intTypePromotion=3

Giải phẫu tụy part 4

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
16
download

Giải phẫu tụy part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tụy gồm có ba phần: đầu tụy, đuôi tụy và thân tụy. Đầu tụy nằm sát đoạn tá tràng D2 và đuôi tụy kéo dài đến sát lách. Ống tụy còn gọi là ống Wirsung là một ống nằm dọc suốt chiều dài của tụy và dẫn lưu dịch tụy đổ vào đoạn D2 của tá tràng. Chỗ ống tụy nối vào tá tràng gọi là bóng Vater. Ống mật chủ thường kết hợp với ống tụy tại hoặc gần bóng Vater. Theo một số tài liệu, nơi đổ ra của ống tụy và ống túi mật là cùng một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu tụy part 4

  1. Gi¶I phÉu tôy Moyens d’étude ASP Echographie transpariétale, perendoscopique, peropératoire, doppler Tomodensitométrie IRM Artériographie, Prélèvements veineux Wirsungographie
  2. Gi¶I phÉu tôy BÊt th-êng bÈm sinh
  3. Tôy t¸ch biÖt (DIVISUM) GÆp 4-14% trong mæ x¸c, 2-8% CPRE, 5,3-13,3% CPRM. Viªm tôy cÊp t¸i ph¸t
  4. Pancréas dorsal prédominant Normal Pancreas Divisum type 1 Type 2 Type 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản