Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng

Chia sẻ: Abcdef_11 Abcdef_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
1.105
lượt xem
62
download

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: _Trẻ nhận biết và gọi tên được các đồ chơi và phân biệt các màu đỏ, màu xanh, màu vàng qua đồ dùng đồ chơi. Kỷ năng: _Trẻ phân biệt được các màu xanh, đỏ , vàng. _Thực hiện được các bài tập cô đưa ra. Giáo dục: _Biết nhường nhịn bạn khi chơi. CHUẨN BỊ: _Quả nhựa (màu đỏ, màu xanh) _Cây xanh (màu đỏ, màu xanh, màu vàng) _Đồ chơi (Màu đỏ, màu xanh, màu vàng)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng

  1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Chủ điểm:TRƯỜNG MẦM NON. Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: _Tr ẻ nhận biết và gọi tên đư ợc các đồ ch ơi và phân biệt các m àu đỏ, m àu xanh, màu vàng qua đ ồ d ùng đồ ch ơi. Kỷ năng: _Tr ẻ phân biệt đ ược các m àu xanh, đỏ , vàng. _Th ực hiện đ ược các b ài t ập cô đ ưa ra. Giáo d ục: _Biết nh ường n hịn b ạn khi ch ơi. CHUẨN BỊ: _Qu ả nhựa (m àu đỏ, m àu xanh) _Cây xanh (màu đỏ, m àu xanh, màu vàng) _Đồ chơi (Màu đỏ, m àu xanh, màu vàng) Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Họat động của Cô Hoạt động của trẻ Họat động 1: Cô và tr ẻ c ùng đi chơi đến cây treo quả. _Đố bé cây có quả m àu gì?(cô chỉ vào _ Tr ẻ trả lời q u ả và hỏi trẻ) _Cô cho bé hái qu ả và bỏ vào giỏ:quả _ Tr ẻ chọn quả bỏ m àu xanh(đỏ) bỏ vào giỏ màu xanh (đỏ) vào rổ _Các con vừa hái quả m àu gì? Hoạt động 2: T h ế mình hái qu ả xong rồi,cô cháu _ Tr ẻ cầm vòng và mình cùng đi về nh à b ằng xe ôtô nhé! ch ạy về nh à. Cô đố trẻ: _Vòng lái màu gì? Cô lần lượt cầm vòng màu vàng, vòng màu đỏ. _Cô và các con cùng làm chú tài xế lái ôtô nhé! L ần 1:Cháu chạy về nh à L ần 2:Đổi nh à cho nhau Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Hoạt động 3: Cô t ạo tình huống trang t rí lớp đón Trung T hu. Cô cho cháu xem m ẫu trang trí. _Chia 3 nhóm cháu chơi, mỗi nhóm một cây. _ Khi cháu th ực hiện xong, cô động viên cháu đ ến nhóm khác và cùng trang t rí. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản