Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 4 - PERIOD 24 - LESSON 4 : READ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
282
lượt xem
14
download

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 4 - PERIOD 24 - LESSON 4 : READ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PERIOD 24 LESSON 4 : READ A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to understand and retell the story - The lost shoe . B / Teaching aids : Text book , word cards for drilling , cassette ... C / Procedure : I / Warm up : Brainstorming Name some folks tales that you have read .  Possible answers : - Cây tre trăm đốt ( one hundred-section bamboo ) - Tấm cám - Hoàng tử Cóc ( The frog Prince ) - Đôi hài 7 dặm ( Seven – mile shoes...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 4 - PERIOD 24 - LESSON 4 : READ

Đồng bộ tài khoản