intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 25: BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục

Chia sẻ: Abcdef_49 Abcdef_49 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

152
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích và tầm quan trọng của việc phân tích yêu cầu lập trang tính. Kỹ năng: o Biết đạt và trả lời câu hỏi trước khi lập trang tính; o Lập được trang tính dựa trên các kết quả phân tích. Thái độ: o Biết rằng sử dụng các công cụ để giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. II. Phương pháp, phương tiện: o Phương pháp: o Tiết 73: vấn đáp, đàm thoại, hoạt động theo nhóm; o Tiết 74, 75: Thực hành trờn mỏy; o Phương tiện: Phũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 25: BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục

  1. Bài 25: BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRấN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích và tầm quan trọng của việc phân tích yêu cầu lập trang tính. Kỹ năng: o Biết đạt và trả lời câu hỏi trước khi lập trang tính; o Lập được trang tính dựa tr ên các kết quả phân tích. Thái độ: o Biết rằng sử dụng các công cụ để giải quyết vấn đề mới l à quan trọng nhất. II. Phương pháp, phương tiện: o Phương pháp: o Tiết 73: vấn đáp, đàm thoại, hoạt động theo nhóm; o Tiết 74, 75: Thực hành trờn mỏy; o Phương tiện: Phũng mỏy thực hành; III. Chuẩn bị Chuẩn bị của giáo viên: Pḥng máy, SGK. Chuẩn bị của học sinh : Chuẩn bị bài, nội dung thực hành trước ở nhà
  2. IV. Tiến hành hoạt động: Hoạt động 1: Một số câu hỏi gợi ư – Phân tích yêu cầu lập trang tính. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI ÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu các nhóm nghiên cứu Bài - Nghiên cứu bài toán và trả lời các toán 1 và trả lời các câu hỏi sau: câu hỏi thông qua đại diện của nhóm 1. Mục tiêu lập trang tính? ḿnh. 2. Dữ liệu nhập vào là ǵ? 3. Cần tính toán ǵ? Và sử dụng công thức nào? - Nhóm khác nhận xét và bổ sung. 4. Bố trí dữ liệu như thế nào cho tốt? - Nhận xét, chốt ư và bổ sung. - Lưu ư với học sinh đây là những vấn - Ghi nhận kiến thức. đề cần phải trả lời trước khi lập trang - Hiểu ư nghĩa của việc phân tích bài tính. toán. Hoạt động 2: Ví dụ thực hành. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI ÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu các nhóm nghiên cứu Bài - Thấy được sự mở rộng so với bài toán 2 và trả lời lại 4 câu hỏi trên. toán 1. 1. Mục tiêu lập trang tính? - Trả lời được:
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI ÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2. Dữ liệu nhập vào là ǵ? + Mục tiêu: Ngoài việc tính doanh số 3. Cần tính toán ǵ? Và sử dụng công và hoa hồng c ̣ n tính tiền thưởng và thức nào? tổng thu. 4. Bố trí dữ liệu như thế nào cho tốt? + Dữ liệu cho trước: Tỉ lệ hoa hồng - Lưu ư và phân tích về các phương 5,8%, tiền thưởng 50$ cho mỗi điểm, án tŕnh bày trang tính sau khi các giá bán và số điểm thưởng đối với nhóm tŕnh bày. Đây là vấn đề mấu từng loại phần mềm. chốt của bài học. + Dữ liệu nhập và thay đổi thường xuyên: Số lượng phần mềm bán được. + Dữ liệu cần tính: Doanh số, tiền hoa hồng, tiền thưởng, tổng doanh thu, số điểm đạt được đối với mỗi loại phần mềm, tổng số điểm đạt được. + Công thức cần sử dụng để tính toán. + Tŕnh bày: Nờu các phương án tŕnh bày.
  4. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI ÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Học sinh biết được cách tŕnh bày trang tính và ư nghĩa của nó. GV yờu cầu HS về làm cỏc bài tập 1, 2, 3 trang 181 SGK . Thực hành: BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRấN TRANG TÍNH I. Mục đớc yờu cầu: o Biết đạt và trả lời câu hỏi trước khi lập trang tính; o Lập được trang tính dựa tr ên các kết quả phân tích. II. Các bước thực hiện: GV giới thiệu cỏc nội dung cần thực hành: Bài 1, 2 trang 179 SGK, Bài 3 trang 180. GV yêu cầu HS sử dụng các kiến thức đó học để ho àn thành trỡnh tự các yêu cầu mà các bài thực hành đó nờu. Trong quỏ trỡnh học sinh thực hành trờn máy, giáo viên quan sát và hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học sinh - hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác khó.
  5. Hoạt động 4: Đánh giá - Dặn dũ Giỏo viên tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả của các bài thực hành. GV yờu cầu HS về làm cỏc bài tập 1, 2, 3 trang 181 SGK
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2