Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
4
lượt xem
0
download

Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng tới Chiến lược quốc gia về phổ cập tài chính toàn diện, bài viết dưới đây thảo luận về tầm quan trọng và lợi ích của việc giáo dục tài chính từ sớm cho trẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành của nhà trường và bố mẹ tại gia đình. Thông qua đó, bài viết cũng đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, liên quan đến giáo dục tài chính cho trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia

<br /> <br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ <br /> <br /> Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới<br /> phổ cập tài chính quốc gia<br /> Trịnh Thị Phan Lan<br /> Ngày nhận: 28/120/2017 <br /> <br /> Ngày nhận bản sửa: 24/01/2018 <br /> <br /> Ngày duyệt đăng: 23/04/2018<br /> <br /> Hướng tới Chiến lược quốc gia về phổ cập tài chính toàn diện1, bài<br /> viết dưới đây thảo luận về tầm quan trọng và lợi ích của việc giáo<br /> dục tài chính từ sớm cho trẻ; đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành<br /> của nhà trường và bố mẹ tại gia đình. Thông qua đó, bài viết cũng<br /> đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, liên quan đến giáo<br /> dục tài chính cho trẻ em.<br /> Từ khóa: giáo dục tài chính, hiểu biết tài chính, tài chính toàn diện<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> háng 10/2013,<br /> Ngân hàng Thế<br /> giới (WB) đã<br /> đưa ra mục tiêu<br /> toàn cầu về<br /> quyền tiếp cận và sử dụng các<br /> dịch vụ tài chính cơ bản của<br /> người dân, qua đó, người dân<br /> ở bất cứ nơi đâu đều có quyền<br /> tiếp cận và sử dụng các dịch<br /> vụ tài chính mà họ cần để nắm<br /> bắt các cơ hội và giảm thiểu<br /> tổn thương.<br /> Tại Việt Nam, Chiến lược<br /> quốc gia về phổ cập tài chính<br /> toàn diện đã được xây dựng.<br /> <br /> Một trong 3 yếu tố trụ cột của<br /> chiến lược phổ cập tài chính<br /> quốc gia là giáo dục tài chính<br /> và bảo vệ người tiêu dùng.<br /> Mục tiêu của trụ cột này là<br /> hình thành những người tiêu<br /> dùng tài chính có khả năng sử<br /> dụng, đánh giá các sản phẩm,<br /> dịch vụ tài chính và thiết lập<br /> một hệ thống luật định để đảm<br /> bảo người tiêu dùng được đối<br /> xử công bằng trong giao dịch<br /> tài chính và có thể tiếp cận<br /> những thông tin cần thiết về<br /> sản phẩm/dịch vụ tài chính.<br /> Để đạt được mục tiêu đó,<br /> ngoài việc cập nhật kiến thức<br /> tài chính cho bộ phận người<br /> <br /> trưởng thành thì giáo dục tài<br /> chính cho trẻ em là việc làm<br /> cần được quan tâm càng sớm<br /> càng tốt. Trẻ em lớn lên trong<br /> một thế giới ngày càng phức<br /> tạp và dù ở đâu thì cuối cùng<br /> cũng phải chịu trách nhiệm về<br /> tương lai tài chính khi còn trẻ<br /> (OECD, 2005).<br /> 2. Lợi ích của việc giáo dục<br /> tài chính cho trẻ em từ sớm<br /> Thực tế đã chứng minh rằng,<br /> cần dạy trẻ em hiểu về tài<br /> chính ngay từ sớm, với những<br /> lý do sau đây:<br /> - Thế giới ngày càng phát<br /> <br /> Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn chủ đề tài chính toàn diện là<br /> một trong số các chủ đề ưu tiên để thảo luận, hướng tới các hành động chung trong Diễn đàn APEC. Chủ đề này<br /> nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên xuất phát từ ý nghĩa hết sức lớn lao đối với sự phát triển bền<br /> vững, đặc biệt đối với Việt Nam<br /> 1<br /> <br /> © Học viện Ngân hàng<br /> ISSN 1859 - 011X<br /> <br /> 11<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> Số 191- Tháng 4. 2018<br /> <br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> triển, độ tuổi tiếp cận với các<br /> dịch vụ tài chính ngày càng<br /> trẻ. Thực tế ngày càng phổ<br /> biến là trẻ em có tài khoản tiết<br /> kiệm hoặc sử dụng điện thoại<br /> thông minh (có các lựa chọn<br /> thanh toán) thậm chí trước khi<br /> chúng bước vào độ tuổi thanh<br /> thiếu niên. Có tới 96% người<br /> trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên<br /> tại nước Anh lo lắng về vấn<br /> đề tiền bạc, nhưng có tới 52%<br /> trong số họ mắc nợ ở độ tuổi<br /> 17 (OECD, 2005).<br /> - Một vấn đề mà rất nhiều<br /> cha mẹ cũng như con cái gặp<br /> phải đó là: Liệu có nên đầu<br /> tư cho việc tiếp tục học đại<br /> học và các bậc học cao hơn?<br /> Khoảng cách giữa người có<br /> trình độ đại học và không<br /> có trình độ đại học tạo ra sự<br /> khác biệt đáng kể trong thu<br /> nhập khiến hầu hết những đứa<br /> trẻ muốn vào đại học. Tuy<br /> nhiên, chi phí cho việc học<br /> hành trên giảng đường đại học<br /> cũng tăng lên, vô hình chung<br /> tạo áp lực tài chính cho các<br /> gia đình, thậm chí tạo ra các<br /> khoản nợ (Smithers, 2010;<br /> Bradley, 2012; Ratcliffe and<br /> McKeman, 2013).<br /> - Cuối cùng nhưng không kém<br /> phần quan trọng, việc đào tạo<br /> tài chính cá nhân cho người<br /> lớn tại nơi làm việc hay các<br /> kênh khác khá hạn chế do bản<br /> thân họ chưa được trang bị<br /> các kiến thức tài chính phù<br /> hợp trước đó.<br /> Bởi vậy, không bao giờ là quá<br /> sớm khi dạy con về giá trị của<br /> đồng tiền hay sự khác nhau<br /> giữa nhu cầu và ước muốn<br /> hoặc ý nghĩa của việc tiết<br /> kiệm tiền. Trẻ em thời hiện<br /> đại cần phải hiểu biết và trở<br /> <br /> 12 Số 191- Tháng 4. 2018<br /> <br /> thành một người “thông minh<br /> về quản lý tài chính”, như N.<br /> S. Godfrey (2006) lưu ý, khi<br /> những đứa trẻ bắt đầu nhận<br /> thức được thế giới của mình,<br /> chúng nhận thức được tiền<br /> bạc.<br /> Như đã đề cập ở trên, hiểu<br /> biết tài chính được coi như<br /> một kỹ năng cần thiết của<br /> cuộc sống. Tại Hoa Kỳ, các ​​<br /> chính sách nhằm nâng cao<br /> chất lượng của việc ra quyết<br /> sách tài chính cá nhân thông<br /> qua giáo dục tài chính kéo dài<br /> ít nhất đến những năm 50 và<br /> 60 khi các bang bắt đầu cho<br /> phép đưa các vấn đề về tài<br /> chính cá nhân, kinh tế và các<br /> chủ đề giáo dục người tiêu<br /> dùng khác vào chương trình<br /> giáo dục K-12 (Bernheim et al<br /> 2001, trích dẫn bởi Alexander<br /> 1979, Hội đồng chung về Giáo<br /> dục Kinh tế 1989, và Liên<br /> minh Toàn quốc về Giáo dục<br /> Người tiêu dùng năm 1990).<br /> Phù hợp với thực tế đó, nhiều<br /> nghiên cứu khoa học đã cho<br /> thấy tầm quan trọng và lợi<br /> ích của giáo dục tài chính<br /> sớm. Các nghiên cứu được<br /> tiến hành bởi Viện Nghiên<br /> cứu Chính sách Công (IPPR)<br /> ở Hoa Kỳ đã cho thấy rằng,<br /> trẻ em tham dự các bài học về<br /> tài chính cá nhân sẽ giàu có<br /> hơn 30.000 USD so với những<br /> người bạn học của họ- những<br /> người không theo học các<br /> chương trình như vậy- khi họ<br /> bước vào độ tuổi 40. Nghiên<br /> cứu của Hiệp hội Bảo hiểm<br /> giáo viên và niên kim- Viện<br /> nghiên cứu quỹ hưu trí cao<br /> đẳng (TIAA- CREF) đã chỉ ra<br /> rằng, những người ít hiểu biết<br /> về tài chính tích lũy tài sản tài<br /> <br /> chính ít hơn, vay nhiều hơn,<br /> trả lệ phí cao hơn, và ít có khả<br /> năng đầu tư hơn trong suốt<br /> cuộc đời của họ. Nghiên cứu<br /> của OECD (2005a) về “Cải<br /> thiện hiểu biết về Tài chính”<br /> đã chỉ ra rằng trong thế giới<br /> toàn cầu hóa hiện đại, nếu<br /> thiếu vắng giáo dục tài chính,<br /> lớp trẻ có khả năng rơi vào<br /> phá sản nhiều hơn. Các nghiên<br /> cứu cũng cho thấy việc học các<br /> kiến thức tài chính là suốt đời.<br /> Gần đây, nghiên cứu của<br /> OECD (2014) được tiến hành<br /> theo Chương trình PISA dành<br /> cho trẻ em trong độ tuổi 15<br /> đã chỉ ra rằng, chỉ có 10%<br /> trong số 50 trẻ em có thể<br /> phân tích các sản phẩm tài<br /> chính phức tạp và giải quyết<br /> không thường xuyên vấn đề<br /> tài chính, trong khi 15% có<br /> thể có những quyết định đơn<br /> giản về chi tiêu và xử lý hóa<br /> đơn hàng ngày. Hơn nữa, dạy<br /> trẻ em về tài chính mang lại<br /> lợi ích lâu dài cho trẻ (Danes<br /> and Dunrud, 2008). Những<br /> thói quen và cách thức tiêu<br /> tiền hay tiết kiệm lúc còn trẻ<br /> có thể hỗ trợ tốt cho bất kỳ ai<br /> khi về già.<br /> 3. Giáo dục tài chính cho trẻ<br /> em như thế nào?<br /> 3.1. Khái niệm Giáo dục tài<br /> chính và hiểu biết tài chính<br /> a. Khái niệm Giáo dục tài<br /> chính<br /> Hiện nay, có khá nhiều khái<br /> niệm liên quan đến giáo dục<br /> tài chính. UNICEF (2012) đưa<br /> ra khái niệm khá đơn giản:<br /> “Giáo dục tài chính bao gồm<br /> cả hiểu biết tài chính và năng<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> lực tài chính”. Theo CYFI<br /> (2016), giáo dục tài chính<br /> cung cấp kiến thức, kỹ năng<br /> và sự tự tin, trong đó:<br /> - “Kiến thức” nghĩa là có hiểu<br /> biết về các vấn đề tài chính cá<br /> nhân.<br /> - “Kỹ năng” nghĩa là khả năng<br /> áp dụng những kiến thức tài<br /> chính để quản lý tài chính cá<br /> nhân.<br /> - “Tự tin” nghĩa là có thể đưa<br /> ra quyết định độc lập và chắc<br /> chắn liên quan đến vấn đề tài<br /> chính cá nhân.<br /> b. Hiểu biết tài chính<br /> Robb, Babiarz và Woodyard<br /> (2012) cho rằng, hiểu biết về<br /> tài chính liên quan đến khả<br /> năng hiểu thông tin tài chính<br /> và đưa ra các quyết định hiệu<br /> quả bằng cách sử dụng các<br /> <br /> thông tin đó, trong khi giáo<br /> dục tài chính là nhắc lại kiến ​​<br /> thức tài chính.<br /> Một định nghĩa phù hợp với<br /> ý tưởng này được OECD đề<br /> xuất, trong đó hiểu biết tài<br /> chính được định nghĩa là tổng<br /> hợp nhận thức, kiến thức, kỹ<br /> năng, thái độ và hành vi tài<br /> chính cần thiết để có thể đưa<br /> ra các quyết định tài chính<br /> lành mạnh và cuối cùng đạt<br /> được lợi ích tài chính (OECD,<br /> 2012).<br /> Do đó, OECD giải quyết vấn<br /> đề tài chính trong ba khía<br /> cạnh: Kiến thức tài chính,<br /> hành vi tài chính và thái độ<br /> tài chính. Bài viết này dựa<br /> theo quan điểm sự hiểu biết<br /> về tài chính của OECD, được<br /> sử dụng rộng rãi hiện nay<br /> (Atkinson & Messy, 2012),<br /> <br /> ở đó sự hiểu biết về tài chính<br /> được định nghĩa là sự kết hợp<br /> của hành vi tài chính, kiến<br /> thức về tài chính và thái độ tài<br /> chính.<br /> Như vậy, hiểu biết tài chính<br /> có thể coi là kết quả của giáo<br /> dục tài chính. Nhờ có giáo<br /> dục tài chính, con người mới<br /> hiểu biết tài chính. Thông qua<br /> hiểu biết tài chính, giáo dục<br /> tài chính thể hiện vai tṛò quan<br /> trọng đối với việc thúc đẩy<br /> phổ cập kiến thức tài chính ở<br /> mỗi quốc gia.<br /> 3.2. Giáo dục tài chính cho<br /> trẻ em tại nhà trường<br /> Nghiên cứu của William B.<br /> Walstad và cộng sự (2010)<br /> đã điều tra tác động của một<br /> chương trình giáo dục tài<br /> <br /> Bảng 1. Một số khái niệm về hiểu biết tài chính<br /> <br /> Khái niệm về hiểu biết tài chính<br /> <br /> Là hiểu biết về tài chính và khả năng áp dụng<br /> những khái niệm đó và tự tin đưa ra các quyết<br /> định tài chính.<br /> Là khả năng sử dụng kiến thức và kỹ năng để đạt<br /> được kỹ năng quản lý tài chính tốt hơn.<br /> Là khả năng hiểu các thông tin tài chính và sử<br /> dụng những thông tin tài chính này để ra các<br /> quyết định hiệu quả.<br /> Nó vượt qua ý tưởng ban đầu về giáo dục nơi<br /> mà ảnh hưởng của kiến thức tài chính tới hành vi<br /> thông qua thái độ tài chính.<br /> Là việc lựa chọn các phương án khác nhau để<br /> thiết lập các mục tiêu tài chính.<br /> Là việc đưa ra các quyết định tài chính.<br /> Nguồn lực cụ thể của con người được đo lường<br /> bằng các vấn đề chính.<br /> Đo bằng một bộ câu hỏi đo các khái niệm tài chính<br /> cơ bản, như lãi suất, lạm phát và đa dạng hóa rủi<br /> ro.<br /> Bao gồm thông tin về tài chính trong ba khía cạnh:<br /> kiến thức tài chính, hành vi tài chính và thái độ tài<br /> chính.<br /> <br /> Các khía cạnh của khái niệm<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Kiến thức tài chính và ứng<br /> dụng kiến thức tài chính.<br /> <br /> Huston (2010)<br /> <br /> Kiến thức tài chính và kỹ năng<br /> <br /> Hung, Parker and<br /> Yoong (2009)<br /> <br /> Hiểu và đưa ra quyết định tài<br /> chính<br /> <br /> Robb, Babiarz and<br /> Woodyard (2012)<br /> <br /> Kiến thức, hành vi, thái độ<br /> <br /> Norvilitis and<br /> MacLean (2010)<br /> <br /> Lựa chọn hiệu quả<br /> <br /> Criddle (2006)<br /> <br /> Quyết định tài chính<br /> <br /> Remund (2010)<br /> <br /> Kiến thức tài chính<br /> <br /> Robb and Sharpe<br /> (2009)<br /> <br /> Kiến thức tài chính<br /> <br /> Lusardi and Mitchell<br /> (2014)<br /> <br /> Atkinson and Messy<br /> Kiến thức tài chính, hành vi và<br /> (2012); OECD<br /> thái độ<br /> (2013)<br /> Nguồn: Robb, C. A., Babiarz, P., & Woodyard, A. (2012)<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> Số 191- Tháng 4. 2018<br /> <br /> 13<br /> <br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> chính đối với kiến thức về tài<br /> chính cá nhân của học sinh<br /> trung học. So sánh điểm trước<br /> và điểm sau của bài kiểm tra<br /> khi thực hiện chương trình<br /> “Financing your future” đã<br /> chứng minh sự cải thiện đáng<br /> kể về kiến thức tài chính của<br /> học sinh. Khảo sát cho thấy,<br /> một chương trình giáo dục tài<br /> chính được xác định và thực<br /> hiện tốt có thể ảnh hưởng tích<br /> cực và đáng kể đến kiến thức<br /> tài chính của học sinh trung<br /> học.<br /> José Manuel Cordero và<br /> cộng sự (2016) đã thực hiện<br /> một nghiên cứu để tìm hiểu<br /> xem, liệu việc triển khai các<br /> khóa học chuyên sâu về các<br /> khái niệm tài chính cơ bản<br /> ở trường học có ảnh hưởng<br /> đáng kể đến việc các sinh viên<br /> có thể áp dụng kiến thức và<br /> kỹ năng vào các tình huống<br /> tài chính thực tế. Nghiên cứu<br /> này khai thác tập hợp dữ liệu<br /> so sánh về các quốc gia tham<br /> gia đánh giá tài chính PISA<br /> 2012, bao gồm 18 trong số 70<br /> nước tham gia vào làn sóng<br /> của PISA. Kết quả cho thấy<br /> <br /> rằng, các khóa học như vậy có<br /> một ý nghĩa quan trọng và tích<br /> cực, ảnh hưởng đến thành tích<br /> học sinh bất kể chiến lược nào<br /> được áp dụng để dạy học sinh<br /> các khái niệm tài chính.<br /> Năm 2005, OECD khuyến<br /> nghị giảng dạy về tài chính<br /> nên bắt đầu càng sớm càng<br /> tốt và cần được đưa vào<br /> giảng dạy tại trường như là<br /> một phần của khung chương<br /> trình. Giáo dục tài chính là<br /> quá trình lâu dài. Việc giáo<br /> dục tài chính từ sớm giúp cho<br /> trẻ nắm bắt được kiến thức và<br /> kỹ năng để chịu trách nhiệm<br /> về hành vi chi tiêu của mình.<br /> Điều này vô cùng quan trọng<br /> khi mà phụ huynh thường<br /> chưa được trang bị đầy đủ để<br /> dạy cho con cái của họ về tiền<br /> bạc. Robert Kiyosaki, tác giả<br /> của cuốn sách “Cha giàu cha<br /> nghèo” đã nói: “Một trong<br /> những lý do khiến người giàu<br /> giàu hơn, người nghèo trở nên<br /> nghèo hơn và người trung lưu<br /> thì mắc kẹt giữa nợ nần là bởi<br /> môn học giáo dục tài chính<br /> được cho là cần dạy ở nhà,<br /> chứ không phải ở trường”.<br /> <br /> Giáo dục tài chính ở trường<br /> học nên là một phần của chiến<br /> lược tài chính quốc gia. Nên<br /> có một khuôn khổ học tập<br /> nhằm đưa ra các mục tiêu, kết<br /> quả, nội dung, cách tiếp cận,<br /> nguồn lực và kế hoạch đánh<br /> giá. Nội dung phải bao gồm<br /> kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và<br /> giá trị. Trong phạm vi có thể,<br /> cần xác định một nguồn tài trợ<br /> bền vững ngay từ đầu.<br /> Giáo dục tài chính nên là một<br /> phần cốt lõi của chương trình<br /> giảng dạy tại trường. Giáo<br /> viên cần được đào tạo và nhận<br /> thức được tầm quan trọng của<br /> việc hiểu biết về tài chính<br /> và được trang bị các phương<br /> pháp sư phạm có liên quan.<br /> Họ cũng cần được hỗ trợ liên<br /> tục và đào tạo để giảng dạy<br /> hiểu biết tài chính.<br /> 3.3. Giáo dục tài chính cho<br /> trẻ em tại nhà và ảnh hưởng<br /> của cha mẹ<br /> Một số nghiên cứu đã tìm thấy<br /> bằng chứng về ảnh hưởng<br /> của cha mẹ đối với kiến ​​<br /> thức, thái độ và hành vi của<br /> <br /> Bảng 2. Danh sách một số trường phổ thông trung học trên thế giới dạy tài chính cá nhân cho<br /> trẻ em<br /> Tên môn học<br /> <br /> Personal Finance<br /> Personal & Financial<br /> Management<br /> Personal Finance<br /> Personal Finance<br /> Personal Finance<br /> <br /> Cơ sở đào tạo<br /> <br /> Website<br /> <br /> Cannon Falls<br /> High School<br /> Olathe North<br /> High School<br /> Senior high<br /> school<br /> <br /> https://sites.google.com/a/cf.k12.mn.us/business-education/home/<br /> personal-finance-syllabus<br /> http://schools.olatheschools.com/buildings/north/files/2012/07/<br /> Business.Personal-Finance-Pollom.pdf<br /> http://windsor.k12.mo.us/hs/?p=1307<br /> <br /> http://www.waterbury.k12.ct.us/userfiles/2412/my%20files/<br /> personal%20finance%20-%20syllabus-%20d%27agostino.<br /> pdf?id=552054<br /> Westside High https://www.education.ne.gov/wp-content/uploads/2017/07/KatieSchool<br /> Harmon_Omaha-Westside_Personal-Finance-course-syllabus.pdf<br /> Wilby High<br /> School<br /> <br /> Nguồn: Tác giả tổng hợp<br /> <br /> 14 Số 191- Tháng 4. 2018<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> người trẻ, như Clarke et al.<br /> (2005), Allen et al. (2007),<br /> Jorgensen và Savla (2010) và<br /> Altintas (2011). Bên cạnh đó,<br /> Jorgensen và Savla (2010) kết<br /> luận rằng nhiều bậc cha mẹ<br /> không dạy con mình kiến thức<br /> ​​<br /> tài chính.<br /> Trên cơ sở một cuộc khảo sát<br /> được tiến hành ở các sinh viên<br /> đại học Thổ Nhĩ Kỳ, Altintas<br /> (2011) đánh giá mức độ hiểu<br /> biết của sinh viên và tiết lộ<br /> những đặc điểm chính ảnh<br /> hưởng đến khả năng hiểu biết<br /> về tài chính của họ. Kết quả<br /> cho thấy các sinh viên đại học<br /> không có kiến ​​thức đầy đủ về<br /> tài chính cá nhân và quản lý<br /> tài chính, họ cần cải thiện kiến​​<br /> thức về tài chính để bảo vệ tài<br /> chính của họ ở tầm trung và<br /> dài hạn. Phù hợp với Allen và<br /> cộng sự (2007), Jorgensen và<br /> Savla (2010) cho thấy nhiều<br /> người trẻ tuổi có kiến thức,<br /> ​​<br /> thái độ và hành vi tài chính<br /> không đầy đủ.<br /> Ngoài ra, kết quả cho thấy các<br /> yếu tố chính ảnh hưởng đến<br /> sự hiểu biết tài chính cá nhân<br /> của sinh viên đại học là thứ<br /> hạng lớp, tuổi, mức thu nhập<br /> của gia đình, và tiềm năng<br /> thảo luận của sinh viên với<br /> cha mẹ về các chủ đề tài chính<br /> (Altintas, 2011).<br /> Giáo dục tài chính cho trẻ<br /> là vấn đề còn mới mẻ nhưng<br /> có tầm quan trọng đối với sự<br /> phát triển toàn diện, cũng như<br /> quyết định mức độ thành công<br /> của trẻ trong tương lai. Theo<br /> kết quả cuộc khảo sát “Am<br /> hiểu tài chính” do Master<br /> Card tổ chức thường niên<br /> tại 16 nước và vùng lãnh thổ<br /> thuộc khu vực châu Á- Thái<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> Bình Dương, người trẻ Việt<br /> dù hoạch định khá tốt ở mức<br /> 73 điểm, nhưng hạn chế về kỹ<br /> năng quản lý tiền cơ bản (52<br /> điểm) và yếu nhất về kỹ năng<br /> đầu tư tài chính (51 điểm).<br /> Kết quả, Việt Nam đứng thứ<br /> 14, gần như là cuối cùng trong<br /> bảng xếp hạng1.<br /> Cha mẹ dạy con về tài chính<br /> như thế nào?<br /> Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra<br /> rằng, trẻ em học về tiền bạc<br /> đa phần từ cha mẹ của chúng,<br /> thông qua nhiều cách: Quan<br /> sát, trò chuyện và trải nghiệm.<br /> Quan sát: Trẻ có xu hướng<br /> quan sát cách sử dụng tiền<br /> của cha mẹ và người lớn xung<br /> quanh. Liệu cha mẹ có thuộc<br /> tuýp người tiêu hết tiền khi<br /> chưa tới kỳ lương hay không?<br /> Hay sẽ tiết kiệm từng đồng?<br /> Điều này sẽ có tác động lớn<br /> đến trẻ. Trong trường hợp 1,<br /> rất khó để dạy trẻ rằng tiền là<br /> có giới hạn, hay đơn giản là<br /> tiết kiệm. Trong trường hợp 2,<br /> trẻ sẽ có xu hướng coi tiền là<br /> trung tâm, trong khi đó, tiền<br /> chỉ là công cụ và trẻ sẽ rất khó<br /> khăn khi chi tiêu cho nhu cầu<br /> của bản thân.<br /> Trò chuyện: Cha mẹ nên thảo<br /> luận với trẻ về tình trạng tài<br /> chính của gia đình mình, mức<br /> độ thảo luận tới đâu nên phù<br /> hợp với độ tuổi của trẻ. Thậm<br /> chí, cha mẹ nên khuyến khích<br /> con đưa ra những ý kiến của<br /> mình liên quan đến vấn đề<br /> tài chính của gia đình. Chẳng<br /> hạn, thảo luận về chi phí cho<br /> một chuyến đi; hay trò chuyện<br /> với con tại sao nhà mình<br /> https://kinhdoanh.vnexpress.net/<br /> tin-tuc/ebank/thanh-toan-dien-tu/<br /> ky-nang-quan-ly-tai-chinh-chogioi-tre-3490544.html<br /> 1<br /> <br /> không đổi TV mà mua thêm<br /> xe đạp. Một khi con cái hiểu<br /> thực trạng tài chính của nhà<br /> mình, chúng sẽ biết kiềm chế<br /> bản thân trước những đòi hỏi<br /> mà chúng biết là không thể.<br /> Trải nghiệm: Hãy cho trẻ tiêu<br /> tiền, đó là trải nghiệm thực<br /> sự của trẻ. Qua đó, trẻ học<br /> hỏi được nhiều thứ, cách giao<br /> tiếp, giá cả hàng hóa, khi nào<br /> nên mặc cả, trẻ hiểu biết về<br /> các mặt hàng trên thị trường<br /> và quan trọng hơn, nhận thức<br /> rõ ràng về thu nhập với chi<br /> phí bỏ ra của gia đình mình.<br /> Hãy bắt đầu từ cách đơn giản<br /> là cho trẻ cùng đi siêu thị/chợ;<br /> cho trẻ tự mua quà sinh nhật<br /> cho người thân, đồ dùng cho<br /> học tập…<br /> 4. Bài học kinh nghiệm cho<br /> Việt Nam<br /> Một là, công nhận vai trò<br /> và quyền lợi trẻ em cũng là<br /> người tiêu dùng sử dụng các<br /> sản phẩm và dịch vụ tài chính<br /> như người tiêu dùng trưởng<br /> thành.<br /> Trụ cột thứ 3 trong chiến lược<br /> tài chính toàn diện là “Những<br /> người tiêu dùng hiểu biết tài<br /> chính và được bảo vệ đầy đủ<br /> bằng hệ thống pháp luật”.<br /> Mặc dù đã có các động thái<br /> tích cực từ phía Ngân hàng<br /> Nhà nước Việt Nam (NHNN)<br /> và một số ngân hàng thương<br /> mại như chấp nhận cho trẻ<br /> mở sổ tiết kiệm hay sở hữu<br /> thẻ ATM, nhưng khái niệm<br /> “người tiêu dùng” được nhắc<br /> đến ở đây lại chưa làm rõ vai<br /> trò và quyền lợi của trẻ em<br /> nói chung và trẻ vị thành niên<br /> nói riêng với vai trò là người<br /> <br /> Số 191- Tháng 4. 2018<br /> <br /> 15<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản