Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 7

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
5
download

Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 * Hoạt động 2: GV: Phân tích sơ qua vài nét chính của bài hát. Lưu ý có những kiến thức không cần phải giải thích. HS: Nghe – cảm nhận & viết bài. 5’ 2. Phân tích bài hát: - Giọng La thứ (a moll). - Nhịp 2 . T/c : Sôi nổi, tươi vui. 4 - Hình thức: 2 đoạn đơn: a – b. Đoạn a: “Xưa mẹ…một nhà”. Đoạn b: “Nổi trống…tung tung”. - Sử dụng dấu hồi (quay lại): - Dấu cô đa: - Dấu nhắc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 7

  1. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 5’ * Hoạt động 2 : 2. Phân tích bài hát: - Giọng La thứ (a moll). GV: Phân tích sơ qua vài nét chính của bài - Nhịp 2 . T/c : Sôi nổi, tươi vui. h át. Lưu ý có những kiến thức không cần 4 - Hình thức: 2 đo ạn đơn: a – b. phải giải thích. Đo ạn a: “Xưa mẹ…một nhà”. HS: Nghe – cảm nhận & viết bài. Đo ạn b: “Nổi trống…tung tung”. - Sử dụng dấu hồi (quay lại): - Dấu cô đa: - Dấu nhắc lại và khung thay đổi: - Sử dụng dấu luyến hai móc kép: - Tiết tấu móc giật: * Hoạt động 3 : 25’ 3. Học hát: GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày bài hát. HS: Nghe và cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Dạy từng câu ngắn, chậm (đ àn giai đ iệu theo) theo lối truyền khẩu, móc xích từ đ ầu đến hết b ài. HS: Hát theo sự hướng dẫn của GV. GV: Lưu ý cho các em những chỗ hát luyến tiết tấu móc giật & ch ỉ huy cho các em hát ngân ngh ỉ đủ số phách. HS: Làm theo sự h ướng dẫn của GV. GV: Khi HS hát tốt , thành thạo thì GV đ ệm đàn cho các em hát vài lần (chọn giọng và phần đệm phù hợp). HS: Hát theo đàn. GV: Cho HS tập biểu diễn theo nhóm hoặc cá nhân sau đó cho các em nhận xét. GV sửa sai kịp thời (nếu có). HS: Làm theo sự h ướng dẫn của GV. GV: Nếu còn thời gian gọi một nhóm những em hát khá lên tập biểu diễn trước lớp. Sau đó GV nh ận xét và kết hợp cho đ iểm. HS: Tập hát và biểu diễn. 4 . Củng cố: (4’) - GV đệm đàn cho cả lớp hát lại bài hát: “Nổi trống lên các b ạn ơi!”. - Củng cố khắc sâu nội dung bài hát. 5 . Dặn dò: (1’) - Về nhà học thuộc giai điệu, tiết tấu & lời ca bài hát. - Xem trước bài m ới. 37 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  2. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. - Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi ! Tiết 23: - Tập đọc nhạc : TĐN Số 6 I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS thuộc lời và hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu và ghép chuẩn lời ca b ài TĐN số 6 . + Kỹ năng: - Thực hiện tốt kỹ năng hát và đọc bài TĐN. - Biết một vài động tác vận động nhẹ nhàng khi hát. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tự tin nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát và Máy nghe (nếu có). - Bảng phụ chép b ài TĐN số 5. + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1 . Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2 . Kiểm tra bài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 3 . Bài m ới: (35’) TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 15’ 1. Ôn tập bài hát: * Hoạt động 1: Nổi trống lên các bạn ơi ! GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài h át. N&L: Phạm Tuyên. HS: Nghe & cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài phút. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đ àn bài hát vài lần (chọn giọng và phần đệm phù hợp). HS: Hát theo yêu cầu của GV. GV: Lưu ý cho HS hát nhẹ nhàng, gọn tiếng, h át nẩy và ngắt h ơi đúng chỗ (đoạn a) hát liền tiếng và ngân đủ (2,5p  3p) ở đoạn b. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Cho các em tập biểu diễn trước lớp theo nhóm, tốp hoặc cá nhân. Sau đó GV nhận xét, sửa sai (nếu có) và có thể cho điểm. HS: Tập biểu diễn trước lớp. 38 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  3. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 15’ 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 6. * Hoạt động 2: Ch ỉ có một trên đ ời GV: Treo bảng phụ chép bài TĐN số 6. Nhạc: Trương Quang Lục HS : Quan sát và nhận xét như gợi ý ở bên. Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô GV: Gọi 1 HS đọc tên nốt nhạc bài TĐN. * Nhận xét: HS: Thực hiện yêu cầu của GV. - Nhịp 6 . Tính chất: Nhịp nh àng. GV: Đàn giai điệu bài TĐN một vài lần. 8 HS : Nghe và cảm nhận. - Giọng C dur (Đô trưởng). GV: Đàn từng câu nhạc chậm, ngắn theo lối - Trường độ: móc xích từ đầu đ ến hết bài (d ịch giọng). - Cao độ: Xây dựng trên gam Đô trưởng. HS : Đọc tên nốt nhạc theo giai điệu của đàn. GV: Sửa sai những chỗ HS thực hiện chưa - Gồm 2 câu, mỗi câu 2 ý nhạc. đúng, hướng dẫn ghép lời ca từng câu nhạc. HS : Thực hiện theo đàn kết hợp gõ phách. - Luyến 2 nốt móc kép: GV: Đệm đàn cho cả lớp ghép lời ca. - Sử dụng dấu nối: HS : Đọc nhạc và ghép lời ca theo đàn. GV: Lưu ý khi ghép lời vì 2 câu nh ạc gần - Có nốt sòn thấp: giống nhau và có nốt sòn thấp. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Hướng dẫn HS đọc nhạc và ghép lời ca theo dãy, bàn, sau đó đổi lại. HS: Thực hiện 2 lần theo yêu cầu của GV. GV: Kiểm tra một số em khá (đọc nhạc và ghép lời ca) nhận xét, sửa sai nếu có và cho đ iểm. HS: Thực hiện yêu cầu của GV. 4 . Củng cố: (4’) - GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi !”. - Đọc nhạc và ghép lời ca b ài TĐN số 6 . 5 . Dặn dò: (1’) - Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới. 39 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  4. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. - Ôn tập bài hát : Nổi trồng lên các b ạn ơi ! Tiết 24: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 6 - Âm nhạc thường thức: Hát bè. I. Mục tiêu: + Kiến thức: - Hát đúng giai điệu, tiết tấu và thuộc bài hát. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu, ghép lời ca chuẩn bài TĐN. - Hiểu sơ bộ về nghệ thuật hát b è và tác dụng của hát bè. + Kỹ năng: - Thực hiện thành thạo kỹ năng hát bài hát và đọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát và máy n ghe (nếu có). - GV sưu tầm một số tư liệu dùng cho phần ANTT (nếu có). + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1 . Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2 . Kiểm tra b ài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 3 . Bài m ới: (35’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung TG 10’ 1 . Ôn tập bài hát: * Hoạt động 1: Nổi trống lên các bạn ơi ! GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài hát. N&L: Phạm Tuyên. HS: Nghe & cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đàn bài hát vài lần (chọn giọng và phần đệm phù hợp). HS: Hát theo đàn. GV: Đàn 1 hoặc 2 câu hát bất kỳ. HS: Nghe và hát lại câu hát đó. GV: Cho HS hoạt động theo d ãy, nhóm, tổ… HS: Hát theo yêu cầu của GV. GV: Hướng dẫn các em tập biểu diễn đơn ca, tam ca, tốp ca… Nhận xét, sửa sai (nếu có) và kết hợp cho điểm. HS: Hát theo sự hướng dẫn & của GV. 40 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  5. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 10’ 2 . Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 * Hoạt động 2: Làng tôi. GV: Đàn giai điệu bài TĐN vài lần. HS : Nghe và cảm nhận. GV: Đệm đ àn bài TĐN vài lần (chọn giọng phù hợp). HS : Đọc nhạc và ghép lời ca. GV: Đàn 1 câu nhạc bất kỳ trong b ài TĐN. HS: Nghe, đọc nhạc và ghép lời ca. GV: Cho các em hoạt động theo nhóm, tổ, cá nhân… HS: Thực hiện yêu cầu của GV. GV: Gọi 1 vài em đọc nhạc và ghép lời ca. Nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho điểm. HS : Thực hiện yêu cầu của GV. 15’ 3 . Âm nhạc thường thức: Hát bè. * Hoạt động 3: GV: Gọi HS đọc phần ANTT – SGK. - Ngh ệ thuật hát bè đã có từ rất xa xưa HS : Đọc b ài trong SGK - Tr 49, 50 . và có thể nói đến đến thể kỷ XVIII đã GV: Thế nào là nghệ thuật hát bè ? được các nhạc sĩ trường phái Âm nh ạc HS: Trả lời như gợi ý ở bên. “Cổ điển viên” đã đưa lo ại hình nghệ GV: Cho HS thực hành tập hát bè một vài trích thuật n ày đạt đến mức đỉnh cao đó là đoạn các bài hát trong SGK. “Hợp xướng”. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Khi nói đến hát b è thì ta phải hiểu là GV : Mở băng đĩa 1 số trích đoạn các tác phẩm khi hát phải có ít nhất từ 2 người trở có hát bè (nếu có). lên và là một cách hát khó trong nghệ HS : Nghe và cảm nhận. thuật âm nhạc. GV: Giới thiệu vài nét đ ỉnh cao của nghệ thuật - Trong nghệ thuật hát bè mà đỉnh cao h át bè là “Hợp xư ớng” và mở băng đĩa một vài là “Hợp xướng” th ì người ta chia giọng trích đoạn các tác phẩm đư ợc viết ở hình thức h át thành các lo ại như sau: n ày. * Giọng nữ cao (Sô pranô). HS: Nghe và cảm nhận. * Nữ trung (Altô). * Nam cao (Teno). * Nam trung (Baritông). * Nam trầm (Bass). - Hợp xướng giọng nam, giọng nữ, hợp xướng giọng nam nữ, hợp xướng thiếu nhi… - Hợp xướng có nhạc đệm và không có nhạc đệm. 4 . Củng cố: (4’) - GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi !”. - Đọc nhạc và ghép lời ca b ài TĐN số 6 . - GV hệ thống lại kiến thức phần ANTT. 5 . Dặn dò: (1’) - Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới. 41 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  6. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. Tiết 25: Ôn tập I. Mục tiêu: + Kiến thức: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 b ài hát đã học. - Đọc nhạc – ghép lời ca thành thạo 2 bài TĐN. Nh ớ lại những kiến thức về nhịp 6 . - 8 Tìm hiểu về Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và Nghệ thuật hát bè. - + Kỹ năng: - Thực hiện thành thạo kỹ năng hát và đ ọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa 2 bài hát và máy nghe (nếu có). - GV sưu tầm một số tư liệu dùng cho phần ANTT. + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2. Kiểm tra b ài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 3. Bài m ới: (35’) TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 10’ * Hoạt động 1: 1. Ôn tập 2 bài hát: GV: Mở băng đĩa (nếu có) hoặc tự trình bày - Khát vọng mùa xuân. lại 2 bài hát đã h ọc. - Nổi trống lên các bạn ơi. HS: Nghe và cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài phút. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đ àn bài hát vài lần (Dịch giọng và chọn phần đệm phù hợp). HS: Hát theo đàn. GV: Chia lớp làm 2 dãy, mỗi d ãy hát 1 bài sau đó đổi lại. HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Gọ i 1 vài em lên hát 1 trong 2 bài hát đ ã học. Nhận xét sửa sai (nếu có) và cho đ iểm. HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 14’ * Hoạt động 2: 2. Ôn tập Tập đọc nhạc: GV: Đàn giai điệu 2 bài TĐN đã học vài lần. TĐN số 5, số 6. HS: Nghe và cảm nhận. 42 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Đồng bộ tài khoản