Giáo án sinh học 8 - Thực hành: sơ cứu cầm máu

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
212
lượt xem
11
download

Giáo án sinh học 8 - Thực hành: sơ cứu cầm máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Phân biệt đúng các dạng chảy máu - Các thao tác sơ cứu cầm máu 2. Kỹ năng: - Thực hành đúng các thao tác cầm máu 3. Thái độ: Có ý thức hỗ trợ cộng đồng khi gặp tình huống cần sơ cứu cầm máu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Thực hành: sơ cứu cầm máu

  1. Thực hành: sơ cứu cầm máu I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt đúng các dạng chảy máu - Các thao tác sơ cứu cầm máu 2. Kỹ năng: - Thực hành đúng các thao tác cầm máu 3. Thái độ: Có ý thức hỗ trợ cộng đồng khi gặp tình huống cần sơ cứu cầm máu II. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành III. CHUẨN BỊ: 1. GB: Bảng Các dạng chảy máu Biểu hiện Chảy máu mao mạch Chảy máu tĩnh mạch Chảy máu động mạch
  2. 2. HS: Mỗi nhóm (2 người): 1 cuộn băng, 2 miếng gạc, bông, 1 dây cao su hoặc vải, một miếng vải mềm (tất cả đều sạch) Kiểm tra: ? Máu có vai trò gì? Khi bị chảy máu nhiều sẽ gây tác hại gì? Vậy phải làm gì khi bị chảy máu? IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Hoạ t động 1: Tìm hiểu các dạng chảy máu Mục tiêu: HS phân biệt được các dạng chảy máu Tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trên cơ sở HS đã tìm hiểu TT phần - 1HS đọc mục tiêu 1 ở nhà, yêu càu đại 2 HS lên bảng điền vào bảng 1 mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn. - 3 HS lên bảng điền vào 3 nội dung yêu cầu
  3. Kết luận: Các dạng chảy máu Biểu hiện Chảy máu mao mạch Máu chảy ít, từ từ, có thể tự đông khi ra khỏi mạch Chảy máu tĩnh mạch Chảy máu động mạch Máu chảy nhanh, mạnh Hoạt đ ộng 2: Sơ cứu cầm máu với các trường hợp chảy máu ngoài Mục tiêu: HS thực hành đúng các thao tác cầm máu: lòng bàn tay, cổ tay Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ? Nêu các bước tiến hành sơ cứu cầm - Trên cơ sở kiến thức sách giáo máu khi bị thương ở lòng bàn tay? khoa, HS nêu độc lập ? Nêu các bước tiến hành sơ cứu cầm máu khi bị thương ở cổ tay? - HS khác bổ sung, hoàn chỉnh - Dùng bảng phụ ghi vắn tắt các bước tiến hành - Các nhóm tiến hành lần lượt từng nội dung - GV chấm điẻm thao tác cho các
  4. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH nhóm (điểm số chung cho 2 người) dựa trên các tiêu chí: + Đúng quy trình + Mẫu băng gọn gàng, chắc chắn Hoạt động 4: Thu hoạch Mục tiêu: HS viết được thu hoạch theo mẫu Tiến hành: HS nộp báo cáo đã viết theo mẫu ở nhà ế Hoạt đ ộng 5: Đánh giá giờ thực hành - Giáo viên chấm bản thu hoạch - Chấm điểm ý thức cho các nhóm Điểm của 1 HS = Điểm thực hành băng bó (nhóm) + Điểm bản thu hoạch (cá nhân) + Điểm ý thức (nhóm)/3 IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Xét bài hô hấp
Đồng bộ tài khoản