Giáo trình Asp.Net MVC 3

Chia sẻ: Nguyễn Ích Hoàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
207
lượt xem
83
download

Giáo trình Asp.Net MVC 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Asp.Net MVC 3" được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: giới thiệu mô hình MVC, mô hinh MVC trong Asp.Net, việc phát triển mô hình Asp.Net MVC 3 trong tương lai. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin thì đây là một tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Asp.Net MVC 3

MỤC LỤC<br /> PHẦN I: NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC<br /> 1.1 1.2 1.3 Xuất xứ. Kiến trúc của mô hình MVC. Đặc điểm của mô hình MVC.<br /> <br /> 4 4<br /> 4 4 7<br /> <br /> CHƯƠNG II: MÔ HÌNH MVC TRONG ASP.NET<br /> 2.1 Giới thiệu tổng quan. 2.2 Lịch sử phát triển của ASP.NET. 2.2.1 ASP.NET truyền thống. 2.2.2 Khái quát các thành phần của ASP.NET MVC. 2.2.3 Lợi ích của mô hình ASP.NET MVC. 2.2.4 So sánh ASP.NET MVC với ASP.NET. 2.3 Cài đặt MVC 3. 2.4 Xây dựng ứng dụng với ASP.NET MVC 3. 2.4.1 Tạo một project với ASP.NET MVC 3. 2.4.2 Tìm hiểu định tuyến URL. 2.4.3. Xây dựng Controllers. 2.4.4. Tạo giao diện người dùng với View. 2.4.5. Xây dựng Model.<br /> <br /> 8<br /> 8 9 11 14 15 15 17 20 20 24 36 41 50<br /> <br /> PHẦN II: KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 93 THÔNG TIN VỀ GIÁO TRÌNH VÀ NHÓM THIẾT KẾ WEBSITE SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ASP.NET 96<br /> <br /> ( Docx Converter - Unregistered ) http://www.docx-converter.net-1-<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH<br /> Từ<br /> Model View Controller<br /> <br /> Viết Tắt<br /> MVC<br /> <br /> Ý Nghĩa<br /> Mô hình MVC sử dụng trong thiết kế website<br /> <br /> Hyper Text Mark Language<br /> <br /> HTML<br /> <br /> Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản<br /> <br /> Active Server Pages.Net<br /> <br /> ASP.Net<br /> <br /> Các trang web động sử dụng công nghệ .Net<br /> <br /> Casscading Style Sheets<br /> <br /> CSS<br /> <br /> Các định dạng hiển thị trên trang web<br /> <br /> Class Graphical User Interface Object Oriented Programming GUI Component GUI OOP<br /> <br /> Lớp Giao diện đồ họa người dùng Lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> Thành phần đồ họa người dùng<br /> <br /> Entity Framework<br /> <br /> EF<br /> <br /> Kỹ thuật truy xuất dữ liệu hỗ trợ một mô hình mẫu gọi là Code First<br /> <br /> Code First<br /> <br /> CF<br /> <br /> Tạo mô hình đối tượng bằng cách viết các class đơn giản<br /> <br /> Framework Request Server Client<br /> <br /> Nền tảng Yêu cầu Máy chủ Máy trạm ( Docx Converter - Unregistered ) http://www.docx-converter.net-2-<br /> <br /> Control Test-driven development TDD<br /> <br /> Đối tượng điều khiển Phát triển điều hướng bởi kiểm thử<br /> <br /> Unit test Postback Test Code ConnectionString Language Integrate Query Solution Project Browser Businness logic Implement CN LINQ<br /> <br /> Kiểm thử đơn vị Phản hồi Kiểm thử mã lệnh Chuỗi kết nối Ngôn ngữ truy vấn tích hợp Các giải pháp cho dự án Dự án Trình duyệt Lớp xử lý Thực thi các phương thức từ một lớp<br /> <br /> Application Programming Interface Render Override Redirect<br /> <br /> API<br /> <br /> Giao diện lập trình ứng dụng<br /> <br /> Trả lại , biểu diễn Nạp chồng Chuyển hướng<br /> <br /> ( Docx Converter - Unregistered ) http://www.docx-converter.net-3-<br /> <br /> PHẦN I: NỘI DUNG<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC<br /> 1 Xuất xứ. Tất cả bắt đầu vào những năm 70 của thế kỷ 20, tại phòng thí nghiệm Xerox PARC ở Palo Alto. Sự ra đời của giao diện đồ họa (Graphical User Interface) và lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) cho phép lập trình viên làm việc với những thành phần đồ họa như những đối tượng đồ họa có thuộc tính và phương thức riêng của nó. Không dừng lại ở đó, những nhà nghiên cứu ở Xerox PARC còn đi xa hơn khi cho ra đời cái gọi là kiến trúc MVC (viết tắt của Model -View - Controller). MVC được phát minh tại Xerox Parc vào những năm 70, bởi TrygveReenskaug. MVC lần đầu tiên xuất hiện công khai là trong Smalltalk-80. Sau đó trong một thời gian dài hầu như không có thông tin nào về MVC, ngay cả trong tài liệu 80 Smalltalk. Các giấy tờ quan trọng đầu tiên được công bố trên MVC là “A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk - 80”, bởi Glenn Krasner và Stephen Pope, xuất bản trong tháng 8 / tháng 9 năm 1988. 2 Kiến trúc của mô hình MVC.<br /> <br /> Trong kiến trúc MVC, một đối tượng đồ họa người dùng (GUI Component) bao gồm 3 thành phần cơ bản: Model, View, và Controller. Model có trách nhiệm đối với toàn bộ dữ liệu cũng như trạng thái của đối tượng đồ họa. View chính là thể hiện trực quan của Model, hay nói cách khác chính là giao diện của đối tượng đồ họa. Và Controller điều khiển việc tương tác giữa đối tượng đồ họa với người sử dụng cũng như những đối tượng khác.<br /> <br /> ( Docx Converter - Unregistered ) http://www.docx-converter.net-4-<br /> <br /> Hình 1.2.1: Các thành phần chính của mô hình MVC Models: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, các đối tượng này thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ như, một đối tượng Product (sản phẩm) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu và sẽ cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Products ở SQL Server. Trong các ứng dụng nhỏ, model thường là chỉ là một khái niệm nhằm phân biệt hơn là được cài đặt thực thụ, ví dụ, nếu ứng dụng chỉ đọc dữ liệu từ CSDL và gửi chúng đến view, ứng dụng không cần phải có tầng model và các lớp lien quan. Trong trường hợp này, dữ liệu được lấy như là một đối tượng model (hơn là tầng model). Views: Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Products sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop down list, và các check box dựa trên trạng thái hiện tại của một đối tượng Product. Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người ( Docx Converter - Unregistered ) http://www.docx-converter.net-5-<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản