Giáo án sử dụng phần mềm 1.1

Chia sẻ: Truong Van Chuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
142
lượt xem
43
download

Giáo án sử dụng phần mềm 1.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: - Trang bị kiến thức sử dụng phần mềm KEIL - Rèn luyện tư duy logic, tác phong công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sử dụng phần mềm 1.1

  1. BẢN HƯỚNG DẪN SỐ - 01 Đề mục: BÀI 1. HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (KEIL) Bài tập áp dụng: 1.1 Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm (keil) 1. Mục đích, yêu cầu a. Mục đích: - Trang bị kiến thức sử dụng phần mềm KEIL - Rèn luyện tư duy logic, tác phong công nghiệp. b. Yêu cầu: - Hiểu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của phần mềm lập trình KEIL 2. Chuẩn bị công việc 2.1. Thiết bị - Máy tính. 2.2. Dụng cụ - Máy tính. 2.3. Vật tư - Máy tính. 2.4. Tài liệu kỹ thuật và thời gian - Tài liệu kỹ thuật của bài tập : Phiếu hướng dẫn, phiếu sai hỏng - Thời gian: 6h 3. Những kiến thức chuyên môn - Ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển. - Kiến thức phần cứng vi điều khiển 8051. - Sử dụng phầm mềm + Cài đặt : Vào thư chứa chạy SETUP.EXE + Khởi động chương trình : Vào Start\program\keil.exe
  2. + Tạo Project: Vào Project\ new Project đặt tên và chọn SAVE + Lập trình: Vào File\new
  3. 4. Những kiến thức kỹ thuật về công việc Nội dung các bước Chỉ dẫn thực hiện 1. Cài đặt Vào thư chứa chạy SETUP.EXE 2. Khởi động chương trình Vào Start\program\keil.exe Vào Project\ new Project 3. Tạo Project đặt tên và chọn SAVE 4. Lập trình Vào File\new
Đồng bộ tài khoản