Giáo trình Catia - Part1

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
273
lượt xem
203
download

Giáo trình Catia - Part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong trinh ứng dụng Part Desgin , bạn sẽ tìm hiểu và nắm bắt những ứng dụng lệnh , các thuộc tính xây dựng chi tiết cơ bản bằng các kỹ năng dựng khối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Catia - Part1

 1. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 PART DESIGN www. vtechco.org Page 1
 2. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 2
 3. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 3
 4. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Vào chế độ Part Design Biểu tượng và các thanh công cụ trong PART DESIGN Các biểu tượng lệnh thao tác góc nhìn www. vtechco.org Page 4
 5. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 5
 6. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 6
 7. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 7
 8. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Thanh công cụ Sketch Based Features Tạo khối bằng lệnh PAD www. vtechco.org Page 8
 9. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Với tính năng tạo PAD Với chức năng Dafted Filleted Pad www. vtechco.org Page 9
 10. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Với tính năng Multi - Pad www. vtechco.org Page 10
 11. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Tạo khối bằng Pad www. vtechco.org Page 11
 12. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 12
 13. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 13
 14. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 14
 15. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 15
 16. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 16
 17. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 www. vtechco.org Page 17
 18. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Tạo một trục Shaft www. vtechco.org Page 18
 19. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Cắt xén khối bằng lệnh groove www. vtechco.org Page 19
 20. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ Vtech - 2009 Thực hiện lệnh groove www. vtechco.org Page 20
Đồng bộ tài khoản