intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự bền vững, ổn định về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là điều kiện, tiền đề đảm bảo cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội. Trước những tình hình biến động, phức tạp trong nước và thế giới hiện nay, đặc biệt là sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đã xuất hiện nhiều yếu tố làm suy giảm ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của mọi tầng lớp nhân dân nói chung và lớp trẻ - học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trên ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

  1. 207 GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO SINH VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÕA BÌNH Bùi Thị Phương Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác HSSV Email: phuong.sphb.hssv@gmail.com * Tóm tắt: Sự bền vững, ổn định về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là điều kiện, tiền đề đảm bảo cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội. Trước những tình hình biến động, phức tạp trong nước và thế giới hiện nay, đặc biệt là sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đã xuất hiện nhiều yếu tố làm suy giảm ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của mọi tầng lớp nhân dân nói chung và lớp trẻ - học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trên ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Do vậy, việc tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là yêu cầu khách quan và cấp thiết; trong đó giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh – sinh viên của cả nước nói chung và Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình nói riêng là hết sức quan trong, vừa có ý nghĩa trước mắt lẫn lâu dài. I. Đặt vấn đề Biên giới quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng đối với lãnh thổ và chủ quyền đất nước, giúp mỗi quốc gia phân định rõ giới hạn về các vùng và không gian địa lý, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời mang lại các lợi ích về kinh tế chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Là nền tảng cho sự phát triển về cơ sở vật chất, cho quốc gia tồn tại cũng như ngày càng giàu mạnh. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sức mạnh của nhân dân để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đứng trước tình hình trong những năm gần đây, thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là trên Biển Đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh quyết
  2. 208 liệt; tận dụng ưu thế về kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ, sử dụng “sức mạnh mềm”, “biên giới mềm”, không gian vũ trụ, không gian mạng để đẩy mạnh can dự, gây sức ép về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, xâm phạm biên giới địa lý của các quốc gia khác, thậm chí mưu toan “vẽ lại” đường biên giới. Chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, làn sóng di dân khi có tình huống khủng hoảng ở các nước láng giềng... tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ và công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của ta. Với chủ trương trên, nhận định trên cùng với những khó khăn thách thức thì việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho toàn dân, và đặc biệt với sinh viên là vô cùng cấp thiết và quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Để đáp ứng yêu cầu đó, trong chương trình đào tạo, bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh luôn được đặc biệt quan tâm và bố trí giảng dạy ngay trong năm học đầu tiên khi sinh viên mới vào trường nhằm trang bị cho học sinh – sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quốc phòng và an ninh để sau khi tốt nghiệp ra trường, với các cương vị công tác, tham gia tích cực, sẵn sàng tự nguyện, tự giác tham gia trong hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân, các lực lượng vũ trang, lực lượng nòng cốt, lực lượng dân quân tự vệ… bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới , an ninh bản làng. Tình nguyện tham gia xây dựng và phục vụ lâu dài tại các khu kinh tế - quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Là lực lượng dự bị hùng mạnh trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa bàn Hòa Bình trong vùng Tây Bắc chiến lược. Trong những năm học qua, nhà trường đã đào tạo cho hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hòa Bình tham gia học tập bộ môn.Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, chất lượng giáo dục về ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho sinh viên trên địa bàn nói chung và sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình nói riêng vẫn chưa đạt hiệu quả cao, Vì vậy, việc đề ra các giải pháp, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, với mong muốn tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề nêu ra ở trên. II. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp quan sát: Việc tiếp thu kiến thức, sự hiểu biết, theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh, chính trị của sinh viên thông qua các giờ học, kênh truyền hình, sách báo. Ý thức, thái độ, của sinh viên qua các giờ học bộ môn. III. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 1. Về lý luận
  3. 209 Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đường biên giới quốc gia được quy định cụ thể tại Điều 1, Luật biên giới quốc gia năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Theo đó, “ Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt phẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ trên đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Được hiểu theo một nghĩa chung nhất biên giới quốc gia Việt Nam có nghĩa là ranh giới địa lý phân chia các thực thể chính trị hoặc là những quyền tài phán hợp pháp của các quốc gia. Nó là một đường thẳng phân chia và xác định lãnh thổ trên đất liền, trên đảo, trên các vùng như vùng đất, vùng trời, vùng biển, thuộc chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Biên giới quốc gia được thành lập và phân chia thông qua thỏa thuận giữa các khu vực, nó có thể là sự phân chia ranh giới một cách công bằng, rạch ròi. Có thể nói theo cách khác biên giới quốc gia chính là đường ngăn cách giới hạn khoảng không gian địa lý ngăn cách lãnh hải với vùng đặc quyền kinh tế và lãnh thổ địa lý của quốc gia này với quốc gia khác mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của các quốc gia. Chủ quyền biên giới quốc gia là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước, tạo nên sự ổn định về điều kiện phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nước láng giềng với nhau, giữa các quốc gia trong khu vực nói riêng và trong cả nước nói chung. Chủ quyền biên giới là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sức mạnh của nhân dân để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững. Luật Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “ Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước”. Đường biên giới rõ ràng còn giúp cho việc quản lý đời sống nhân dân thuộc địa phận biên giới đó được thuận tiện và dễ dàng hơn. Nhân dân sẽ tự do cư trú, không xâm phạm, cạnh tranh, xấm lấn chủ quyền lãnh thổ của nhau, bên cạnh đó cũng không tranh
  4. 210 giành và xảy ra mâu thuẫn giữa các quốc gia với nhau. Đường biên giới cũng có vai trò trong việc phát triển nền kinh tế vững mạnh của đất nước. Đây là điều kiện để phát triên giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia trong khu vực và nước ngoài. Không những vậy góp phần thúc đẩy hợp tác mối quan hệ trong và ngoài nước, đặc biệt giữa các nước láng giềng với nhau. Không những vậy xây dựng đường biên giới còn giúp cho việc ngăn chặn nạ di dân tự do, nhập cư trái phép không đúng quy định của nhà nước. Đồng thời quản lý dân cư trong phạm vi lãnh thổ thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ quyền biên giới quốc gia như trên, đặc biệt là đối với học sinh , sinh viên, việc giáo dục ý thức cho học sinh sinh viên nói chung, sinh viên trường Cao đăng sư phạm Hòa Bình nói riêng là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần nhận thức được vai trò nghĩa vụ của mình trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là gì?.Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia vô cùng cần thiết. Sinh viên là những thế hệ trẻ, những mầm xanh tương lai của đất nước, vì vậy mỗi sinh viên cần có những sự tìm hiểu, trau dồi kinh nghiệm của bản thân, tăng cường học hỏi cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng bằng tinh thần yêu nước của bản thân, những ý chí, sức mạnh, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ và quyền bảo vệ Tổ quốc đối với đất nước. Bên cạnh đó, sinh viên cần nhận thức được rõ vai trò của bản thân, luôn quan tâm chăm lo, xây dựng và phát triển đối với đất nước, luôn giữ vững những tư tưởng ổn định và tổng hợp các sức mạnh của bản thân, đoàn kết bảo vệ biên giới quốc gia Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự giác học tập, không để các phần tử lôi kéo hay mua chuộc dụ dỗ, không tiến hành tham gia gây rối hay nghe theo lời phản động , biểu tình gây mất ổn định an ninh trật tự. Luôn đồng lòng quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. 2. Thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Hòa Bình hiện nay Trong những năm học qua, công tác giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình đã đạt được những kết quả cao. Nhà trường, đặc biệt là Tổ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng an ninh đã quán triệt sâu sắc, cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; để xây dựng nội dung, chương trình, đề cương đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của địa phương và không ngừng cập nhật tình hình, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Đến nay, nhà trường có giảng viên đáp ứng về chuyên môn, số lượng để giảng dạy học phần giáo dục quốc phòng an ninh. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho các khóa học, sinh viên sau khi kết thúc chương trình học, đều đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh đạt loại giỏi, khá, trung bình, là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp.
  5. 211 Căn cứ điều kiện tự nhiên, vị trí chiến lược đặc thù của vùng Tây Bắc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nên ngoài các kiến thức, kỹ năng chung về quốc phòng, an ninh, Ban lãnh đạo nhà trường, Tổ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng an ninh luôn đặt trọng tâm trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Vì vậy khi tham gia học tập học phần này, phần lớn sinh viên đã ý thức được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia: được biểu hiện tập trung ở ý thức về độc lập, chủ quyền quốc gia, sự tôn trọng dân tộc, sự giác ngộ quyền lợi nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới quốc gia, nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, luôn sẵn sàng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên chất lượng giáo dục về ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình vẫn còn đạt hiệu quả chưa cao như việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên còn chưa chủ động và đầu tư nhiều.., điều kiện bảo đảm chưa được đáp ứng yêu cầu mà các chủ trương , nhiệm vụ của việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong bối cảnh mới như: cơ sở vật chất, điều kiện tham quan thực tế…đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu về số lượng, phải kiêm nhiệm các công việc khác và chưa thật sự tập trung vào hết chuyên môn về vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, do tác động của mặt traí cơ chế kinh tế thị trường đã và đang tác động đến mọi tầng lớp, mọi hoạt động của xã hội, trong đó có chất lượng về ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân và mọi người dân 3. Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Hòa Bình Căn cứ vào các nguyên tắc của giải pháp, để các giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình có hiệu quả đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ trên tất cả các mặt, trong đó cần chú trọng thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên cả về trước mắt lẫn lâu dài. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cùng với tuyển chọn, kiểm soát chất lượng đầu vào và cần tập huấn, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, tham gia khảo sát địa bàn thực tế, bồi dưỡng và xây dựng hệ thống những kĩ năng sư phạm, tuyên truyền cần thiết như: thiết kế bài giảng, tổ chức điều khiển, định hướng hoạt động, phương pháp truyền đạt, giải quyết các tình huống sư phạm.., Mặt khác, tăng cường đổi mới phương pháp, duy trì dự giờ, bình giảng, hội giảng để đội ngũ cán bộ, giảng viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và phương
  6. 212 pháp giảng dạy; động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu cập nhật những kiến thức, thông tin mới về quốc phòng và an ninh nhất là vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia Đẩy mạnh đổi mới, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy – học. Do tính đặc thù về vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thường “ khô cứng”, người học dễ nhàm chán, nên trong Tổ chuyên môn cần đẩy mạnh công tác đổi mới nội dung, chương trình, số liệu hàng năm, cập nhật thông tin mới, chính xác gắn với đổi phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá giảng viên, phương pháp học của sinh viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình và sự biến chuyển của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia . Trên cơ sở chương trình quy định, cần chủ động nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung mới nội dung, số liệu. Bên cạnh đó, cần hết sức tránh việc lợi dụng “đổi mới” nội dung, chương trình để cho sinh viên “ học tủ” học tập trung vào một số nội dung để đối phó với công tác kiểm tra, đánh giá kết quả. Cũng cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tư duy sáng tạo, tích cực của người học. Theo đó, trước hết cần nâng cao chất lượng soạn giáo án, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi, cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn giáo án điện tử, mô phỏng các tình huống chiến đấu, đưa những hình ảnh phù hợp, thông tin mới hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vào bài giảng, phản ảnh đúng được nội dung bài học, tạo sự sinh động, hấp dẫn , lôi cuốn người học qua từng chuyên đề. Nhà trường tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trong thời gian sinh viên học tập bộ môn như: tham quan bảo tàng, tham quan vùng thực tế vùng biên giới, các đồn biên phòng, nói chuyện truyền thống , hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao và tham gia các hoạt động xã hội.., giúp sinh viên tiếp thu kiến thức từ thực tế, gắn học đi đôi với hành, viết các bài thu hoạch , cảm nghĩ về những kiến thức thực tế mà mình đã học hỏi được, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy – học. Đến nay nhà trường cũng đã được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất tương đối đồng bộ nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn như: khu vui chơi, giải trí, sân chơi thể thao, thư viện; hệ thống giảng đường, thao trường bãi tập cũng đã cũ, chưa đạt chuẩn, phòng học chuyên dùng còn thiếu các thiết bị phục vụ dạy và học, mô hình, học cụ còn ít…điều này cũng đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Chủ động phát huy vai trò tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn học giáo dục quốc phòng an ninh nói chung, thực hiện tốt chương trình môn học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian học tập tại trường và
  7. 213 ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia nói riêng. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả về giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình hiện nay. Bởi vì sinh viên là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hóa tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chuyển hoạt động dạy học thành tự học. Sinh viên tự nghiên cứu nội dung trên cơ sở giảng viên hướng dẫn học tập, sinh viên cần phải ý thức học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, chủ động kịp thời, nắm bắt tình hình chính trị của đất nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kênh truyền hình ti vi, hay qua sách báo; Có sự hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh của cách mạng nhân dana ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường xuyên củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc ngày càng vững chắc. Niềm tin, thái độ và ý chí là những phẩm chất bên trong của mỗi sinh viên là rất cần thiết và không thể thiếu, giúp sinh viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nếu không có niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí thì không thể làm được bất cứ việc gì, chưa nói đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Sinh viên cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ quyền biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho sinh viên. Đây là nhiệm vụ nên tảng quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ở nhà trường đã đạt được kết quả nhất định thể hiện qua việc các sinh viên đều đạt được chứng chỉ quốc phòng an ninh. Trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cần phải đổi mới cả nội dung và hình thức theo hướng: Tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia lồng ghép qua các bài học, hoạt động của nhà trường. Qua đó, giúp sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn của mình đối với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, các cán bộ giảng viên cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lập, tự cường, ý thức về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm cho sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò của việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong sự nghiệp cách mạng mới; thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm
  8. 214 phạm về chủ quyền biên giới quốc gia; tiến hành động viên khen thưởng kịp thời, tạo thế và động cơ thi đua học tập, rèn luyện tích cực khơi dậy tinh thần ham học, phát huy tối đa tính tích cực, tự giác học tập, rèn luyện của sinh viên, qua đó hạn chế được những tiêu cực, thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên. Chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực cho mỗi sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trên cơ sở nhận thức, xác định rõ vinh dự vai trò, trách nhiệm của sinh viên bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của mỗi sinh viên thông qua hiện thực hóa những giá trị tinh thần thành quyết tâm và hành động cụ thể, thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. IV. Kết luận Môn học Giáo dục quốc phòng an ninh là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo dành cho các trường cao đẳng, đại học trên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Đặc biệt là nội dung giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho thế hệ trẻcó điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, việc nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới quốc gia cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết. Nhằm giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là “ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trong tình hình mới. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Giaó dục Quốc phòng – An ninh (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng), tập một, NXB Giáo dục 2. Quốc hội ( 2013) Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, Hà Nội 3. Ban chấp hành TW( 2007) Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 03/5/2007 ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, Hà Nội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2