Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
139
lượt xem
14
download

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)

  1. PHÒNG GIAÓ DỤC LÂM HÀ  TRƯỜNG TH GIA LÂM         BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 3 TOÁN NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ  MỘT CHỮ SỐ  ( không nhớ )                                  Người thiết kế: HOÀNG THUỲ DƯƠNG                 GIA LÂM, tháng 3 năm 2009 1
  2. TOÁN LỚP 3 NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ) (TRÊN CƠ SỞ PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT & VISUAL BASIC) 2
  3. LỚP 3 Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) 3 nhân 2 bằng 6, 12 X 3 = ? 12 viết 6 12+ 12+ 12 = 3 nhân 1 bằng X3 3, viết 3 12 X 3 = XOAÙ 3
  4. Tính : 1 11 22 24 X5 X4 X2 33 20 X3 X4 XOÙA 4
  5. Tính: ( moãi baøi 2 ñ ) 1 11 22 24 X5 X4 X2 88 55 48 20 33 X4 X3 99 80 5
  6. Đặt tính rồi tính: 2 a b 32 x 3 42 x 2 13 x 3 11 x 6 6
  7. Đặt tính rồi tính: 2 32 42 a b 32 x 3 = ? 42 x 2 = ? X3 X2 96 84 11 13 13 x 3 = ? 11 x 6 = ? X3 X6 66 39 7
  8. 3 Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu? Tóm tắt  Một hộp: 12 bút chì màu :...bút chì màu?  4 hộp Giải   4 hộp có số bút chì là: 12 x 4 = 48 ( bút chì) Đáp số: 48 bút chì 8
  9. Củng cố 1. Khi đặt tính: ­ Sao cho thẳng cột.                                  ­ Viết dấu nhân.                           ­ Kẻ vạch ngang.   2. Khi  tính:  nhân từ phải sang trái 9
  10. LÔØI CAÛM LÔØI ÔN ÔN Caûm ôn quyù thaày coâ giaùo ñaõ quan taâm theo doõi. Kính mong goùp yù ñeå thieát keá hoaøn chænh hôn. Hoàng Thuỳ Dương 10 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản