Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 162: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
291
lượt xem
6
download

Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 162: LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1/169 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một cái hộp hình lập phương không có nắp cạnh 15cm. a.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 162: LUYỆN TẬP

  1. Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 162: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1/169 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một cái hộp hình lập phương không có nắp cạnh 15cm. a. Tính thể tích cái hộp đó. b. Nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn một diện tích bằng bao nhiêu cm2? - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập:
  2. * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh 16 HĐ 1: Củng cố công thức tính diện ’ tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Bài 1/169: -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Rồi ghi kết quả vào ô trống ở bài -Sửa bài, nhận xét. tập. 16 -Chữa bài, nhận xét. ’ HĐ 2: Rèn kĩ năng vận dụng công thức tính thể tích và diện tích của - Đọc đề, nêu tóm hình để giải toán có lời văn.
  3. tắt. Bài 2/169: -Gọi Hs đọc đề, nêu tóm tắt. -Theo dõi, trả lời. -Gợi ý để Hs biết cách tính chiều cao hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy của nó ( chiều -Làm bài vào vở. cao bằng thể tích chia cho diện tích -Nhận xét. đáy). -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Đọc đề. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Theo dõi, trả lời. Bài 3169: -Gọi Hs đọc đề. -GV có thể gợi ý: trước hết tính cạnh khối gỗ. Sau đó Hs có thể tính diện tích toàn phần của khối gỗ và khối -Làm bài vào vở. khối nhựa, rồi so sánh diện tích toàn -Nhận xét. 3’ phần của hai khối đó. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
  4. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Trả lời. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. Yêu cầu Hs nêu cách chiều cao của hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy; thể tích của hình lập phương và hình chữ nhật. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
Đồng bộ tài khoản