Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
11
download

Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A. - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A. - Có ý thức thực hiện phòng tránh bệnh viêm gan A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

  1. Bài 15: PHÒNG B NH VIÊM GAN A I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu tác nhân, ư ng lây truy n b nh viêm gan A. - Nêu cách phòng b nh viêm gan A. - Có ý th c th c hi n phòng tránh b nh viêm gan A. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 32, 33 SGK. - Có th sưu t m các thông tin v tác nhân, ư ng lây truy n và cách phòng tránh b nh viêm gan A. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS nêu ư c tác nhân, ư ng lây truy n b nh viêm gan A. Cách ti n hành: - GV chia nhóm và giao nhi m v cho các nhóm. - Cho HS làm vi c. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình làm vi c theo hư ng d n c a GV. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm trình bày. Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: - Nêu ư c cách phòng b nh viêm gan A.
  3. - Có ý th c th c hi n phòng tránh b nh viêm gan A. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c. - HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK và tr l i các câu h i. - Cho c l p th o lu n. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản