intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 8

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
17
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ phận trung ương gồm có: bộ não nằm trong hộp sọ, gồm đại não (có rãnh chia thành hai bán cầu đại não), [gian não]], tiểu não và trụ não; tủy sống nằm trong ống xương sống. Phía ngoài tủy sống và bộ não có chung một màng bọc được gọi là màng não - tủy. Màng não - tủy gồm 3 lớp: màng cứng, màng nhện và màng mềm. Màng cứng là một màng dày và dai, nằm ở ngoài cùng, có nhiệm vụ bảo vệ não, tủy sống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 8

  1. Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 29 – Cçu n·o 31 - Vermis 38 – Hèc mòi 39 –Xoang b- ím 40 – x- ¬ng ®¸ 41 – Cuèng tiÓu n·o 42 – NT IV 43 – Héi l- u c¸c xoang 44 – Xoang sigma 56 –b¸n cÇu tiÓu n·o 36
  2. Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 31 - Vermis 38 –Hèc mòi 39 – Xoang b- ím 40 – X- ¬ng ®¸ 44 –Xoang sigma 45 – Xoang hµm 46 – Hµnh n·o (bulbe) 47 - vßm 48 – H¹nh nh©n tiÓu n·o (amygdale) 56 – B¸n cÇu tiÓu n·o 37
  3. Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM : 38 –Hèc mòi 45 – Xoang hµm 46 – Tuû sèng kÐo dµi 47 - Cavum 48 – amygdale TN 38
  4. T- íi m¸u n·o Vïng t- íi m¸u §M n·o tr- íc 39
  5. T- íi m¸u n·o Vïng t- íi m¸u §m n·o gi÷a gi÷ 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản