Giáo án về Thủy triều

Chia sẻ: Le Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

2
403
lượt xem
174
download

Giáo án về Thủy triều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo án về Thủy triều gồm : lý thuyết, thuật ngữ, các bài toán thủy triều, ...Thủy triều là hiện tượng sóng của nước biển dưới tác động của các lực gây ra bởi mặt trăng, mặt trời và các hành tinh khác lên các chất điểm nước trên đại dương. Dưới tác động của các lực, nước trên đại dương dâng lên tạo thành các sóng nước di chuyển trên đại dương, tạo thành sự chuyển động tương đối giữa trái đất, mặt trăng, mặt trời và các hành tinh khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án về Thủy triều

 1. -ΩΩ*ΩΩ- Giáo án về Thủy triều
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THUỶ TRIỀU. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU. 2.CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN THUỶ TRIỀU. 3.CÁC BÀI TOÁN THUỶ TRIỀU DÙNG TRONG HÀNG HẢI. 4.TÀI LIỆU THAM KHẢO.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.TÀI LIỆU THAM KHẢO.  GIÁO TRÌNH THUỶ TRIỀU.(PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN).T1  ADMIRALTY MANUAL NAVIGATION- BR45.T2  AMERICAN PRACTICAL NAVIGATOR.T3  NAVIGATION FOR SECOND MATES.T4  NAVIGATION FOR MASTERS.T5
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TÀI LIỆU THAM KHẢO.  ADMIRALTY TIDE TABLES( NP201-204). T6-T9.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU. 1.1.Lý thuyết thuỷ triều. 1.1.1.Lực hấp dẫn. F=k*M1*M2/R2 k hằng số hấp dẫn. M1,M2 khối lượng các thiên thể. R khoảng cách giữa các thiên thể.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU 1.1.2Lực ly tâm.Các điểm trên bề mặt trái đất đều chịu tác động của lực ly tâm.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU 1.1.3.Hai thiên thể có lực gây triều lớn nhất lên trái đất là mặt trời,mặt trăng.Lực gây triều của các thiên thể khác rất nhỏ. 1.1.4.Hệ thống trái đất & mặt trăng. Mặt trăng chuyển động quanh trái đất theo quỹ đạo elip. Hệ thống trái đất & mặt trăng quay quanh tâm quay của hệ.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU 1.1.5.Hệ thống mặt trăng,trái đất ,mặt trời. 1.1.6.Do tương quan giữa trọng lượng, Khoảng cách,lực gây triều của mặt trăng bằng 2,17 lần so với mặt trời. 1.1.7.Dao động thuỷ triều sẽ có biên độ cực đại tại xích đạo,cực tiểu tại cực. Thực tế thuỷ triều diễn ra rất phức tạp.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU 1.2.Các chế độ thuỷ triều. 1.2.1.Chế độ nhật triều. 1.2.2.Chế độ bán nhật triều. 1.2.3.Chế độ triều hỗn hợp.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU  So the point A on the surface must rotate an additional 12 degrees  (~50 mins) to reach the tidal bulge (i.e. high and low tide occurs about 50 mins later each day).
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.LÝ THUYẾT VỀ THUỶ TRIỀU
Đồng bộ tài khoản