intTypePromotion=1

Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
173
lượt xem
41
download

Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính bao gồm 6 chương gồm có: Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn thông tin, giới thiệu tổng quan về mật mã học, trình bày về các hệ mật mã đối xứng, giới thiệu về các hệ mật mã khóa công khai, trình bày về hàm băm và xác thực thông tin, cuối cùng, bàn về an toàn và bảo mật hệ thông tin trên Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> AN TOÀN VÀ BẢO MẬT<br /> TRONG MẠNG MÁY TÍNH<br /> <br /> Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................3<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................9<br /> CHƯƠNG 1.<br /> 1.1<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN .............11<br /> <br /> Thông tin ..........................................................................................................11<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Các định nghĩa về thông tin ......................................................................11<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Phương tiện truyền thông ..........................................................................11<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Khái niệm hệ thống và tài nguyên thông tin ....................................................12<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Khái niệm hệ thống thông tin ....................................................................12<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Tài nguyên thông tin trong hệ thống thông tin..........................................12<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> An ninh hệ thống thông tin ..............................................................................12<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> An toàn bảo mật hệ thống thông tin .................................................................13<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Các mối đe doạ đối với một hệ thống và các biện pháp bảo vệ .......................14<br /> <br /> 1.5.1<br /> <br /> Các mối đe doạ đối với một hệ thống thông tin ........................................14<br /> <br /> 1.5.2<br /> <br /> Các đối tượng xâm hại hệ thống ............................................................... 14<br /> <br /> 1.5.3<br /> <br /> Nguyên tắc và mục tiêu chung của an toàn bảo mật thông tin .................14<br /> <br /> 1.5.4<br /> <br /> Các biện pháp bảo vệ thông tin .................................................................14<br /> <br /> 1.5.5<br /> <br /> Các biện pháp bảo vệ mạng ......................................................................15<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> Các thành phần chính của an toàn tin học .......................................................16<br /> <br /> 1.6.1<br /> <br /> An toàn mức vật lý ....................................................................................17<br /> <br /> 1.6.2<br /> <br /> An toàn mức tác nghiệp ............................................................................17<br /> <br /> 1.6.3<br /> <br /> Quản trị và chính sách ...............................................................................19<br /> <br /> 1.7<br /> <br /> Sự không an toàn trong các dịch vụ và các giao thức ......................................23<br /> <br /> 1.8<br /> <br /> An toàn đồ hình mạng ......................................................................................27<br /> 3<br /> <br /> Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính<br /> 1.8.1<br /> <br /> Mục đích của thiết kế ................................................................................ 27<br /> <br /> 1.8.2<br /> <br /> Vùng bảo mật ............................................................................................ 27<br /> <br /> 1.9<br /> <br /> Quản lý rủi ro ................................................................................................... 28<br /> Câu hỏi và bài tập ......................................................................................... 28<br /> <br /> 1.10<br /> <br /> CHƯƠNG 2.<br /> <br /> MẬT MÃ HỌC .................................................................................. 29<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Sơ lược về lịch sử mật mã học ......................................................................... 29<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Những khái niệm cơ bản .................................................................................. 30<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Phân loại các thuật toán mật mã ...................................................................... 32<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Ứng dụng của mật mã học ............................................................................... 32<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> Số học modulo ................................................................................................. 33<br /> <br /> 2.5.1<br /> <br /> Định nghĩa modulo ................................................................................... 33<br /> <br /> 2.5.2<br /> <br /> Ước số ....................................................................................................... 34<br /> <br /> 2.5.3<br /> <br /> Các phép toán số học trên modulo ............................................................ 34<br /> <br /> 2.5.4<br /> <br /> Vành Zn (vành đồng dư modulo n) ........................................................... 35<br /> <br /> 2.5.5<br /> <br /> Các số nguyên tố ....................................................................................... 35<br /> <br /> 2.5.6<br /> <br /> Ước số chung lớn nhất (Greatest Common Divisor) ................................ 36<br /> <br /> 2.5.7<br /> <br /> Nghịch đảo a-1 modulo n ........................................................................... 37<br /> <br /> 2.5.8<br /> <br /> Định lý Euler ............................................................................................. 39<br /> <br /> 2.6<br /> <br /> Mã nén dữ liệu ................................................................................................. 41<br /> <br /> 2.6.1<br /> <br /> Khái niệm cơ bản ...................................................................................... 41<br /> <br /> 2.6.2<br /> <br /> Các phương pháp nén dữ liệu ................................................................... 41<br /> <br /> 2.6.3<br /> <br /> Nén dữ liệu theo mô hình thống kê ........................................................... 42<br /> <br /> 2.6.4<br /> <br /> Mã nén Huffman ....................................................................................... 43<br /> <br /> 2.6.5<br /> <br /> Mã RLE (Run- Length- Encoding) ........................................................... 46<br /> 4<br /> <br /> Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính<br /> 2.6.6<br /> <br /> Mô hình từ điển .........................................................................................47<br /> <br /> 2.6.7<br /> <br /> LZ77 ..........................................................................................................48<br /> <br /> 2.6.8<br /> <br /> LZ78 ..........................................................................................................52<br /> <br /> 2.7<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập ............................................................................................ 55<br /> <br /> 2.7.1<br /> <br /> Câu hỏi ......................................................................................................55<br /> <br /> 2.7.2<br /> <br /> Bài tập .......................................................................................................55<br /> <br /> CHƯƠNG 3.<br /> <br /> CÁC HỆ MẬT MÃ ĐỐI XỨNG .......................................................57<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Định nghĩa ........................................................................................................57<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Mật mã đối xứng cổ điển .................................................................................58<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Kỹ thuật mã hóa thay thế ..........................................................................58<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Kỹ thuật mã hóa hoán vị cổ điển ............................................................... 63<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Điểm yếu của mã cổ điển ..........................................................................64<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Thám mã đối xứng cổ điển ..............................................................................65<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Khái niệm ..................................................................................................65<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Thám mã Affine bằng phương pháp thống kê ..........................................66<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Mật mã dòng hiện đại ......................................................................................67<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Mật mã khối .....................................................................................................68<br /> <br /> 3.5.1<br /> <br /> Nguyên lý chung .......................................................................................68<br /> <br /> 3.5.2<br /> <br /> Hệ mã hóa DES .........................................................................................70<br /> <br /> 3.6<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập ............................................................................................ 77<br /> <br /> 3.6.1<br /> <br /> Câu hỏi ......................................................................................................77<br /> <br /> 3.6.2<br /> <br /> Bài tập .......................................................................................................77<br /> <br /> CHƯƠNG 4.<br /> 4.1<br /> <br /> CÁC HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ......................................79<br /> <br /> Mã hóa khóa công khai ....................................................................................79<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2