intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảng dạy triết học Mác – Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày khái niệm phương pháp và phương pháp dạy học đại học; phương pháp dạy triết học Mác - Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thời gian qua, thực trạng và nguyên nhân; một số kiến nghị về phương pháp dạy Triêt học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảng dạy triết học Mác – Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thực trạng và giải pháp

Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ tr. 68<br /> <br /> GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> PGS.TS. Vũ Văn Gầu<br /> Khoa Triết học<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI<br /> HỌC<br /> 1. Khái niệm phương pháp.<br /> "Phương pháp là toàn bộ những nguyên tắc có quan hệ qua lại với nhau,<br /> nhưng yêu cầu định hướng con người trong hoạt động nhận thức và cải tạo đối<br /> tượng của họ(v). Bất kỳ một phương pháp nào cũng được xây dựng trên một lý luận<br /> nhất định. "Lý luận là một hệ thống tri thúc, những hình tượng (khái niệm) lý tưởng<br /> phản ánh bản chất của đối tượng nghiên cứu, phản ánh những mối liên hệ nội tại tất<br /> yếu của nó, những quy luật hoạt động và phát triển của nó”. Qua khái niệm về<br /> phương pháp và lý luận trên đây của A.Séptulin, chúng ta có thể rút ra kết luận: Mỗi<br /> một đối tượng nghiên cứu có một phương pháp tương ứng với nó(vi).<br /> 2. Khái niệm phương pháp dạy học<br /> “Phương pháp dạy học là tổng hợp những cách thức làm việc phối hợp thống<br /> nhất của thầy và trò nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy và học ở đại học" (vii).<br /> Phương pháp dạy đại học có một số đặc điểm cơ bản sau đây: a. gắn liền với<br /> ngành nghề đào tạo; b. gắn liền với thực tiễn xã hội; c. tiếp cận với phương pháp<br /> khoa học; d. kích thích cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên.<br /> Phương pháp dạy học đai học rất đa dạng và thường có sự thay đổi. Sự thay<br /> đổi của nó phụ thuộc vào loại trường đại học. Người giảng viên phải vận dụng các<br /> phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với môn học mà<br /> mình phụ trách. Người giảng viên phải luôn xác định: Dạy ai? (đối tượng học). Dạy<br /> cái gì? (nội dung môn học). Dạy như thế nào? (phương pháp dạy học)<br /> Phương pháp dạy triết học Mác - Lênin phải xuất phát từ chính nội dung và<br /> đối tượng nghiên cứu của môn học đó.<br /> Vào lúc sinh thời, N.C.Krupskaia đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng: "Giáo<br /> học pháp cần phải xuất phát từ bản chất của chính bộ môn, phải dựa vào việc nghiên<br /> cứu lịch sử phát triển của lĩnh vực tri thức ấy"(viii).<br /> II. PHƯƠNG PHÁP DẠY TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THỜI GIAN<br /> QUA - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN<br /> Phương pháp dạy học đại học có hai kiểu cơ bản sau đây:<br /> 1. Kiểu thông báo (giảng giải, minh hoạ): Ở kiểu phương pháp này, giảng<br /> viên trình bày tri thức theo một trình tự nhất định và người học lĩnh hội tri thức, kỹ<br /> năng, kỹ xảo bằng con đường tiếp thu, tái hiện những tri thức có sẵn và làm theo các<br /> Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ tr. 69<br /> <br /> thao tác mẫu của thầy. Người học chỉ nghe và ghi ở lớp, ít khi nghiên cứu sách hoặc<br /> trực tiếp tác động đến đối tượng nghiên cứu.<br /> 2. Kiểu nêu vấn đề: Ở kiểu phương pháp này, người thầy đưa học sinh vào<br /> tình huống có vấn đề, giúp họ tự lực và sáng tạo khi giải quyết các vấn đề đặt ra.<br /> Phương pháp này có thể áp dụng trong các giờ diễn giảng, trong các buổi semina với<br /> số lượng sinh viên ít (
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2