intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 8

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

346
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THIẾT KẾ VÁY LIỀN ÁO MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của váy liền áo - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của váy liền áo ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế váy liền áo - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 8

  1. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng .......................................... Thực hiện ngày ......... tháng ....... năm ......... BÀI 8: THIẾT KẾ VÁY LIỀN ÁO MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của váy liền áo - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của váy liền áo ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế váy liền áo - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI NỘI DUNG GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT CỦA GIÁO ĐỘNG CỦA VIÊN HỌC SINH 1 3 phút Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe kế các chi tiết của váy liền áo phương pháp học TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 112
  2. 2 I. Đặc điểm kiểu mẫu: 30 phút 2.1 - Áo váy liền eo, có chiết eo và a chiết sườn cho sđ mẫu Ghi chép b - Có đệm vai, cổ tròn rộng, Kiểm tra Thực hiện không tay, cài khóa su lưng Hướng dẩn II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: chuẩn bị c cm) đặt câu hỏi Trả lời câu Dài áo váy (Dav): 110 hỏi Vòng cổ (Vc): 33 2.2 Hạ eo (He): 37 Làm mẫu Quan sát a Vòng ngực (Vn): 84 đặt câu hỏi Trả lời câu b Rộng vai (Rv): 38 hỏi Cđ (Cđ): TT: 2; TS: 1 2.3 Hướng dẩn III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước: a. Xác định các đường ngang: Lắng nghe A X (Dài áo ) = sđ Dav = 110 Thực hiện 2.4 AC (hạ nách) = ¼ Vn – 2 = 19 đưa ra định AD (hạ eo) = sđ He = 37 mức thời gian b. Vòng cổ, vai con Rộng cổ AA1 = 1/5 Vc + 4 = 10,6 Hạ sâu cổ AA2 = 1/5 Vc + 4 = 10,6 Kiểm tra Hướng dẩn - Rộng vai AB = ½ Rv – 0,3 = chuẩn bị 18,7 đặt câu hỏi BB1 (hạ Xv) = 1/10 Rv – 0,5 = TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 113
  3. 3,3 c. Vòng nách Rộng thân ngang nách CC1 = ¼ Vn + cđ TT = 23 Ghi chép Làm mẫu Thực hiện d. Sườn, gấu váy, chiết eo Từ D1 lấy vào D1D2 = 1,5 đặt câu hỏi - Giảm sườn váy X2X3 = 2 - Chiết eo: Trả lời câu Lượng chiết eo TT = 3 Hướng dẩn hỏi CS = 1/10 Vn + 0,5 = 9 DS1 = 1/10 Vn + 1 = 9,5giảm Quan sát đầu chiết SS’ =3 Trả lời câu hỏi - Chiết sườn đưa ra định T cách ngang eo 5÷ 7 mức thời gian Lăng nghe – Giảm đầu chiết S’R = 3 thực hiện 2. Thân sau a. Sang dấu các đường ngang: Kiểm tra Sang đấu các đường ngang Hướng dẩn gồm: chuẩn bị Lắng nghe Dài áo A3X4 = 110 đặt câu hỏi Thực hiện Hạ nách A3C3 = ¼ Vn = 21 Hạ eo A3D3 Ghi chép Làm mẫu Thực hiện b. Cổ áo, vai con Rộng cổ A3A4 = 1/5 Vc + 2,3 = đặt câu hỏi 8,9 Cao đầu cổ A4A5 = 2 Trả lời câu Hạ Xv A3B3 – 1/10 Rv – 2 = Hướng dẩn hỏi 1,8 TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 114
  4. Rộng vai B3B4 =1/2 Rv =19 Quan sát Rộng thân ngang nách C3C4 = Trả lời câu ¼ Vn + 1 = 22 đưa ra định hỏi mức thời gian c. Sườn, gấu, chiết eo Từ X5 lấy ra X5X6 khoảng 3÷7 Lăng nghe – để tạo đọ xòe của váy thực hiện - Giảm sườn váy X6X7 = 2. - Chiết eo Kiểm tra S5 là điểm giữa của C3C5. Từ S5 Hướng dẩn Lắng nghe kẻ đường giữa chiết vuông góc chuẩn bị Thực hiện xuống, cát ngang eo tại S6, kéo đặt câu hỏi Ghi chép dài thêm khoảng 18cm có điểm Thực hiện S7. Từ S6 lấy ra 2 bên S6S8 = S6S9 Làm mẫu =1 đặt câu hỏi Trả lời câu Vẽ chiết : nối S5S8S7 và S5S9S7 hỏi 3. Chi tiết phụ Nẹp viền cổ áo, nách áo Quan sát - Viền gấp mép: cắt nẹp viền Làm mẫu Trả lời câu dựa theo vòng cổ, vòng nách đặt câu hỏi hỏi của thân áo, bề rộng khoảng 3÷4cm Lăng nghe – - Viền bọ mép: dải vải xanh Hướng dẩn thực hiện chéo, bề rộng khoảng 2,5 ÷3cm Dư đường may: - Sườn, vai con: 1,5 Lắng nghe - Vòng cổ, vòng nách: Thực hiện + Viền gấp mép: 0,7 TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 115
  5. + Viền bọc mép: cắt đúng nét vẽ - Gấu váy: 2 ÷ 3 - Đường cắt giữa thân sau: 1,5 Ghi chép ÷2 Thực hiện Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút Hướng dẫn tự rèn luyện Bài tập : Da: 55 Dt : 22 Rv :36 Vc: 34 Xv : 4 Vn: 82 IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : - Quan sát uôn nắn học sinh tiếp thu chậm - Liên hệ thực tế nhiều hơn. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 116
  6. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:......................................... Thực hiện ngày..............tháng............năm........ TÊN BÀI : THIẾT KẾ VÁY LIỀN ÁO MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng thiêt kế, cắt thành thạo tất cả các chi tiết của váy liền áo . - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế và một số khuyêt tật thường gặp trên cơ thể . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài váyliền áo . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI NỘI DUNG GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT CỦA GIÁO ĐỘNG CỦA VIÊN HỌC SINH 1 3 phút Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 117
  7. kế Dựng hình –cắt các chi tiết phương pháp của váy liền áo học 2 30 phút Hướng dẩn ban đầu 2.1 Bài tập thực hành a Số đo thực hành cho sđ mẫu Ghi chép b Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Kiểm tra Thực hiện Hướng dẩn chuẩn bị c Các kiến thức liên quan đến đặt câu hỏi Trả lời câu thiết kế váy liền áo . hỏi d Một số khuyết tật trên cơ2 thể đặt câu hỏi Trả lời câu 2.2 Thao tác mẫu Làm mẫu hỏi a Dựng hình - vẽ đặt câu hỏi Quan sát b Cắt các chi tiết Trả lời câu 2.3 Vị trí luyên tập : mổi học sinh Hướng dẩn hỏi một bàn 2.4 Thời gian cắt các chi tiết của đưa ra định Lăng nghe – váy liền áo . mức thời gian thực hiện 3 Quan sát nhắc Lắng nghe 160 Hướng dẩn thường xuyên 3.1 Kiểm tra dụng cụ thực hành nhở Thực hiện phút 3.2 Thực hành thiết kế – cắt các chi Quan sát Thực hành vẽ tiết : Hướng dẩn cắt các chi a Thân trước nhắc nhở tiết b Thân sau c Các chi tiết phụ Lắng nghe 3.3 Thu bài - đánh giá kết quả nhận xét Sửa chửa TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 118
  8. 4 30 phút Hướng kết thúc 4.1 Nhận xét chung về bài thực nhận xét Lắng nghe hành cắt váy liền áo đánh giá Ghi chép a Ư a đ iể m b Sai hỏng cần khắc phục 4.2 Kế hoạch buổi học thực hành Nhắc nhở Lắng nghe tiếp theo Thực hiện Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Bài tập : Dv : 120 Cử động : Des : 36 Hạ nách : 1 Rv : 36 Rộng thân sau1,5 Xv : 4,5 Rộng thân trước 2,5 Dt : 22 Rộng ngang eo ts :1 Vc :33 Rộng ngang eo tt : 2 Vb: 64 Rộng ngang môngts :2 Vm 84 Rộng ngang mông tt :2,5 IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Từ mẫu thiểt kế cơ bản vẽ mẫu mới nhằm trao dồi khả năng vận dụng lý thuyết cơ bản để sáng tác mẫu mới . Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 119
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2