Giáo án lớp 4 - Tuần 35

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
770
lượt xem
103
download

Giáo án lớp 4 - Tuần 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo án lớp 4 dạy theo tuần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 - Tuần 35

  1. TUẦN 35 Thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2010 TẬP ĐỌC:§69 ÔN TẬP (T1) I.MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2. - Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới ,tình yêu cuộc sống. -Đọc lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 90 tiếng/ phút). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2. Bài cũ. - GV ổn định tổ chức lớp. - HS lắng nghe. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Kiểm tra tập đọc - Học thuộc - HS lên bốc thăm và đọc; trả lời lòng câu hỏi của GV. - GV gọi học sinh lên bốc thăm và đọc. *HSKG đọc lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 90 tiếng/phút). - GV hỏi một số câu hỏi trong ND bài. - GV nhận xét và ghi điểm cho từng em. - HS làm bài theo nhóm. HĐ2: Luyện tập: - Hướng dẫn hoc sinh làm bài tập 2 theo - Đại diện các nhóm trình bày. nhóm 4. - GV chữa bài, nhận xét. - HS lắng nghe. 4: Củng cố Hệ thống lại bài 5 - dặn dò: - Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học. ******************************************** TOÁN: §171 ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ.
  2. I. MỤC TIÊU - Giải được bài toán về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Làm thêm BT4,5. - Giáo dục cho các em tính cẩn thận và chính xác trong học toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2. Bài cũ: + Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai - 2HS trả lời. số đó? - GV nhận xét phần bài cũ. - HS nghe. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Luyện tập: - HS làm bài. Bài1,2- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và làm bài vào VBT. - HS nêu KQ. - Gọi HS nêu KQ, cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng. - 1 em đọc, cả lớp theo dõi. Bài3 - Gọi HS đọc bài toán. - HS nêu. Yêu cầu nêu dạng toán. - HS làm bài. - Y/C HS làm bài vào vở, 2 em làm vào phiếu. - Lớp và GV nhận xét chốt bài giải đúng. BT4,5 - Y/C HS tự đọc bài toán và giải vào vở, 2 em lên bảng. - HS làm bài. - GV nhận xét chốt KQ đúng. 4 .Củng cố + Nêu cách giải dạng toán tìm hai số khi - 1HS nêu. biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó? 5. dặn dò. - HS nghe. - GV nhận xét tiết học- Dặn làm bài 5. ******************************************************************* Thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2010 CHÍNH TẢ: §35 ÔN TẬP (T2) I.MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2. - Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học (Khám phá thế giới; Tình yêu cuộc sống); bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặt câu với từ ngữ thuộc hai chủ điểm ôn tập.
  3. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định - Lớp ổn định. 2. KTBC 3 Bài mới - Học sinh lắng nghe. *Giáo viên giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. - Học sinh lên bảng bốc thăm và đọc; - GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài Trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa tập đọc (như tiết 1). GV hỏi một số ra. câu để khắc sâu nội dung bài. - GV nhận xét và ghi điểm cho học sinh. Bài 2: Lập bảng thống kê các từ đã học. - Hai em đọc, lớp đọc thầm. - Yêu sầu học sinh đọc đề bài. - Học sinh hoạt động theo nhóm: Ghi - Yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm lại các từ đã học trong các tiết MRVT ở vào giấy khổ to. 1 trong 2 chủ điểm: Khám phá thế giới và tình yêu cuộc sống. - HS trình bày; lớp nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Gọi các nhóm trình bày. - GV chốt lại các từ đúng. - Hai em đọc, lớp đọc thầm. Bài3: - Gọi HS đọc Y/C của bài. - HS trình bày trước lớp. Y/C HS đặt mẫu trước lớp. - Y/C HS làm bài cá nhân. - HS thực hiện. - Gọi HS đọc bài của mình. - HS đọc; lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, chú ý câu văn cách diễn đạt của HS. - Học sinh ghi nhớ. 4. Củng cố - GV hệ thống kiến thức. 5. Dặn dò - Dặn dò về nhà. - Nhận xét giờ học. ************************************* TOÁN: §172 LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU - Vận dụng được 4 phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính (BT2,3). - Giải bài toán có lời văn về Tìm hai số biết hiệu và tỉ của hai số đó (BT5); -Làm thêm BT1,4. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
  4. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2 KTBC: Nêu các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó? - 2HS thực hiện. -GV nhận xét phần bài cũ. - GV giới thiệu trực tiếp và ghi đề bài lên bảng. 3. Bài mới * Giới thiệu bài *HD hs làm bài tập - HS nghe Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu. Gọi vài hs đọc số liệu và TLCH trước HS Đọc số liệu và TLCH theo yêu lớp cầu Nhận xét Bài 2. gọi hs đọc yêu cầu. - Y/C HS làm vở, 2 HS lên bảng. - Lớp và GV nhận xét KQ đúng. - 1 em nêu, lớp theo dõi. Bài3: - Y/C HS tự làm bài, 2 HS lên bảng - HS trả lời. giải. - Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng. - HS thực hiện. - GV hỏi thêm cách tìm số bị trừ và số bị chia chưa biết. - HS làm bài. Bài 5: - Y/C HS tự làm bài, 1 HS làm bài vào phiếu. - Cả lớp và GV nhận xét bài giải, GV hỏi để HS nêu được dạng toán. - HS trả lời. Bài 4: - GV vẽ sơ đồ lên bảng và hướng dẫn - HS làm bài cá nhân. HS cách giải. - Y/C HS làm vào vở, 1 em làm phiếu. 1 hs đọc dề - GV chấm, chữa bài. - HS trả lời. Bài 5: gọi hs đọc đề toán giải bài vào vở. -y/c hs làm bài . 1hs lên bảng làm -Gv chấm chữa bài 4. củng cố - HS nghe. Hệ thống lại bài. ************************************ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: §69 ÔN TẬP (T3) I.MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
  5. - Dựa vào đoạn văn nói về một cây cụ thể hoặc hiểu biết về một loài cây, viết được đoạn văn tả cây cối rõ những đặc điểm nổi bật. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2. Bài cũ. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới - Học sinh nghe. thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Kiểm tra TĐ - HTL: - GV cho HS bốc thăm đọc các bài tập - HS lên bảng bốc thăm và đọc, trả đọc. Hỏi một số câu để khắc sâu nội lời các câu hỏi giáo viên đưa ra. dung bài. - GV nhận xét và ghi điểm cho từng HS. HĐ2: Luyện tập: - Hướng dẫn các em viết đoạn văn miêu - HS quan sát tranh và viết đoạn tả cây xương rồng theo tranh minh hoạ. văn vào vở. - Chấm một số bài văn và nhận xét từng - Nhận xét bài bạn; chữa lỗi cách bài. dùng từ đặt câu. 4. Củng cố Hệ thống lại bài - HS ghi nhớ. 5. - Dặn dò: - Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học. ******************************************************************* Thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2010 Tập đọc§70 ÔN TẬP (T4) I.MỤC TIÊU: - Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho. - Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2.Bài cũ. - Kiểm tra việc viết đoạn văn tiết trước của học sinh. - 3 học sinh. - Nhận xét và ghi điểm. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. - Học sinh nghe. *Luyện tập: - HD các em làm các bài tập ở VBT TV.
  6. Bài 1,2: - Yêu cầu học sinh đọc. - Y/C HS thảo luận nhóm đôi và làm bài: - Học sinh đọc, lớp theo dõi. Tìm câu hỏi, câu kể, câu khiến, câu cảm - Học sinh thảo luận theo nhóm và có trong đoạn văn. làm bài vào vở. - GV nhận xét và nêu kết quả đúng. Bài 3: - HD học sinh làm việc cá nhân - Đại diện các nhóm trình bày. tìm các trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi - Học sinh làm bài cá nhân. chốn. - GV HD thêm cho các em trong lúc làm bài. - Chấm một số bài và nhận xét. 4. Củng cố - HS chữa bài, nhận xét - GV hệ thống kiến thức. 5 - Dặn dò: - Học sinh ghi nhớ. - Nhận xét giờ học. ***************************************** TOÁN: §173 LUYỆN TẬP CHUNG (T. 2) I. MỤC TIÊU: - Đọc được số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số số tự nhiên (BT1; BT2 (thay phép chia 1015898 : 287)). - So sánh được hai phân số (BT3 cột 1; BT4); Làm cả bài 3 cột 2, BT5 - Giáo dục cho các em tính cẩn thận và chính xác trong học toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định - 5 em nộp vở. 2.Bài cũ: - Chấm VBT của HS, nhận xét - HS nghe. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Luyện tập. - HS đọc số theo yêu cầu của GV. Bài1: - GV viết từng số lên bảng, gọi HS lần lượt đọc các số đó. - HS nêu. - Y/C HS nêu chữ số 9 thuộc hàng nào? Có giá trị là bao nhiêu trong mỗi số. - Tương tự cho các số còn lại. - 1HS đọc, lớp theo dõi. Bài2: - Gọi HS đọc yêu cầu. - HS tính vào bảng con, 2 em lên - Y/C HS tự đặt tính rồi tính vào bảng bảng. con, 2 HS lên bảng thực hiện. - Bổ sung phép chia: 101598: 287 bằng phép chia 234768 : 37. - Cả lớp cùng GV nhận xét KQ, - Lưu ý HS nêu cách đặt tính và tính. - HS nêu.
  7. Bài 3 cột 1: - Y/C lớp làm bài vào vở - HS thực hiện. - GV chấm một số bài. Làm cả cột 2 - HS nêu. Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán. - 1 em đọc, lớp theo dõi. - Yêu cầu HS nêu dạng toán. - HS nêu. - Y/C lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng. - HS làm bài - Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng. BT5:Y/C các em làm thay chữ a,b bằng - HS làm bài cá nhân, 1 em làm chữ số thích hợp. vào phiếu. - GV chấm, chữa bài. 4Củng cố + Muốn tính diện tích HCN ta làm như - HS trả lời. thế nào? 5.dặn dò. - HS nghe. - GV nhận xét tiết học - HD bài 5. ******************************************************************* Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : §70 ÔN TẬP (T7) I.MỤC TIÊU: - Kiểm tra đọc hiểu và luyện từ và câu. - Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV phô tô mẫu (phiếu kiểm tra) nội dung ở SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định 2,Bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - Học sinh nghe. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Kiểm tra: - HS nhận phiếu và bàm bài. - GV phát phiếu cho học sinh. - HS làm bài GV theo dõi chung cả lớp. - HS thực hiện theo yêu cầu của - Y/C HS đổi chéo bài kiểm tra kết quả. GV - HS lắng nghe. - GV thông báo kết quả; chữa bài, củng cố kiến thức cho HS. 4Củng cố - HS ghi nhớ. Hệ thống lại bài 5- Dặn dò: - Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
  8. Kể chuyện: §35 Kiểm tra đọc ( Đề nhà trường ra ) ***************************************** TOÁN: §174 LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: - Viết dược số (BT1). - Chuyển đổi được số đo khối lượng (BT2 cột 1,2). - Tính được giá trị của biểu thức chứa phân số (BT3 cột b,c,d; BT4); HSKG làm thêm các bài còn lại. Làm cả bài 2 cột3, BT3a,BT5 I. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.KTBC: 2 em làm bài 2 2.Bài mới: Giới thiệu bài:. - HS nghe. HĐ1: Luyện tập. Bài1: - GV đọc số cho học sinh viết vào bảng con. Bài2 cột1,2: - Gọi HS nêu yêu cầu. - HS viết số theo yêu cầu của GV, Làm cả cột 3 HS đọc lại số đã viết. - Y/C HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng. - Cả lớp cùng GV nhận xét KQ - HS nêu, lớp theo dõi. + Y/C HS nêu cách đổi các đơn vị đo - HS làm bài, 2 em lên bảng. khối lượng? Bài 3: - Cho cả lớp làm bài vào bảng con. - HS nêu. Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số? Cách tính giá trị của biểu thức. - HS làm vào bảng con, lưu ý cách Bài 4: - Gọi HS đọc đề bài. trình bày. - Yêu cầu HS nêu dạng toán. - HS trả lời. - Y/C lớp làm vào vở, 1 HS làm phiếu. - Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng. - 1 em đọc, lớp đọc thầm. Bài 5: - Y/C HS thảo luận N2. - HS nêu + HV & HCN có cùng đặc điểm gì? - HS làm bài. + HCH & HBH có cùng ~ đặc điểm gì? - GV nhận xét và chốt ý đúng. - HS thực hiện. 4.Củng cố - HS trả lời. Hệ thống lại bài. ************************************** Thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2010 TẬP LÀM VĂN : §70 Kiểm tra viết ( Đề nhà trường ra)
  9. TOÁN: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ( Đề nhà trường ra) ***************************************** Sinh hoạt đội ( soạn riêng )
Đồng bộ tài khoản