Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
462
lượt xem
72
download

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS : - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động. - Thực hành tính thời gian của một chuyển động. B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN

  1. THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS : - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động. - Thực hành tính thời gian của một chuyển động. B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. C. Các hoạt động dạy học: Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gian I/ Bài cũ: + Yêu cầu HS nêu lại công thức và cách tính vận tốc và - 1 HS nêu: quãng đường. v=s:t + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá s=vxt II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Thời gian 2. Giảng bài: a) Bài toán 1: + HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140 - 1 HS + Bài toán hỏi gì? - T gian ô tô đi quãng đường đó + Vận tốc 42,5 km/giờ cho biết điều gì? - 1 giờ ô tô đi được 42,5 km + Để biết ô tô đi quãng đường 170km trong mấy giờ ta - 170 : 42,5 = 4 (giờ) làm thế nào? + Để tính thời gian đi của ô tô ta làm gì? - Quãng đường chia vận tốc
  2. t = s : v - HS nhắc lại a) Bài toán 2: GV nêu bài toán trong SGK - 1 HS đọc + Yêu cầu HS dựa vào công thức để giải - HS làm bài + 1 HS lên bảng, lớp làm nháp. + HS nhận xét + Từ công thức tính vận tốc, ta có thể suy ra các công - HS trả lời (dựa vào cách tìm số thức còn lại không? Tại sao? chưa biết trong phép chia) GV nhận xét và viết sơ đồ lên bảng: - HS quan sát và nhắc lại v=s:t s=vxt t=s:v 3/ Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS đọc + HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng - HS làm bài + HS đọc bài làm của mình - HS đọc bài làm để chữa bài + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : + Ở mỗi trường hợp, HS đổi giờ ra cách gọi thông thường - 2giờ 30phút; 2giờ 15phút; 1giờ 45phút; … + HS nêu lại công thức tính thời gian - HS nêu + Có nhận xét gì về đơn vị của thời gian? - Cùng với đơn vị thời gian của vận tốc.
  3. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét, chữa bài * GV đánh giá: Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + HS gạch 1 gạch dưới yếu tố đã biết, 2 gạch dưới yếu tố - HS thao tác cần tìm. + Đề bài hỏi gì? - Máy bay đến nơi lúc mấy giờ? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + Gọi HS đọc bài làm và giải thích cách làm. - HS đọc + HS nhận xét * GV đánh giá + HS nêu mối quan hệ giữa 3 đại lượng: vận tốc, quãng - Khi biết 2 trong 3 đại lượng, ta đường và thời gian. Nêu công thức có thể tính được đại lượng thứ 3. * GV chốt: s = v x t v=s:t t=s:v III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
  4. LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố kĩ năng tính thời gian của chuyển động - Củng cố mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường. B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. C. Các hoạt động dạy học: Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gian I/ Bài cũ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động - 2 HS + HS trình bày cách rút ra công thức tính vận tốc, quãng - 1 HS đường từ công thức tính thời gian và giải thích. + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập 2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS đọc + 1 HS làm bảng , lớp làm vở (không cần kẻ bảng) - 1 HS làm bảng lớp
  5. + Yêu cầu HS đổi ra cách gọi thời gian thông thường - HS nêu cách làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá + HS nêu cách đổi thời gian ở câu (a), (b). - 4,35 giờ = 4 giờ 21 phút - 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS + HS gạch 1 gạch dưới yếu tố đã biết, 2 gạch dưới yếu tố - HS thao tác cần tìm. + HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng - HS làm bài + HS nhận xét, chữa bài * GV đánh giá: + Vì sao phải đổi 1,08m ra 108cm? - Vì đơn vị vận tốc là cm/phút + 12cm/phút bằng bao nhiêu m/phút? - 0,12 m/phút Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét * GV đánh giá: Khi tính xong, ghi tên đơn vị thời gian chính xác vào kết quả. + HS nêu lại công thức tính thời gian. -t=s:v Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + HS làm bài vào vở 1 cách, 2 HS làm bảng 2 cách - HS làm bài
  6. + HS đọc bài làm + HS nhận xét * GV đánh giá +Khi tính thời gian của chuyển động đều cần lưu ý gì? - Ghi rõ tên đơn vị thời gian III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
Đồng bộ tài khoản