intTypePromotion=1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

Chia sẻ: Abcdef_46 Abcdef_46 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
311
lượt xem
54
download

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh tái hiện và khắc sâu: Nội dung phương pháp quy nạp toán học Định nghĩa và các tính chất của dãy số Định nghĩa và các công thức số hạng tổng quát, tính chất và các công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng và cấp số nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

  1. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG III MỤC TIÊU: I. Về kiến thức: Giúp học sinh tái hiện và khắc sâu: 1. Nội dung phương pháp quy nạp toán học - Định nghĩa và các tính chất của dãy số - Định nghĩa và các công thức số hạng tổng quát, tính chất và các - công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng và cấp số nhân. Cấp số cộng Cấp số nhân Định nghĩa un1  un  d , n  ¥ * un1  un .q, n  ¥ * Số hạng un1  un  (n  1)d , n  2 un1  un .q n1 , n  2 tổng quát Tính chất 2 u u uk  uk 1.uk 1 , k  2 uk  k 1 k 1 , k  2 2 (uk  uk 1.uk 1 ) Tổng n số u1 (1  q n ) n(u1  un ) Sn  , n¥ * Sn  , n¥ * 2 1 q hạng đầu THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 1
  2. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO n(n  1) n(n  1) S n  nu1  d, n¥ * S n  nu1  d, n¥ * 2 2 Về kĩ năng: Giúp học sinh 2. Biết cách áp dụng phương pháp quy nạp vào việc giải toán. - Khảo sát các dãy số về tính tăng giảm và bị chặn, tìm công thức - tổng quát của một dãy số. Biết sử dụng định nghĩa để chứng minh một dãy số là cấp số - cộng, cấp số nhân. Biết lựa chọn một cách hợp lí các công thức để giải các bài toán. - CHUẨN BỊ: II. HS: ôn tập những kiến thức cơ bản của chương, giải các bài tập - ôn chương III (tr.122 -125). GV: giáo án, bảng phụ. - PHƯƠNG PHÁP: III. TIẾN TRÌNH: IV. Hoạt động 1: Tái hiện tri thức cũ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Ghi bảng - Tổ chức cho học sinh tái - Nhác lại phương pháp THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 2
  3. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO hiện các kiến thức cơ bản quy nạp toán học của chương. - Dãy số và các tính chất. - Theo dõi và và nhận xét. - Định nghĩa, công thức số hạng tổng quát, tính chất và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của CSC, CSN Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp qui nạp toán học để chứng minh một số đảng thức Hoạt động của Hoạt động của học sinh Ghi bảng GV - Sử dụng phương pháp qui nạp để BT44 SGK. Chứng minh - HD HS làm tuần tự các bước chứng minh đẳng thức ở BT44 SGK. 1.22  2.32  ...  (n  1)n 2  của pp chứng n(n 2  1)(3n  2) k (k 2  1)(3k  2) k 2 minh qui nạp  (i  1).i  12 12 i2 k 1 k B1. Chứng minh   (i  1).i 2   (i  1).i 2  k (k  1) 2 i2 i2 đẳng thức đúng k (k 2  1)(3k  2)  k (k  1)2  + B1. n = 2: VT = 4 = VP. khi n = 2. 12 (k  1)(k )(k  2)(3k  5)  + B2. B2. Giả sử đẳng 12 (k  1)((k  1) 2  1)(3(k  1)  2) thức đúng khi n  12 = k, chưng minh nó vẫn đúng khi THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 3
  4. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO - Áp dụng phương pháp qui nạp để n = k+1. BT45 SGK giải BT45 SGK un1  1 u1  2, un  , n  2. 2 2n1  1 Chm : un  n 1 , n  ¥ * 2 Hoạt động 3: Nhận biết một dãy số đã cho có phải là một CSC (CSN) Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Ghi bảng BT47 SGK a) un+1 = 8(n+1) +3 a) un = 8n +3 = (8n +3) + 8 = un + 8 b) un = n2 + n +1 c) un = 3.8n là một cấp số cộng với công sai d = 8. d) un = (n +2).3n b) Không phải l à CSC. c) un+1 = 3.8n+1 = 3.8n.8 = un.8 là cấp số nhân với công bội q = 8. d) Không phải là CSN. THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 4
  5. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO BT48 SGK a) Khẳng định đúng b) khẳng định sai c) Khẳng định đúng d) Khẳng định sai Hoạt động 4: Chứng minh một dãy số đã cho là một CSC (hoặc CSN) Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Ghi bảng a) (un ) là CSC công sai d. BT49 SGK un1  un  d Un : độ dài cạnh; Pn : chu  pn1  4un1 vi ( = 4un); Sn :diện tích  4(un  d )  4un  4d a) (un ) là cấp số cộng công  pn  4d sai d. (pn) là CSC công sai 4d b) (un ) là cấp số nhân công (Sn) không phải là CSC. bội q. b) (pn) là CSN công bội q (Sn) là CSN công bôi q2 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 5
  6. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO Hoạt động 5: Trắc nghiệm khách quan Hoạt động của Hoạt động của học sinh Ghi bảng GV - Hướng dẫn học - Làm các bài tập trắc BT52.a) Sai sinh sử dụng nghiệm khách quan 52-57 b) Sai MTBT fx-500MS SGK để tính số hạng thứ c) Đúng n của một dãy số. 2 2 b 2  a.c   b 2    ac   a 2c 2 - 52a) - Yêu cầu học sinh u5 .u75  u1.q 4 .u1.q 74  u12 q 78  0 xét tính đúng sai BT53. (B) của các mệnh đề ở 1 - 52b) un  2n  un 1  2n  2(n  1)  ...  2.2  2 BT52. 2 1 ac  a c   2  n  n  1  ...  2  1  2   b2   b  2 2 2 n(n  1) 3 3 a 2  2ac  c 2 a 2  c 2 2   n(n  1)    2 2 2 2 2 BT54. (B) (nếu a ≠ 0 và c ≠ 0) un  2n.2(n  1)...2.2.( 1)  2n 1.n(n  1)...2.(1)  2n 1.n ! BT55. (A) BT56. (C) THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 6
  7. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO BT57. (D) RÚT KINH NGHIỆM: V. THPT Nguyễn Đình Chiểu 9/2007 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2