Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP SỐ PHỨC

Chia sẻ: Abcdef_36 Abcdef_36 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
12
download

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP SỐ PHỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP SỐ PHỨC

  1. LUYỆN TẬP SỐ PHỨC I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. + Học sinh: Các kiến thức đã học về các tập hợp số. III. Phương pháp: Thuyết giảng, gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: cho z = - 2 + 3i Hãy tính : 1+z+z 2 , 2 z GV gọi HS lên bảng giải.
  2. GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: giải bài tập 10 ( chứng minh ) TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học Ghi bảng viên sinh GV ghi đề bài tập 10 LUYỆN TẬP GV nhắc lại nhận xét: HS lắng nghe Bài10.CMR  số phức 5’ z' z  1: z =w  zw = z’ z 10  1 Gọi HS nêu hướng 1+z+z 2 +..+z 9 = z  1 HS nêu hướng giải giải Giải: HS lên bảng giải Gọi HS lên bảng giải (1+z+z 2 +..+z 9)(z-1) = z+z 2 +..+z 10 - (1+z+..+z 9 ) = z 10 - 1 GV nhận xét và kết  1+z+z 2 +..+z 9 luận z 10  1 = z 1
  3. Hoạt động 2 : giải bài tập 11 ( hỏi số sau là số thực hay số ảo , với số phức z tùy ý ) TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Ghi bảng viên GV ghi đề bài tập 11 Bài 11 : 10’ a,c GV cung cấp cho HS a) 2 2  z'  z' +z 2 z2  z = z   z = z z  2 2 = z2 + z = = z . z = z.z = zz Từ gọi HS z .z ' = z . z ' , 2 z2+ z2  là số thực z z 2 nhận xét =? c) GV: làm sao biết số HS: nếu z = thì z là  z2  z2 z  2  z2  z   1  z.z  phức có thể là số thực   = 1  z.z số thực hay số ảo? 2 2 z  z2 z2  z nếu z = - z thì z là = 1  z.z 1  z.z =- GV: gọi 2 HS lên tìm số ảo 2 z2  z số phức liên hợp  1  z.z là số ảo HS1 : lên bảng HS2 : lên bảng GV: gọi HS nhận xét
  4. lại HS : nhận xét GV: giảng giải và kết luận HS : nêu hướng … GV: gọi HS nêu hướng giải quyết câu b và nêu pp giải để HS về nhà giải Hoạt động 3: giải bài tập 12 ( xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Ghi bảng viên GV: ghi đề bài tập 12 Bài 12: HS: z 2 = a 2 - b 2 + 2abi a) z 2 là số thực âm 10’ a,d GV: số phức z = a+bi a 2  b 2  0   ab  0 thì số phức z 2 = ? HS: 2ab = 0 và a 2 - b 2 < a = 0 và b 0  2 GV: vậy z là số thực 0 Vậy tập hợp các
  5. âm thì a,b có điều điểm biểu diễn số kiện gì ? HS1: lên bảng giải. phức z là trục Oy GV: gọi HS1 lên trừ điểm O(0;0) bảng giải. 1 là số ảo …  z-i HS: là số ảo d) zi 1  …….  z-i GV: để là số ảo là số ảo và z i HS2 : lên bảng giải thì ? z i z GV: gọi HS2 lên là số ảo và z  i HS : nhận xét bảng giải Vậy tập hợp các GV: gọi HS nhận xét điểm bd số phức z là HS : trả lời GV: giảng giải và kết trục ảo trừ điểm luận I(0 ;1) GV: tt câu a, nếu z 2 là số thực dương hay số phức thì ntn ? GV: kết lại pp cho HS về tự làm
  6. Hoạt động 4 : giải bài tập 13 ( giải phương trình ẩn z ) TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học Ghi bảng viên sinh GV ghi đề bài tập 13 Bài 13: giải phương  iz 13’ a,b,d HS: = -2 + i trình 2i GV gọi HS nêu cách iz + 2 – i = 0 z = i  iz giải a = -2 + i HS: trả lời 2i i ( 2  i ) i2 HS1: lên bảng z = = i GV: làm sao để khử i = 1 + 2i dưới mẫu HS: chuyển vế đặt z GV: gọi HS lên bảng chung ……. (2+3i)z = z – 1  (1+3i)z =-1  (1  3i ) 1  z= 1  3i = (1  3i )(1  3i ) GV: gọi HS nêu pp HS: phương trình tích  1  3i 1 3 giải b = 10 = - 10 + 10 i ….. GV: lưu ý HS nhân d)(iz-1)(z+3i)( z - mẫu 1+3i với liên 2+3i)=0 2HS: lên bảng hợp của nó là 1-3i để iz  1  0   z  3i  0 rut gọn số phức  HS: nhận xét   z  2  3i  0
  7. GV: gọi HS nêu pp  z  i  z  i   z  3i  z  3i  giải d   z  2  3i   z  2  3i   GV: gọi HS lên bảng giải b,d GV: gọi HS nhận xét bài làm của các bạn GV: giảng giải lại và kết luận. 4. Củng cố toàn bài: ( 2’) GV nhắc lại : + nếu z = thì zlà số thực ; nếu z = - z thì z là số ảo z +nhắc lại về cách giải phương trình ẩn z
  8. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà: làm phần còn lại BT 11,12,13 và BT14,15,16 SGK, học bài và xem bài mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản