Giáo án toán lớp 5 - Tiết 154: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
208
lượt xem
10
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 154: LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố về ý nghĩa của phép nhân, vận dụng kĩ năng thực hiện phép nhân trong tính giá trị biểu thức và giải toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 154: LUYỆN TẬP

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 154: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố về ý nghĩa của phép nhân, vận dụng kĩ năng thực hiện phép nhân trong tính giá trị biểu thức và giải toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Đặt tính rồi tính: a. 7285x 302; b. 34,48 x 4,5; 9 25 c.  15 36 - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi
  2. an sinh 14 HĐ 1: Củng cố về ý nghĩa phép ’ nhân và thực hành tính giá trị biểu thức. Bài 1/162: -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét và trả -Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến lời. khích Hs nêu ý nghĩa của phép nhân (là phép cộng các số hạng bằng nhau). Lưu ý việc vận dụng tính chất nhân một số với một tổng ở phần c. Bài 2/162: -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. 18 HĐ 2: Củng cố kĩ năng giải toán có ’ lời văn. -Đọc đề, nêu tóm
  3. tắt. Bài 3/162: -GV gọi Hs đọc đề, nêu tóm tắt. -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Đọc đề. Bài 4/162: -Yêu cầu Hs đọc đề. -Theo dõi, trả lời. -GV giảng giải và hướng dẫn để Hs hiểu về vận tốc của thuyền máy khi di chuyển xuôi trên dòng nước có vận -Làm bài vào vở. tốc. -Nhận xét. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. 02 -Chấm, sửa bài, nhận xét. ’ -Trả lời. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. -Yêu cầu Hs nêu ý nghĩa của phép nhân và các tính chât của phép nhân. IV. Rút kinh nghiệm:
  4. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
Đồng bộ tài khoản