. gây hứng thú cho sinh viên, cũng như hỗ 2.3. N ững rà cản và ó ăn trợ mạnh mẽ việc tự học của sinh viên, nhờ Trong quá trình triển khai và ứng dụng đó cải thiện đáng kể chất lượng công tác gói giải pháp trên vào giảng dạy tại các cơ dạy và học bộ môn này ở các cơ sở đào tạo. sở đào tạo đại học chắc chắn không tránh Ngoài ra, sự đơn giản tiện lợi của gói giải khỏi những khó khăn, rào cản về chủ quan pháp sẽ khiến việc tiếp cận và làm chủ và khách quan. Khó khăn đầu tiên liên công nghệ của giảng viên và sinh viên dễ quan đến thái độ của giảng viên và sinh dàng hơn, ngay cả với các đối tượng có viên đối với việc ứng dụng CNTT vào dạy trình độ CNTT hạn chế. Cuối cùng, gói học. Do chưa được trang bị các kỹ năng giải pháp của chúng tôi ngoài hướng đến CNTT cần thiết, không ít giảng viên còn những khu vực mà việc truy cập internet dễ ngần ngại với CNTT mặc dù họ ý thức rõ dàng nhờ giải pháp trực tuyến những tác động to lớn mà CNTT đem lại, Wikispaces.com, còn nhắm đến các vùng hỗ trợ trong quá trình giảng dạy. Tương tự, miền, đối tượng là giảng viên và sinh viên sinh viên Việt Nam nói chung còn khá bị mà việc truy cập mạng internet còn gặp động và ngần ngại với CNTT, đặc biệt khi nhiều khó khăn thông qua giải pháp ngoại sinh viên tự học ở nhà, thiếu sự giám sát và tuyến (FLAn). hướng dẫn của giảng viên. Khó khăn kế Nhằm tạo ra những tác động sâu rộng tiếp phải nói đến là hệ thống hạ tầng CNTT và toàn diện hơn nữa trong việc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Giải pháp mà chúng và học tập bộ môn Luyện Âm tại các cơ sở tôi đưa ra cần hoạt động trên hệ thống đào tạo đại học trên cả nước, nhóm tác giả internet ổn định và liên tục. Nền tảng chúng tôi mạnh dạn đề xuất: internet như vậy sẽ tạo điều kiện cho các 1. Nhân rộng và ứng dụng gói giải ứng dụng hình ảnh, video, và âm thanh trên pháp Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ ứng dụng Wikispaces.com hoạt động trơn môn Luyện âm tại tất cả các trường đại học tru, tạo hứng thú học tập và thực hành cho trong cả nước. sinh viên. Tuy nhiên không phải cơ sở đào 2. Đầu tư số hóa nhiều giáo trình khác tạo nào trên cả nước cũng đáp ứng tốt như “Sheep or Ship”, “Pronunciation made những yêu cầu đó. simple” nhằm tạo nguồn học liệu đa dạng 3. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ và phong phú hơn nữa. Việc ứng dụng giải pháp “ỨNG 3. Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp DỤNG CÔNG NGHỆ HÔNG IN hệ thống hạ tầng CNTT nhằm đáp ứng tốt RONG GIẢNG DẠY MÔN ‘ UYỆN nhất nhu cầu ứng dụng CNTT vào dạy và ÂM’ CHO SINH VIÊN CHUYÊN học của giảng viên và sinh viên. NGÀNH IẾNG ANH ẠI RƯỜNG 4. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức và ĐẠI HỌC” chắc chắn sẽ mang lại những kỹ năng CNTT cho đội ngũ giảng viên các đột phá không nhỏ nhờ khả năng hỗ trợ trường đại học. 149
  9. . Có những chính sách hỗ trợ phù hợp GIẢNG DẠY MÔN ‘ UYỆN ÂM’ CHO đối với các giảng viên mạnh dạn đầu tư SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH IẾNG thời gian và ứng dụng CNTT vào giảng ANH ẠI RƯỜNG ĐẠI HỌC” nói dạy nói chung và giải pháp “ỨNG DỤNG riêng. CÔNG NGHỆ HÔNG IN RONG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Journal [1] Lee, S. T. (2008). Teaching pronunciation of English using computer assisted learning software: An active research study in an institute of technology in Taiwan. M.A. thesis Australian Catholic University. [2] Watson, D.M. (2001). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. Education and Information Technologies, 6, 4, 251- 266. [3]. Wang, L. (2005). The advantages of using technology in second language education: Technology integration in foreign language teaching demonstrates the shift from a behavioral to a constructivist learning approach. T.H.E. Journal, 32(10), 38+ [4] Tsou, W. L., Wang, W. H., & Li, H. Y. (2002). How computers facilitate English foreign language learners acquire English abstract words. Computers & Education, 39(4), (415-428). 2. Website: http://redhotwords.com/ https://www.wikispaces.com/ * Ngày nhận bài: 11/ /2014. Biên tập xong: /1/201 . Duyệt đăng: 10/1/201 . 150

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản