Giáo trình Bảo mật máy tính và mạng - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
191
lượt xem
74
download

Giáo trình Bảo mật máy tính và mạng - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Bảo mật máy tính và mạng" sẽ giúp người học có khả năng mô tả các nguyên lý bảo mật và các mô hình bảo mật, phân tích rủi ro cho một hệ thống thông tin, triển khai các kỹ thuật bảo mật bảo vệ hệ thống thông tin, tư vấn về các vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững nội dung kiến thức trình bày trong giáo trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Bảo mật máy tính và mạng - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Bảo mật máy tính và mạng<br /> Biên tập bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên<br /> <br /> Bảo mật máy tính và mạng<br /> Biên tập bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Các tác giả: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên<br /> <br /> Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/31939e71<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1. Giới thiệu 1.1. Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp học bảo mật máy tính 1.2. Một số khái niệm cơ bản trong bảo mật thông tin 1.3. Các chủ đề làm tiểu luận 2. Nhận dạng, xác thực và kiểm soát truy xuất 2.1. Nhận dạng và xác thực điện tử 2.2. Kiểm soát truy suất 3. Các mô hình bảo mật 4. Kỹ thuật mật mã 4.1. Định nghĩa hệ thống mật mã 4.2. Một số hệ mật mã đơn giản 4.3. Một số phương pháp thám mã 4.4. Lý thuyết Shannon về mật mã 5. Giới thiệu lý thuyết Số-Mã 6. Hệ mật mã và sơ đồ chữ ký RSA 7. Phân phối khóa và thỏa thuận khóa 8. Bảo mật dịch vụ thương mại điện tử 9. Virus máy tính 10. Một số mô hình bảo mật xử lí virus 11. Một số loại virus máy tính điển hình 11.1. B-virus 11.2. Virus lây nhiễm trên file thi hành 11.3. Virus macro 11.4. Virus lây nhiễm qua thư điện tử 11.5. Chiến lược phòng chống virus 12. Tài liệu tham khảo-Bảo mật máy tính Tham gia đóng góp<br /> <br /> 1/97<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp học bảo mật máy tính<br /> Mục tiêu<br /> Module Bảo mật máy tính và Mạng được đưa vào giảng dạy nhằm giúp người học có khả năng: • • • • Mô tả các nguyên lý bảo mật và các mô hình bảo mật; Phân tích rủi ro cho một hệ thống thông tin; Triển khai các kỹ thuật bảo mật bảo vệ hệ thống thông tin; Tư vấn về các vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp.<br /> <br /> Theo quan điểm năng lực, module này giúp người học phát triển các năng lực: Phân tích (4); Tư vấn (4); Thực hiện (3) và Bảo trì (3).<br /> <br /> Nội dung<br /> Module giới thiệu các vấn đề bảo mật máy tính và mạng máy tính. Các chủ đề (không hạn chế) bao gồm: • Các kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính đa người dùng và các hệ thống máy tính phân tán; • Sơ đồ nhận dạng và xác thực điện tử; • Các mô hình bảo mật; • Hệ mật mã: khóa bí mật, khóa công khai, chữ ký điện tử; • Bảo mật hệ điều hành; • Bảo mật phần mềm; • Bảo mật thư điện tử và WWW; • Thương mại điện tử: giao thức thanh toán, tiền điện tử; • Phát hiện xâm nhập: virus máy tính; • Tường lửa; • Đánh giá rủi ro.<br /> <br /> 2/97<br /> <br /> Phương pháp học tập<br /> Để đăng ký học module này, trước đó người học phải tích lũy tín chỉ của các module Mạng máy tính, Kiến trúc máy tính, Cơ sở kỹ thuật lập trình, Toán chuyên ngành, và Kỹ nghệ phần mềm. Thời lượng của module tương đương 3 tín chỉ, có kết cấu dạng lý thuyết kết hợp làm bài tập lớn, do vậy người học phải đăng ký chủ đề nghiên cứu theo nhóm (từ 2 đến 3 người) ngay từ buổi học đầu tiên. Trong quá trình học tập, sinh viên tham gia học tập trên lớp và làm việc nhóm theo các chủ đề đã đăng ký. Sau khi kết thúc 11 buổi học lý thuyết, các nhóm sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu trước lớp trong 4 buổi còn lại.<br /> <br /> 3/97<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản