intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu part 9

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

70
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn hãy khai báo tuyến, vị trí công trình và số km đường nhánh, loại đường nhánh vào công trình. Xem dòng thứ 2 : Đã khai báo đường tới cầu An Khê thuộc tuyến QL1, ở vị trí Km926 đi vào thêm 3 km đường loại 5. Nếu công trình thuộc các địa phương ở xa các quốc lộ chính, bạn cần khai báo thêm các tuyến đường nội bộ để máy tìm lối đi vào đến chân công trình. Bạn xem thêm phần khai báo phân loại đường, khai báo vị trí công trình và mỏ vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu part 9

 1. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Bạn hãy bấm Enter, một cửa sổ sẽ hiện lên như sau : Bạn hãy khai báo tuyến, vị trí công trình và số km đường nhánh, loại đường nhánh vào công trình. Xem dòng thứ 2 : Đã khai báo đường tới cầu An Khê thuộc tuyến QL1, ở vị trí Km926 đi vào thêm 3 km đường loại 5. Nếu công trình thuộc các địa phương ở xa các quốc lộ chính, bạn cần khai báo thêm các tuyến đường nội bộ để máy tìm lối đi vào đến chân công trình. Bạn xem thêm phần khai báo phân loại đường, khai báo vị trí công trình và mỏ vật tư. • Tra cước, nạp các hệ số và phân tích giá cước: Bạn bấm phím Ctrl+R để máy tra các hệ số trọng lượng, hệ số bốc dỡ và giá cước vận chuyển vào hồ sơ. Khi tra máy sẽ liệt kê lại các hệ số trọng lượng, hệ số bốc dỡ hay hệ số nâng hạ ben để bạn kiểm tra, thay đổi và bổ sung theo ý muốn. Kiểm tra xong bạn bấm Esc để trở về. Khi trở về máy sẽ phân tích toàn bộ giá cước vận chuyển vật tư theo các thông số bạn đã khai báo. Chú ý : Nếu bạn cần tính bổ sung thêm các phụ phí vận chuyển khác như cước phí qua cầu, phà, đường,... vào giá cước, bạn có thể bấm Ctrl+I để chèn thêm dòng trống và bạn khai báo thêm phụ phí hay công thức tính phụ phí ở cột giá cước. 4. Lập bảng phân tích giá vật liệu đến chân công trình Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 89
 2. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Bạn chọn mục trên menu và bấm Enter, màn hình nhập liệu được mở. Bạn có thể nhập giá vật liệu trực tiếp vào bảng này hoặc bấm nút phải chuột và chọn mục trên menu hộp thoại như sau xuất hiện: Bạn có thể bấm vào nút để chọn lại đường dẫn tra giá vật liệu từ các bảng giá vật liệu đã được nạp sẵn trong hệ thống, trong thư mục giá vật liệu, hoặc từ của các hồ sơ mà bạn đã lập trước đây. Bạn chọn nếu muốn yêu cầu máy liên kết giá vật liệu từ bảng giá đã chọn vào hồ sơ, ngược lại chọn . Đường dẫn tra giá vật liệu mặc định là đường dẫn mà bạn chọn trong mục khi khởi tạo hồ sơ. Chú ý : Nếu bạn đã chọn cách nhập trực tiếp giá vật liệu vào bảng này thì không nên chọn , vì nếu chọn máy sẽ ghi đè lên đơn giá mà bạn đã nhập. Khi đó bạn phải nhập lại đơn giá vật liệu cho bảng này. 5. Lập bảng phân tích giá nhân công ca máy • Nạp các hệ số tính đổi giá nhân công, ca máy: Khi bạn chọn mục trên menu một thông báo như sau xuất hiện : Bạn chọn phương pháp tính giá ca máy tương ứng là , nếu đường dẫn tra giá ca máy được chọn theo các thông tư cũ (...\GIAXM.DBF). Thông thường máy đã định vị con trỏ theo phương pháp tính tương ứng với dữ liệu trên đường dẫn tra đơn giá ca máy mà bạn đã chọn trong mục khi khởi tạo hồ sơ. Tiếp theo một thông báo như sau xuất hiện : Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 90
 3. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Bạn có thể vào các hệ số tính đổi lương công nhân, hệ số tính đổi giá ca máy và lựa chọn cách tính đơn giá theo yêu cầu. Chú ý 1: Nếu lập hồ sơ dự toán, quyết toán bạn có thể vào hệ số tính đổi giá nhân công, ca máy là 1.00. Khi đó ở bảng tổng hợp kinh phí xây dựng bạn phải nhân với hệ số tính đổi giá nhân công và ca máy tương ứng. Nhưng trong các hồ sơ thầu bạn nên nạp các hệ số tính đổi tuơng ứng ở trên vào bảng này để phân tích trực tiếp. Chú ý 2: Hệ số tính đổi phần khấu hao thiết bị để bằng 1.00 khi bạn lập hồ sơ dự toán (tức là tính theo khấu hao tiêu chuẩn), còn trong hồ sơ thầu hệ số này có thể =1.00 hoặc #1.00 tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể. Khi bạn vào hệ số này =0.00 có nghĩa là bạn không tính đến khấu hao thiết bị mà chỉ tính đến chi phí trả lương công nhân lái máy và chi phí nhiên liệu. • Tra giá nhân công ca máy vào hồ sơ: Bước tiếp theo để tra giá nhân công ca máy vào hồ sơ bạn bấm nút phải chuột và chọn mục trên menu shortcut. Máy sẽ tự Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 91
 4. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta động tra giá nhân công và ca máy từ đường dẫn tra giá nhân công và giá ca máy mà bạn đã chọn trong mục khi khởi tạo hồ sơ. • Nạp giá nhiên liệu để tính bù giá ca máy: Khi cần thay đổi giá nhiên liệu để tính bù giá bạn làm như sau: Bấm nút phải chuột, chọn mục trên menu và bấm Enter, một hộp thoại hiện lên như sau: Bạn sửa lại giá trên cột và theo yêu cầu. Bạn có thể vào thẳng phần chênh lệch hoặc công thức tính giá chênh lệch. Nhưng khi vào công thức bạn nhớ bao trong cặp dấu ( ) (các phép tính cộng,trừ). Lưu ý : Không thay đổi tên nhiên liệu trong bảng. 6. Lập bảng phân tích giá NC, CM theo thông tư 06 • Nạp hệ số tính đổi giá nhân công: Khi bạn chọn mục trên menu một thông báo như sau xuất hiện : Bạn chọn phương pháp tính giá ca máy tương ứng là , nếu đường dẫn tra giá ca máy được chọn theo thông tư 06/2005/TT-BXD (...\GIAXM_06.DBF). Thông thường máy đã định vị con trỏ theo phương pháp tính tương ứng với dữ liệu Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 92
 5. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta trên đường dẫn tra đơn giá ca máy mà bạn đã chọn trong mục khi khởi tạo hồ sơ. Tiếp theo một thông báo như sau xuất hiện : Bạn có thể vào hệ số tính đổi giá nhân công theo yêu cầu: Chú ý: Bạn có thể vào hệ số tính đổi lương công nhân là 1.00, khi đó ở bảng tổng hợp kinh phí xây dựng bạn phải nhân thêm hệ số tính đổi lương công nhân trên vào. Mặt khác bạn cũng có thể vào hệ số tính đổi lương công nhân như trên, khi đó ở bảng tổng hợp bạn không được nhân thêm hệ số tính đổi lương công nhân nữa. • Tra giá nhân công, định mức chi phí tính giá ca máy vào hồ sơ: Bước tiếp theo để tra giá nhân công và định mức chi phí tính giá ca máy vào hồ sơ bạn bấm nút phải chuột và chọn mục trên menu shortcut. Máy sẽ tự động tra giá nhân công và định mức chi phí tính giá ca máy từ đường dẫn tra giá nhân công và giá ca máy mà bạn đã chọn trong mục khi khởi tạo hồ sơ. • Nạp giá nhiên liệu, giá nhân công lái máy để tính giá ca máy: Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 93
 6. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Để tính được chi phí nhiên liệu và chi phí trả lương công nhân điều khiển máy, thợ máy, thuỷ thủ,... (gọi tắt là nhân công lái máy) ta phải nạp giá nhiên liệu, giá nhân công lái máy theo từng thời điểm vào để tính giá ca máy. Bạn bấm nút phải chuột, chọn mục trên menu một hộp thoại hiện lên như sau: Bạn có thể nhập đơn giá hoặc công thức tính đơn giá nhiên liệu, nhân công lái máy trên cột theo yêu cầu. Nhưng khi vào công thức bạn nhớ bao trong cặp dấu ( ) (các phép tính cộng,trừ). Trên bảng là các công thức tính đổi lương thợ máy từ 290 lên 310, các mức khác có thể tính tương tự hoặc vào hệ số tính đổi sao cho phù hợp. Lưu ý : Không thay đổi ký hiệu trong bảng. • Nạp-hiệu chỉnh số liệu để tính giá ca máy: Khi đang ở chế độ nhập liệu bạn có thể nhập hoặc hiệu chỉnh các định mức chi phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, thành phần thợ điều khiển máy, chi phí khác, giá khấu hao làm cơ sở để máy tính toán giá ca máy. Trong một số trường hợp bạn muốn bỏ một thành phần chi phí nào đó thì chỉ việc xoá định mức chi phí tương ứng trên cột đó đi là được. Ví dụ: Khi đấu thầu bạn không muốn tính đến mục chi phí khác thì bạn xoá dữ liệu trên cột định mức chi phí khác là xong. Bạn cũng có thể sửa các thành phần định mức chi phí và giá tính khấu hao cho phù hợp với yêu cầu thực tế, nhất là khi bạn lập hồ sơ đấu thầu. 7. Phát sinh bảng phân tích khối lượng Bạn chọn mục hoặc trên menu và bấm Enter, một thông báo như sau xuất hiện : Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 94
 7. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Bạn chọn nếu muốn máy phát sinh bảng phân tích mới, còn chọn nếu muốn giữ nguyên bảng phân tích cũ. Xem xong bạn bấm Esc để trở về. 8. Tổng hợp khối lượng vật liệu, nhân công, máy Bạn chọn mục trên menu và bấm Enter, một thông báo như sau xuất hiện : Bạn chọn nếu muốn máy phát sinh bảng tổng hợp khối lượng mới, còn chọn nếu muốn giữ nguyên bảng tổng hợp khối lượng cũ. Tiếp theo máy sẽ mở bảng tổng hợp khối lượng cho bạn kiểm tra và hiệu chỉnh. Kiểm tra xong bạn bấm Esc để trở về. 9. Tổng hợp kinh phí xây dựng Bạn chọn mục trên menu và bấm Enter, một thông báo như sau xuất hiện : Bạn chọn bảng tổng hợp tương ứng, khi màn hình soạn thảo hiện lên bạn có thể lập các công thức tính và yêu cầu máy tổng hợp kinh phí xây dựng theo mối quan hệ mà bạn tạo ra. Xem ví dụ trên hình dưới đây: Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 95
 8. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Chú ý : Nếu bạn dùng đúng các ký hiệu tương ứng dưới đây: - Chi phí vật liệu Ký hiệu : VL - Chi phí nhân công Ký hiệu : NC - Chi phí máy thi công Ký hiệu : M - Bù chênh lệch vật liệu Ký hiệu : Cv - Bù chênh lệch nhân công Ký hiệu : Cn - Bù chênh lệch máy thi công Ký hiệu : Cm - Lương thợ máy Ký hiệu : Lcn - Tiền vận chuyển Ký hiệu : Tvc Thì máy sẽ tự động liên kết các chi phí tương ứng vào bảng để tổng hợp kinh phí xây dựng. Bạn có thể xoá bớt các hạng mục và lập quan hệ tính toán cho một hạng mục đầu tiên sau đó bấm Ctrl+A, hoặc chọn nút < kiểm tra tính toán> trên máy sẽ tự động phát sinh công thức cho các hạng mục còn lại theo cấu trúc của hạng mục đầu tiên và tính toán lại. Tiếp theo bạn có thể sửa các công thức tính trên từng hạng mục cho phù hợp với yêu cầu tính toán của hồ sơ. Máy sẽ bảo lưu các công thức bạn đã sửa cho tới khi nào bạn thay đổi chúng. Chú ý: Nếu giá nhân công, ca máy bạn tính theo giá cũ thì cần nhân hệ số tính đổi sang giá mới như sau: Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 96
 9. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Các hệ số chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước theo thông tư 04/2005/TT- BXD như sau: Chú ý: Khác với các phiên bản trước, phiên bản này cho phép bạn sử dụng các ký hiệu trong công thức tính tự do hơn, ngoại trừ các biến đã được dùng trong hệ thống, ký hiệu tiếng việt, ký hiệu đặc biệt,... Nhưng thay vào đó bạn phải nạp ký hiệu (*) vào cột trên dòng tương ứng với mục chi phí mà bạn cần máy đưa sang bảng tổng hợp dự toán để . (Xem hình minh hoạ ở trên). Bạn có thể nạp thêm dấu chấm (.) vào cột để máy in đậm các dòng chi phí khi in kết quả ra máy in. 10. Tổng hợp kinh phí toàn bộ công trình • Khai báo công thức tổng hợp kinh phí toàn bộ công trình: Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 97
 10. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta Bạn chọn mục trên menu và bấm Enter, màn hình soạn thảo sẽ xuất hiện, bạn có thể nạp công thức yêu cầu máy tổng hợp kinh phí toàn bộ công trình theo yêu cầu của bạn. (Xem ví dụ trên hình sau) Trên hình là một ví dụ ứng dụng cho trường hợp có bốn hạng mục lớn đã được tổng hợp đến kinh phí xây lắp (Chưa kể các chi phí khác...). Ta vào các ký hiệu A1, A2, A3, A4 trên cột ký hiệu, và vào công thức tính chi phí xây lắp chính A1+...+A4. Thông thường máy sẽ tự động kiểm tra và lắp ráp công thức tính toán chi phí xây lắp chính. Bạn có thể bấm Ctrl+A để kiểm tra điều này. Tiếp theo là các dòng khai báo về chi phí xây xây lắp phụ và chi phí khác, bạn để ý trên các dòng này ta vừa khai báo về nội dung, ký hiệu và công thức tính nhưng trên các dòng tương ứng với các ký hiệu A1, A2,... ta không cần khai báo gì thêm. • Liên kết chi phí xây lắp để tổng hợp kinh phí toàn bộ công trình: Những dự án lớn có tổng số vốn đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ với nhiều hạng mục công việc có tính chất khác nhau. Bạn nên phân chúng ra từng hạng mục nhỏ hơn có tính chất chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng phòng ban, với từng cá nhân trong đơn vị. Khi đó mỗi cá nhân có thể lập hồ sơ cho một hoặc một số hạng mục cụ thể theo nhiệm vụ được giao. Người chủ trì dự án có thể gom toàn bộ các bảng tổng hợp kinh phí xây lắp của các cá nhân vào 1 bảng tổng hợp duy nhất để hay bằng cách bấm nút phải Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 98
 11. Giáo án môn học: Tin ứng dụng trong Thiết kế cầu Version βeta chuột và chọn mục trên menu , hộp thoại sau đây xuất hiện: Bạn lựa các đường dẫn chứa nội dung dự toán của các hạng mục công việc riêng lẻ tương ứng đã được lập (trên hình là ví dụ dự án cầu Thận Phước) rồi nhấn đúp chuột hoặc nhấn vào nút thêm đường dẫn, máy sẽ chèn đường dẫn đó vào . Sau cùng bạn chọn nút máy sẽ liên kết toàn bộ các bảng tổng hợp kinh phí xây lắp lại với nhau để bạn sẵn sàng tổng hợp kinh phí cho toàn bộ công trình. • 3. Tra các hệ số, định mức tính chi phí tư vấn khác: (Trên hình đang tra chi phí thiết kế) Bộ môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 99
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2