Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

  1. Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu do hội đồng nhân Nghị định 24/2006/NĐ- 1. Lệ phí địa chính dân cấp tỉnh quy định CP của C... Phí thẩm định cấp Mức thu do hội đồng nhân Nghị định 24/2006/NĐ- 2. quyền sử dụng đất dân cấp tỉnh quy định CP của C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân 1. xã, phường, thị trấn nơi có đất Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất về nhu cầu sử dụng đất 2. của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Văn phòng đăng 3. ký quyền sử dụng đất ; - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp xin giao đất, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết 4. định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Căn cứ vào quyết định giao đất, Ủy ban nhân dân xã nơi có đất 5. có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giao đất nông nghiệp
  4. Thành phần hồ sơ 2. Số bộ hồ sơ: không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin giao đất nông nghiệp Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với trường hợp xin giao đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, quận, thị xã, thành phố Nghị định số 1. thuộc tỉnh thẩm định và phải có báo cáo đánh giá tác 181/2004/NĐ-CP n... động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản