Giáo án Toán lớp 5 - HÌNH THANG

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
568
lượt xem
46
download

Giáo án Toán lớp 5 - HÌNH THANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hình thành được biểu tượng về hình thang, nhận biết được một số đặc điểm về hình thang. - Phân biệt được hình thang với một số hình đã học thông qua hoạt động nhận dạng, vẽ thêm hình. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Sử dụng bộ đồ dùng dạy học Toán 5, thước, ê ke, kéo, keo dán. - Giáo viên chuẩn bị một số tranh vẽ như SGK (tr. 91, 92)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - HÌNH THANG

  1. HÌNH THANG I- MỤC TIÊU : - Hình thành được biểu tượng về hình thang, nhận biết được một số đặc điểm về hình thang. - Phân biệt được hình thang với một số hình đã học thông qua hoạt động nhận dạng, vẽ thêm hình. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Sử dụng bộ đồ dùng dạy học Toán 5, thước, ê ke, kéo, keo dán. - Giáo viên chuẩn bị một số tranh vẽ như SGK (tr. 91, 92) III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Hình thành biểu tượng của hình thang và đặc điểm của hình thang. 1- Hình thành biểu tượng ban đầu về hình thang - Gv treo tranh (ảnh) vẽ cái thang, yêu cầu HS quan - HS quan sát. sát và trả lời. Hỏi : Bức tranh vẽ vật dụng gì ? - Cái thang Hỏi : Hãy mô tả cấu tạo của cái thang - Có 2 thanh dọc hai bên và hai thanh ngang gắn vào 2 thanh dọc. 2- Nhận biết một số đặc điểm của hình thang - GV treo tranh hình thang ABCD. A B D C
  2. Giới thiệu : Cô có hình thang ABCD. Hãy quan sát. Hỏi : Hình thang có mấy cạnh ? - Có 4 cạnh. Hỏi : Hình thang có 2 cạnh nào song song với nhau - AB và DC. ? - Hai cạnh song song gọi là 2 cạnh đáy. Hãy nêu - Cạnh đáy AB và cạnh đáy CD. tên 2 cạnh đáy. - Giới thiệu về hình thang và các đặc điểm của nó. - GV yêu cầu vài HS lên bảng chỉ hình vẽ và nhắc - HS thao tác. lại các đặc điểm của hình thang. - Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua A vuông góc với - HS thao tác và trả lời. A B DC, cắt DC tại H. Khi đó AH gọi là đường gì ? Độ dài AH là gì của D H C hình thang ? Hỏi : Đường cao của hình thang vuông góc với - Đường cao của hình thang vuông góc với 2 những cạnh nào ? đáy. - Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hình thang - Hình thang ABCD có : 4 cạnh là các cạnh ABCD. đáy AB và CD, cạnh bên AD và BC, 2 cạnh đáy song song với nhau, đường cao vuông
  3. góc với cạnh đáy. Hoạt động 2 : Thực hành - Luyện tập * Bài 1 : * Bài 1 - Yêu cầu HS đọc đề bài - Trong các hình sau hình nào là hình thang ? - Gv treo tranh yêu cầu HS thảo luận, làm bài và tự - Trả lời nhóm 2 ghi vào vở. - Đại diện nhóm trả trình bày, lớp nhận xét bổ - Yêu cầu HS trình bày kết quả. sung - Lớp kiểm tra chéo (cặp đôi) - Hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang. - Hình 3 không phải hình thang - Yêu cầu HS nhắc lại một số đặc điểm của hình thang * Bài 2 : * Bài 2 - Yêu cầu HS đọc đề bài - Trong 3 hình dưới đây, hình nào có : + Bốn cạnh và bốn góc ? + Hai cặp cạnh đối diện song song ? + Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ? - GV treo tranh. - Trả lời nhóm 2 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. - Hình 1, 2, 3 đều có bốn cạnh và bốn góc. - Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. - Hình 1, 2 có hai cặp cạnh đối diện song song. - Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.
  4. - Yêu cầu HS nêu tên các loại hình hình học đã học * Bài 3 : * Bài 3 - Yêu cầu HS đọc đề bài. - HS nêu đề bài - GV treo hình vẽ. - Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Nêu cách vẽ. - HS dưới lớp nhận xét. - GV nhận xét. - Yêu cầu HS chỉ ra 2 cạnh đối diện song song trong mỗi trường hợp. Hỏi : Các cạnh có nhất thiết bằng nhau không ? Trả lời : Hỏi : Có nhất thiết song song không * Bài 4 : * Bài 4 : - Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS đọc đề - yêu cầu HS làm bài. Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc - Gọi 1 HS chữa bài tập, HS dưới lớp theo dõi. vuông. Cạnh bên AD vuông góc với 2 đáy. Giới thiệu hình thang vuông. - Yêu cầu HS nhắc lại. - HS nhắc lại theo yêu cầu
Đồng bộ tài khoản