Giáo án tập đọc lớp 2 " Bông hoa niềm vui "

Chia sẻ: Bành Ngọc Tuyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
267
lượt xem
32
download

Giáo án tập đọc lớp 2 " Bông hoa niềm vui "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là cô giáo, cô đang trao cho bạn nhỏ một bó hoa cúc. Hoa trong vườn trường không được hái, nhưng vì sao bạn lại được hái hoa trong vườn trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tập đọc lớp 2 " Bông hoa niềm vui "

 1. 10 10 10 10 Th ực h i ện : Ba ø n h N g ọc Tu y ền
 2. NgườEm ẹ đượcbiết tranh ớẽcủa ng ảthnào? Em hãy nêu những hình chính ẹ vữ t ảnh ơ ? i m hãy nộ dung ả v i nh ấ v vì Em hãy nêu choi so sánhnhvm hìnhbàigì? con?
 3. BÔNG HOA NIỀM VUI Đây là cô giáo, cô đang trao cho bạn nhỏ một bó hoa cúc. Hoa trong vườn trường không được hái, nhưng vì sao bạn lại được hái hoa trong vườn trường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay.
 4. BÔNG HOA NIỀM VUI 1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau. 2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa. 3. Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói : Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng. Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng : - Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo. 4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đoá màu tím đẹp mê hồn. Phỏng theo XU-KHOM-LIN-XKI
 5. BÔNG HOA NIỀM VUI Luyện đọc đoạn 1-2: 1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui dịể cơn đau đ u bố . 2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫdưới ánh mặt trời bu ổi y sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗngần chừ ch chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa. Emạn văn trên có ếp ty câucâu trong đoạn văn trên. Đo hãy đọc nối ti mấ ừng ?
 6. BÔNG HOA NIỀM VUI Luyện đọc đoạn 1-2: Luyện đọc: Luyện đọc câu sáng -Em muốn đem tặng bố một dịu cơn đau bông hoa Niềm Vui để bố dịu lộng lẫy cơn đau. chần chừ -Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng.
 7. BÔNG HOA NIỀM VUI Luyện đọc đoạn 1-2: Luyện đọc: Từ ngữ sáng - lộng lẫy, chần chừ dịu cơn đau - Sáng tinh mơ lộng lẫy - Dịu cơn đau chần chừ Dịu cơn đau là cơn đau giảm xuống người ta thấy dễ Sáng sớm nhìn mọi vật còn chưa chịu hơn. rõ hẳn.
 8. BÔNG HOA NIỀM VUI Luyện đọc đoạn 1-2: Thi iđua đọc nốiối ếp đoạnđo1-2 ữa các nhóm Các 2 em đọc n nối ti đo n ạ gi Mờ em hãy đọc ti tiếp ếpạ1-2 n 1-2 theo nhóm đôi 1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau. 2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.
 9. BÔNG HOA NIỀM VUI Tìm hiểu đoạn 1-2: 1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau. 2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun 5. trồng Chitìmđếtinhhoaể,xanhnào?đạể ườngì? bông hoa Vì sao ichỉ 1.cúc màu chkắmVui đẹv làm ihoa 2. Mớ sáng Đo mở 2 ỗ vạẻ đ p c ủa là 4. BạnChibôngbôngạnđơNiềể đã ivàon nào?hoa. để làm gì? 3. và đángn đây 1, ng m l ề b ượ c gọ khen Chi v Niề imu thươ m bốnhoa NiềbốVui Chi để tìm bông d ịu Bạnm ấtốntinhng ơ, Chi mong vềườn thoaỏibbệnh. làm hoa Chi r Vui? hái bông và đãkvào v bạn ặng ố để Mớ sáng Đoạ 1, 2 ể m mau kh Màumàu củlà bmàu c ủả lhy vọng mong hoaững n Vui. tốt cơn đau xanh, ố.ượ c a ớp gọi là bông nh Niề điều cúc xanh a đ
 10. BÔNG HOA NIỀM VUI Tìm hiểu đoạn 1-2: 1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau. 2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chNiềmđây đđẹp ắm vthếẹp của hoa. ỉ đến Vui ể ngnhư ẻ đ nào? 7. Bông Chi lại ch khen ở đi ngắ hoa? 8. Vìạn hoa đáng ần chừ khi ểm tnào nữa? 6. B sao Chi Bông Chi Ni ng Vui đ vì rất l biếl bượ ệ c t a Bạnhà trườềmcó nộiẹquiChiộngaiẫđảo cvngắủhoa trong Vì n hoa đáng khen p không t y. vườn trường. công.
 11. Chi rất muốn tặng bố hoa Niềm Vui để bố khỏi bệnh, nhưng hoa trong vườn không được ngắt. Để biết Chi sẽ làm gì, chúng ta sẽ tìm hiểu qua tiết 2.
 12. 10 10 10 10
Đồng bộ tài khoản