intTypePromotion=1

Giáo trình Bão dưỡng sữa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

Chia sẻ: Lê Hồng Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
203
lượt xem
44
download

Giáo trình Bão dưỡng sữa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình "Bão dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Cao đẳng nghề Đắk Lắk" biên soạn để phục vụ cho giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng trước khi lên lớp giảng dạy ghề Công nghệ ô tô. Đây cũng là tài liệu để giáo viên bộ môn phát cho học sinh, sinh viên nghiên cứu học tập. giáo trình này giới thiệu nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại các các nguyên lý làm việc, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Bão dưỡng sữa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK<br /> KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ<br /> ---------------oOo---------------<br /> <br /> BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG<br /> NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG<br /> ( dùng BCHK)<br /> NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ<br /> TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ<br /> <br /> Người<br /> biên soạn: Phan Văn Kỳ<br /> Nguyễn Hữu Hoành<br /> <br /> Lưu hành nội bộ - 2014<br /> <br /> Lưu hành nội bộ - 2014<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Đối tượng sử dụng giáo trình: Cuốn giáo trình này được biên soạn để phục vụ cho<br /> giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng trước khi lên lớp giảng dạy nghề Công nghệ ô tô.<br /> Đây cũng là tài liệu để giáo viên bộ môn phát cho học sinh, sinh viên nghiên cứu học<br /> tập.<br /> Mục đích và yêu cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình: Là tài liệu cho các<br /> giáo viên giảng dạy các mô đun nghề thống nhất chuẩn bị nội dung bài giảng và kế<br /> hoạch lên lớp cho mô đun Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.<br /> Ngoài ra học sinh, sinh viên dùng để nghiên cứu theo dõi các nội dung giáo viên truyền<br /> đạt trong khi lên lớp và để nghiên cứu thêm khi về nhà.<br /> Yêu cầu khi sử dụng giáo trình: Người đọc cần nghiên cứu lần lượt các nội dung<br /> theo chương trình để dễ hiểu. Giáo trình này là tập hợp những kiến thức liên đến các mô<br /> đun trước, người đọc cần nắm vững những nội dung các mô đun trước để phục vụ tốt<br /> cho việc nghiên cứu giáo trình này.<br /> Cơ sở để biên soạn giáo trình: Tác giả biên soạn giáo trình này dựa trên chương<br /> trình khung được ban hành theo quyết định số 291/QĐ-CĐNĐL ngày 03 tháng 6 năm<br /> 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk, nguồn tài liệu tham khảo từ<br /> trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo Kỹ<br /> thuật viên Toyota (Team 21), các giáo trình của Tổng cục dạy nghề...<br /> Đặc điểm mới của giáo trình: Giáo trình được biên soạn tập hợp những nội dung cơ<br /> bản về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dựa trên quá trình tư duy logic để có thể đảm<br /> bảo mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.<br /> Mặc dù tác giả đã rất cố gắng để biên soạn giáo trình này nhưng không thể tránh<br /> khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý chân tình của người đọc.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI GIỚI THIỆU .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Bài 1: THÁO LẮP , NHẬN DẠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG ................ 4<br /> 1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nhiên liệu xăng động cơ ô tô ........................................... 4<br /> 2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng ........................ 4<br /> 3. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp hệ thống nhiên liệu đ/c xăng (dùng chế hòa khí)...... 7<br /> Bài 2: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG ................................. 8<br /> 1. Mục đích, yêu cầu ........................................................................................................... 8<br /> 2. Bảo dưỡng bầu lọc và thùng chữa .................................................................................... 8<br /> 3. Bảo dưỡng bơm xăng .................................................................................................... 11<br /> 4. Bảo dưỡng BCHK......................................................................................................... 14<br /> BÀI 3: SỬA CHỮA BỘ CHẾ HÒA KHÍ ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa bộ chế hòa khí ...... 26<br /> BÀI 4: SỬA CHỮA THÙNG CHỨA XĂNG VÀ ĐƯỜNG DẪN XĂNG ............................. 36<br /> 1. Nhiệm vụ, yêu cầu của thùng chứa xăng, bầu lọc và đường dẫn xăng............................... 36<br /> 2. Cấu tạo thùng nhiên liệu, bầu lọc và nguyên lý làm việc của đường dẫn xăng.................. 37<br /> 3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa thùng nhiên liệu, bầu<br /> lọc và đường dẫn xăng ...................................................................................................... 41<br /> 4. Thực hành kiểm tra, sửa chữa thùng nhiên liệu, bầu lọc và đường dẫn xăng ..................... 43<br /> 5. Câu hỏi và bài tập.......................................................................................................... 43<br /> BÀI 5: SỬA CHỮA BƠM XĂNG (CƠ KHÍ)........................................................................ 45<br /> 1. Nhiệm vụ, yêu cầu......................................................................................................... 45<br /> 2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm xăng ................................................................. 47<br /> 3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa các sai hỏng của bơm<br /> xăng ................................................................................................................................. 49<br /> 4. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm xăng ............................................................ 50<br /> 5. Sửa chữa bơm xăng ....................................................................................................... 51<br /> 6. Câu hỏi và bài tập ........................................................................................................ 52<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 53<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài 1: THÁO LẮP , NHẬN DẠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG<br /> 1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nhiên liệu xăng động cơ ô tô<br /> 1.1. Nhiệm vụ:<br /> Hệ thống nhiên liệu có tác dụng chuẩn bị và cung cấp kịp thời, đều đặn hỗn hợp không khí<br /> - nhiên liệu (hoà khí) có thành phần phù hợp với các chế độ làm việc cho các xi lanh động<br /> cơ để đốt cháy tạo ra công suất. Sau khi cháy, các sản vật cháy (khí xả) theo hệ thống xả ra<br /> ngoài.<br /> 1.2. Yêu cầu:<br /> + Cung cấp hỗn hợp hoà khí với thành phần và định lượng đồng đều với tất cả các xi<br /> lanh theo từng chế độ tải của động cơ;<br /> + Hệ thống làm việc có độ tin cậy và chính xác cao;<br /> + Thành phần hỗn hợp cung cấp cho động cơ ngoài việc đảm bảo động cơ có công<br /> suất tối đa, tiết kiệm nhiên liệu nhưng đồng thời thành phần khí thải phải ít độc hại nhất cho<br /> môi trường.<br /> <br /> 2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng<br /> 2.1. Sơ đồ cấu tạo:<br /> 9<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hình 1.1: Sơ đồ cấu tạo của hệ thống nhiện liệu động cơ xăng<br /> 1: Thùng xăng; 2: Ống dẫn; 3: Bình lọc xăng; 4: Ống tiêu âm; 5: Bơm xăng; 6:<br /> Đường ống xả; 7: Bộ chế hoà khí; 8: Bầu lọc không khí; 9: Đường ống nạp<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đường ống<br /> <br /> Thùng nhiên liệu<br /> <br /> Đường hồi nhiên liệu<br /> <br /> Không khí<br /> <br /> Lọc nhiên liệu<br /> <br /> Bơm nhiên liệu<br /> <br /> Bộ chế hoà khí<br /> <br /> Tỷ lệ KK/NL<br /> <br /> Bộ thu hồi hơi NL<br /> <br /> Đường ống nạp<br /> <br /> Hình 1.2: Sơ đồ hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng<br /> 2.2. Nguyên tắc hoạt động.<br /> Khi động cơ làm việc xăng từ thùng chứa, được bơm hút theo ống dẫn qua bình lọc<br /> xăng đến bộ chế hoà khí. Ở bộ chế hoà khí hay cacbuarator xăng được phân tán thành các<br /> hạt rất nhỏ như xương mù hay hơi rồi hoà trộn với không khí từ bên ngoài qua bầu lọc<br /> không khí 8 tạo thành hỗn hợp hoà khí theo đường ống nạp đi vào xilanh động cơ. Hoà khí<br /> cháy dãn nở do bugi phóng tia lửa điện ở cuối kỳ nén tác dụng vào pittông qua thanh truyền<br /> làm quay trục khuỷu sinh công. Khí cháy này sau khi đã làm việc, được đưa ra khỏi máy<br /> theo đường ống xả, để giảm tiếng ồn khí cháy này trước khi ra môi trường còn phải qua<br /> một bộ tiêu âm.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2