intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 6

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
27
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khoảng cách giữa các bao này có những đoạn ngắn gọi là eo răng-vi-ê, còn diện tích tiếp xúc giữa những nhánh nhỏ phân từ tận cùng sợi trục của nơ-ron này với sợi nhánh của nơ-ron khác hoặc cơ quan thụ cảm gọi là xi-náp. Nơ-ron có nhiều hình dạng: nơ-ron đa cực có thân nhiều sợi nhánh, nơ-ron lưỡng cực với một sợi nhánh và một sợi trục đối diện nhau; và nơ-ron đơn cực chỉ có một tua do sợi nhánh và sợi trục hợp lại mà thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 6

  1. C¸c líp c¾t üAxial §- êng lç tai hèc m¾t (OM) ¯ OM : 0° Plan neuro-oculaire (PNO) neuro- ¯ OM : - 15° ücoronal OM : +80° üsagittal 26
  2. S¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸n 27
  3. Plan Neuro-Oculaire (PNO) Neuro- 28
  4. Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM : 1 – Xoang däc trªn 2 – LiÒm n·o 3 – ChÊt x¸m 4-ChÊt tr¾ng 29
  5. Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM: 1 .Xoang däc trªn 2 – LiÒm n·o 5 – Th©n thÓ trai (CC) 6 – N·o thÊt bªn (VL) 7 –V¸ch trong suèt 8 – r·nh däc n·o 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản