Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU - BÀI 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

85
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ I. Mục tiêu Đo được điện trở bằng vạn năng kế Phát hiện được hư hỏng trong mạch điện bằng vạn năng kế II. Chuẩn bị: 1 vạn năng kế (đồng hồ đo được điện trở, dòng và điện áp) Một số điện trở nối thành bảng mạch N

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU - BÀI 6

  1. BÀI 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ I. Mục tiêu Đo được điện trở bằng vạn năng kế Phát hiện được hư hỏng trong mạch điện bằng vạn năng kế II. Chuẩn bị: 1 vạn năng kế (đồng hồ đo được điện trở, dòng và điện áp) - Một số điện trở nối thành bảng mạch - Nguồn xoay chiều 220 V - III. Tiến trình thực hành. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới Hoạt động của HS Họat động trợ giúp của GV Họat động 2: Sử dụng vạn năng kế đo điện trở HS: lần lượt kể tên các chi tiết (8 chi Vạn năng: tức là làm được nhiều việc, tiết) trên đồng hồ. có nhiều chức năng, đa năng. Vd: Chià khóa vạn năng, Đồng hồ vạn năng… - Trong bài này GV chỉ cho HS đo điện HS: kể tên từng công dụng của mỗi chi trở mà thôi tiết - Cho hs quan sát hình 6.1 hoặc tốt hơn - Chỉnh 0 có tác dụng là làm cho kết là một dụng cụ đo thực.- Cho học sinh quả đo đúng, giá trị kết quả đo không bị kể tên các chi tiết có trên dụng cụ đội lên - Thang đo điện trở có 4 vị trí sau: …k: tức là kilô.
  2. - Chỉnh 0 có tác dụng gì? Hoạt động 2: Tiến hành đo: HS: Sẽ ghi kết quả đo được vào vở ở - Giáo viên đưa ra các điện trở với giá bảng 6.1 trị được cho như bảng 6.1 - hs rút ra nhận xét về giá trị kết quả đo Cho hs tiến hành đo và ghi giá trị đo với giá trị cho trước, vì sao? Cách đo có được vào vở (lưu ý hs phải vẽ bảng 6.1 đúng không? vào vở trước và tiến hành đo ít nhất ba lần để lấy giá trị trung bình. Hoạt động 3: Sử dụng vạn năng kế để xác định bộ phận hư hỏng trong mạch điện - Để phát hiện đứt mạch: ta được giá trị a. Phát hiện đứt dây: điện trở đo được là vô cùng - Khi ngắt mạch ta được giá trị điện trở là bằng bao nhiêu ? b. Phát hiện ngắn mạch: Cho hs tìm ra vị trí đoạn mạch bị đứt gv vẽ hình 6.3 (có bảng hình 6.3 thì tốt hơn) - HS giá trị R = 0 ? Trong vật lý thì khi ngắn mạch thì giá Cho học sinh làm thêm bằng một mạch trị điện trở là bao nhiêu? điện bằng vạn năng kế, tìm ra chỗ bị đứt, hoặc là ngắn mạch - HS có thể đọc thêm phần “kiến thức bổ sung” IV-Ñaùnh giaù keát quaû : HS töï ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù cheùo keát quaû thöïc haønh theo caùc tieâu chí sau : 13. Coâng vieäc chuaån bò . 14. Thöïc hieän thöïc haønh theo ñuùng qui ñònh .
  3. 15. YÙ thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng . 16. YÙ thöùc thöïc hieän baûo veä veä sinh moâi tröôøng . 17. Keát quaû saûn phaåm thöïc haønh 18. Giaùo vieân toång keát vaø nhaän xeùt giôø thöïc haønh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2