intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án lý thuyết hoá đại cương

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

296
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cấu tạo nguyên tử. Các giả thuyết về mẫu nguyên tử dựa trên cơ học cổ điển và cơ học lượng tử Trình bày được những nét đặc trưng của nguyên tử, mẫu nguyên tử Bohr và sự lượng tử hóa năng lượng của nguyên tử. Trình bày được giá trị và ý nghĩa của 4 số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lý thuyết hoá đại cương

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :... Tiết số: …1,2,3, ..Ngày thực hiện :... Tên bài giảng : Chương 1. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học I. Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Biết cấu tạo nguyên tử. Các giả thuyết về mẫu nguyên tử dựa trên cơ học cổ điển và cơ học lượng tử Trình bày được những nét đặc trưng của nguyên tử, mẫu nguyên tử Bohr và sự lượng tử hóa năng lượng của nguyên tử. Trình bày được giá trị và ý nghĩa của 4 số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử. II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Tài liệu tham khảo III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề Học sinh: Tự ghi chép………………. IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài :Chương1.Cấu tạo nguyên tử và HTTH các nguyên tố 130 - Nội dung chính của bài I.1. Cấu trúc electron của nguyên tử 1.1.1.Những đặc trưng tổng quát của nguyên tử 40 -Thành phần của nguyên tử -Phổ nguyên tử 1.1.2.Mẫu nguyên tử 30 - Mẫu nguyên tử của Bohr - Mẫu nguyên tử theo thuyết cơ học lượng tử. 1.1.3.Tính chất sóng -hạt của electron 30 1.1.4.Nguyên lý bất định Heisenberg 27 1.1.5. Hàm sóng-phương trình Schrodinger 1.1.6. Số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử.
 2. Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 5 Cấu tạo nguyên tử-Mẫu nguyên tử Bohr-Tính chất sóng - hạt của electron và hàm sóng- phương trình Schrodinger. Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem trước tài liệu tham khảo chuẩn bị kiến thức cho buổi học sau. Trưởng Khoa Ngày 5 tháng 9.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: 4, 5, 6, .Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Chương 1. Cấu tạo nguyên tử và HTTH các nguyên tố hoá học (tt) I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Trình bày được nguyên lý vững bền ; nguyên lý ngoại trừ của Pauli ; Quy tắc Hund ; quy tắc thực nghiệm Slater. Viết được cấu hình electron của nguyên tử. . II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình Học sinh: xem lí thuyết bài học III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Học sinh: Trình bày bài tập V. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’)
 3. Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : 40 - Nội dung chính của bài I.2. Nguyên lý vững bền-quy tắc Klechkowski I.3. Nguyên lý ngoại trừ của Pauli I.4. Quy tắc Hund I.5. Cấu hình electron của nguyên tử I.6. Điện tích hiệu dụng của nhân-quy tắc thực nghiệm Slater Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Củng cố 2 nguyên lý và 2 quy tắc ; viết cấu hình electron của nguyên tử Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Làm các bài tập giáo viên ra thêm và xem trước bài mới Trưởng Khoa Ngày 12 tháng 9.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :............ Tiết số: …7...Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Bài tập chương 1 I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng :
 4. Vận dụng những kiến thức đã học ở chương 1 để giải bài tập ……………. II. Chuẩn bị Giáo viên: Ra bài tập. Học sinh: Xem lý thuyết vận dụng để giải bài tập…… III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Hướng dẫn học sinh làm bài tập… Học sinh: Trình bày………………….. IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Bài tập 42 - Nội dung chính của bài Các bài tập chương 1- hoá đại cương của Nguyễn Đức Chung Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng - Kết luận các dạng bài tập về số lượng tử. - Viết cấu hình electron của nguyên tử. Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Làm các bài tập giáo viên ra Trưởng Khoa Ngày 22 tháng 9.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn
 5. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :... Tiết số: 8,9,10..Ngày thực hiện : Tên bài giảng : Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học..... I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Nắm nôi dung của định luật tuần hoàn Menđelêep, ưu nhược điểm của định luật Cấu tạo của bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố và quy luật biến thiên. II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Chuẩn bị các nội dung trình bày III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Tổ chức cho lớp xemina… Học sinh: Trình bày………………………….. IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài :Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 40 - Nội dung chính của bài 1.7. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 1.7.1. Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn 1.7.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên tố
 6. Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Làm các bài tập giáo viên ra Trưởng Khoa Ngày 29 tháng 9.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP . Tiết số: …11, 12, 13..Ngày thực hiện :.. Tên bài giảng : Chương 2 Liên kết hóa học I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Nắm các khái niệm cơ bản về liên kết hoá học, thuyết liên kết hoá trị (VB), thuyết lai hoá, thuyết orbitan phân tử (MO) II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Xem trước giáo trình III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Thuyết trình, đàm thoại, phát vấn Học sinh: nghe và tự ghi chép IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ .........................................................................................................................
 7. Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Chương 2 Liên kết hóa học 40 - Nội dung chính của bài 2.1 Mở đầu 2.1.1 Đại cương về liên kết hóa học 2.2 Những đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học 2.2.1 Năng lượng liên kết. 2.2.2 Độ dài liên kết. 2.2.3 Độ bội liên kết 2.2.4 Góc liên kết 2.2.5 Hoá trị Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem trước Cấu trúc và liên kết HH trong chất rắn, liên kết ion. Trưởng Khoa Ngày 5 tháng 10.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :. Tiết số: …14, 15 .Ngày thực hiện : Tên bài giảng : Chương 2 (tt) Liên kết ion I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Xem trước giáo trình III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Thuyết trình, đàm thoại, phát vấn
 8. Học sinh: nghe và tự ghi chép IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : 40 - Nội dung chính của bài 2.3. Liên kết ion 2.3.1 Bản chất của liên kết ion. 2.3.2 Tính chất của liên kết ion. Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem trước Liên kết cộng hoá trị Trưởng Khoa Ngày 5 tháng10.năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: …16.........Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Kiểm tra giữa kỳ.
 9. I.Mục tiêu : Hầu hết học sinh đạt điểm yêu cầu II. Chuẩn bị Giáo viên:Chuẩn bị đề kiểm tra Học sinh: Xem lý thuyết và giải các bài tập chương 1 III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Học sinh: IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 1 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Kiểm tra giữa kỳ 44 - Nội dung chính của bài :Gồm hai bài tập lớn của chương 1 Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà Xem tài liệu tham khảo về liên kết cộng hoá trị Trưởng Khoa Ngày 1 tháng 10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn
 10. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: 17, 18, 19..Ngày thực hiện :.. Tên bài giảng : Chương 2(tt) Liên kết cộng hoá trị I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Trình bày được phương pháp liên kết cộng hoá trị VB Phương pháp orbitan phân tử MO Thuyết lai hoá II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Xem trước giáo trình III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Thuyết trình, đàm thoại, phát vấn Học sinh: nghe và tự ghi chép IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Liên kết cộng hoá trị 40 - Nội dung chính của bài 2.4 Liên kết cộng hoá trị 40 2.4.1 Phương pháp liên kết cộng hoá trị VB 40 2.4.2 Phương pháp orbitan phân tử MO 2.4.3 Thuyết lai hoá
 11. Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Ra bài tập về nhà và xem trước chương 3 Trưởng Khoa Ngày12 tháng 10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: …20..Ngày thực hiện :... Tên bài giảng : Bài tập chương 2 I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Vận dụng những kiến thức đã học ở chương 2 để giải bài tập II. Chuẩn bị Giáo viên: Ra bài tập. Học sinh: Xem lý thuyết vận dụng để giải bài tập III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Hướng dẫn sinh viên làm bài tập Học sinh: Trình bày IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................
 12. ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Bài tập chương 2 40 - Nội dung chính của bài Giải các bài tập của chương 2 theo sách Hoá đại cương của Nguy ễn Đức Chung Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Tổng kết các dạng bài tập Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem các tài liệu tham khảo về nội dung của chương 3 Trưởng Khoa Ngày 17 tháng10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: 21, 22, 23..Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Chương 3 Cấu tạo và tính chất các chất vô cơ I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Trình bày được cấu tạo và tính chất các chất vô cơ như các đơn chất kim loại, phi kim, kim loại chuyển tiếp, các hợp chất chứa oxy... Biết làm việc theo nhóm, thảo luận nhóm. II. Chuẩn bị Giáo viên: Ra nhiệm vụ công việc cho sinh viên thực hiện trong tiết thảo luận nhóm. Học sinh: chuẩn bị các tài liệu về nội dung của chương 3 III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận, trình bày các nội dung mà các nhóm sinh viên đã chuẩn bị.
 13. Học sinh:Hỏi các vấn đề về cách trình bày và thảo luận nội dung của chương 3 IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Chương 3 cấu tạo và tính chất các chất vô cơ 40 - Nội dung chính của bài - Hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận, hoạt động nhóm Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem trước tài liệu tham khảo chương 3 Trưởng Khoa Ngày 17 tháng10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn
 14. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: 24,25,26, 27..Ngày thực hiện : Tên bài giảng : Thảo luận nhóm về nội dung của chương 3 I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Làm việc theo nhóm. Trình bày những vấn đề mà sinh viên đã chuẩn bị trước tập thể II. Chuẩn bị Giáo viên: Xem sinh viên trình bày. Học sinh: tiểu luận, các vấn đề cần trình bày III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Xem sinh viên trình bày Học sinh: Trình bày IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Chương 3 Cấu tạo và tính chất các chất vô cơ 40 - Nội dung chính của bài 3.1 Cấu tạo và tính chất các đơn chất 40 3.2 Cấu tạo và tính chất các hợp chất chứa oxy 3.3 Cấu tạo và tính chất của HX, NH3, PH3, H2S
 15. Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Chuẩn bị các bài tập của chương 3 Trưởng Khoa Ngày 22 tháng10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: 28, 29, 30 Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Bài tập lớn I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Trình bày các bài tập của chương 3 II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, giáo trình, Tài liệu tham khảo. Học sinh: Soạn các nội dung cần trình bày III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: đàm thoại Học sinh: tự ghi chép IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’) Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................
 16. ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : bài tập lớn - Nội dung chính của bài Các dạng bài tập vô cơ 40 40 40 Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Nói lại những kiến thức trọng tâm Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem lại các dạng bài tập của chương 1,2,3 chuẩn bị thi kết thúc học phần Trưởng Khoa Ngày 31 tháng10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT MÔN : Hoá đại cương LỚP :.. Tiết số: ….Ngày thực hiện :. Tên bài giảng : Kiểm tra I.Mục tiêu : Học xong bài này người học có khả năng : Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài II. Chuẩn bị Giáo viên: Đề bài. Học sinh: Xem lại lý thuyết cũng như các dạng bài tập đã làm III. Phương pháp dạy và học chính Giáo viên: Ra đề Học sinh: làm bài IV. Các hoạt động chính lên lớp Nội dung chính thời gian(p’)
 17. Hoạt động 1 :- Ổn định lớp 2 - Ghi số học sinh vắng/ tổng số :.................................. Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ :không ........................................................ ......................................................................................................................... Hoạt động 3 : Giảng bài mới - Tên bài : Kiểm tra 40 - Nội dung chính của bài Đề bài kiểm tra Hoạt động 4 : Củng cố kiến thức của tiết giảng 2 Hoạt động 5 : Hướng dẫn tự học tập và bài tập về nhà 1 Xem lại lý thuyết và bài tập từ chương 1 đến chương 3 chuẩn bị cho bài kết thúc môn Trưởng Khoa Ngày 31 tháng 10 năm 2011 (hoặc Trưởng tổ môn) Giáo viên lên lớp Lê Huỳnh Nguyễn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=296

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2