Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: Abcdef_24 Abcdef_24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
480
lượt xem
52
download

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

  1. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ghi bảng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy đồng mẫu phân số đã học
  2. Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số GV: cho hai phân số 3 ; 1. quy đồng mẫu nhiều 4 phân số: 5 . 7 3 = 3.7 = 21 ; quy đồng mẫu hai phân HS: 4 4.7 28 GV: hãy quy đồng mẫu số là biến đổi hai phân 5 5.4 20 == hai phân số này? 7 7.4 28 số đã cho thành hai phân GV: vậy quy đồng mẫu HS: quy đồng mẫu hai số tương ứng bằng nó và hai phân số là gì? phân số là biến đổi hai có chung mẫu. phân số đã ch thành hai khi quy đồng mẫu số GV: vậy mẫu chung có phân số tương ứng bằng mẫu chung phải là bội quan hệ gì với các mẫu nó và có chung mẫu. của các mẫu. Nhưng để ban đầu? HS: MC là BC của các cho đơn giản ta thường GV: tương tự hãy thực mẫu lấy mẫu chung là BCNN 3 =  3.8 =  24 hiện quy đồang mẫu HS: của các mẫu. 5 5. 8 40 3 5 ; 5 =  5.5 =  25 5 8 8 8.5 40 GV: mẫu chung của hai HS: MC: 40 phân số số là bao nhiêu? HS: MC là BC (5;8) GV: 40 có quan hệ gì
  3. với hai mẫu? HS: có thể lấy các mẫu: GV: Ta có thể lấy các 80,120… vì các Mc này mẫu khác được không? đều là BC của mẫu. GV: yêu cầu HS: làm HS: làm bài. HS: cơ sở của việc quy ?1 GV: cơ sở của việc quy đồng mẫu số -là tính đồng mẫu số là gì? chất cơ bàn của phân số GV: đưa ra nhận xét: khi quy đồng mẫu số mẫu chung phải là bội của các mẫu. Nhưng để cho đơn giản ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu Hoạt động 3: quy đồng mẫu nhiều phân số GV: yêu cầu HS làm HS: a. BCNN(2;5;3;8)= 2.quy đồng mẫu nhiều phân số: ?2 8.5.3= 120
  4. = 60 ;  3 = b. 1 = 1.60 GV: yêu cầu trình bày a. quy tắc: 2 2.60 120 5 trên bảng con . sgk  3.24 =  72 ; 2 = 2.40 = 5 . 24 120 3 2.60 GV: thu và nậhn xét b. ví dụ: 80  5 ; =  5.15 =  45 ; bài làm của HS. thực hiện quy đồng: 120 8 8.15 120 5 17 HS: : 3 bước: và ; 12 30 GV: chúng ta vừa thực + bước 1: tìm MC - tìm BCNN(12,30) hiện quy đồng mẫu thường là BCNN. = 60 nhiều phân số . vậy để Bước 2: tìm thừa số phụ - tìm thừa số phụ: quy đồntg mẫu nhiều tương ứng: bằng cách 60:12 = 5 phân số ta thực hiện thế lấy MC chia cho từng 60:30=2 nào?(mấy bước) mẫu. - nhân tử và mẫu với Bước 3: nhân tử và mẫu thừ số phụ tươnng của mỗi phân số với ứng: thừa số phụ tương ứng. 5 = 5.5 = 25 ; 12 12.5 60 17 = 17.2 = 34 30 30.2 60 HS: thực hiện quy GV: yêu cầu HS làm đồng:
  5. 5 17 ?3 vào phiếu học tập. và ; 12 30 Theo từng nhóm. - tìm BCNN(12,30) GV: thu bài lấy bài = 60 đúng nhất trình bày bài - tìm thừa số phụ: mẫu 60:12 = 5 60:30=2 - nhân tử và mẫu với thừ số phụ tươnng ứng: 5 = 5.5 = 25 ; 12 12.5 60 17 = 17.2 = 34 30 30.2 60
  6. Hoạt động 4: luyện tập củng cố 1. nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương. 2. làm ? 3 b/ 3. BT 28 sgk/ 19 GV: lưu ý HS trước khi quy đồng rút gọn các phân số chưa tối giản. Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà Học thuộc ácc quy tắc quy đồng nhiều mẫu phân số Làm các BT còn lại SGK, bài 41, 42, 43 SBT Chú ý cách trình bày. Chuẩn bị các BT ở phần luyện tập.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản