Giáo trình Catia - Part 2

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
239
lượt xem
177
download

Giáo trình Catia - Part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra , với lệnh Rib , cho phép chúng ta tạo một gân rỗng bên trong với tính năng Thick Profile được chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Catia - Part 2

 1. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Tạo khối bằng lệnh Slot www. vtechco.org Page 31
 2. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 32
 3. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Tạo khối bằng lệnh Multi – Section Solid www. vtechco.org Page 33
 4. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 34
 5. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 35
 6. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 36
 7. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 37
 8. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 38
 9. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 39
 10. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 40
 11. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 41
 12. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 42
 13. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 43
 14. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 44
 15. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 45
 16. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 46
 17. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 47
 18. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 48
 19. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 49
 20. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 50
Đồng bộ tài khoản