intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng - MĐ01: Trồng sầu riêng, măng cụt

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
176
lượt xem
49
download

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng - MĐ01: Trồng sầu riêng, măng cụt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ giáo trình nghề “Trồng sầu riêng, măng cụt” trình độ sơ cấp nghề có 07 mô đun. Đây là mô đun đầu tiên “Chuẩn bị trước khi trồng”. Mô đun này hướng dẫn cách lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để trồng sầu riêng, măng cụt như chuẩn bị đất, chuẩn bị mô/hố, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, nhân công,…để phục vụ cho quá trình trồng sầu riêng, măng cụt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng - MĐ01: Trồng sầu riêng, măng cụt

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TRỒNG MÃ SỐ MÔ ĐUN: MĐ 01 NGHỀ: TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT Trình độ: Sơ cấp nghề
 2. 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ TÀI LIỆU: MĐ 01
 3. 3 LỜI GIỚI THIỆU Bộ giáo trình nghề “Trồng sầu riêng, măng cụt” trình độ sơ cấp nghề có 07 mô đun. Đây là mô đun đầu tiên “Chuẩn bị trước khi trồng”. Mô đun này hướng dẫn cách lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để trồng sầu riêng, măng cụt như chuẩn bị đất, chuẩn bị mô/hố, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, nhân công… để phục vụ cho quá trình trồng sầu riêng, măng cụt. Nội dung cuốn giáo trình được phân bố giảng dạy trong thời gian 60 giờ và bao gồm 04 bài như sau: Bài 01: Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt Bài 02: Chuẩn bị đất Bài 03: Chuẩn bị mô, hố Bải 04: Chuẩn bị cơ sở, vật liệu Để hoàn thiện cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sự hợp tác giúp đỡ của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật nghiên cứu và chỉ đạo sản xuất cây sầu riêng, măng cụt ở Đồng Bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên, các cơ sở, các nông dân sản xuất sầu riêng, măng cụt giỏi, các nhà giáo đã tham gia đóng góp ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ chức và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng để giảng dạy cho học viên học mô đun Chuẩn bị trước khi trồng sầu riêng, măng cụt. Trong quá trình biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp trong lĩnh vực trồng sầu riêng, măng cụt để chương trình, giáo trình được điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới. Xin chân thành cảm ơn! Tham gia biên soạn 1. Kiều Thị Ngọc 2. Đoàn Thị Chăm 3. Đinh Thị Đào 4. Nguyễn Hồng Thắm
 4. 4 MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG LỜI GIỚI THIỆU ……………………………...………………… 3 Mô đun: CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT 6 Bài 1: Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt ......................... 7 A. Nội dung ……………..………………………………….……. 7 1.1. Bảng kế hoạch ………….…..…………….......................…… 7 1.2. Nội dung của bảng kế hoạch ………….…..………………… 7 1.3. Căn cứ để lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt .................. 8 1.4. Các bước lập một bảng kế hoạch ………….…..…………..... 8 1.5. Lập bảng kế hoạch trong 1 năm của 1 ha sầu riêng/măng cụt 8 B. Câu hỏi và bài tập thực hành ………….…..………………… 14 C. Ghi nhớ …………………………………..….……………….. 15 Bài 2: Chuẩn bị đất …………………………………….………. 16 A. Nội dung ……………………………………………………… 16 2.1. Vệ sinh đất trồng ………….…..……………......…………… 16 2.2. Xác định thành phần cơ giới đất ………….….....…………… 20 2.3. Làm đất .................................................................................... 20 2.4. Xẻ mương và lên liếp ………….…..……............…………… 21 2.5. Đắp bờ bao, đặt cống bọng ………….…..…...……………… 24 2.6. Trồng cây chắn gió cho vườn trồng …......………......…….... 25 B. Câu hỏi và bài tập thực hành ……………..….……………… 27 C. Ghi nhớ ……………………………………………………….. 27 Bài 3: Chuẩn bị mô, hố ……………...…………….……………. 28 A. Nội dung…………………………………………...………….. 28 3.1. Xác định thời điểm trồng …......………......…….........…….. 28 3.2. Đắp mô, đào hố ………….…..………….........…..………… 28 3.3. Bón phân lót ………….…..……………….....…….......…… 29 3.4. Xử lý hố trước trồng ………….…..………….….............… 32 B. Câu hỏi và bài tập thực hành ……...………………………… 37 C. Ghi nhớ ……………………………………………………….. 37
 5. 5 ĐỀ MỤC TRANG Bài 4: Chuẩn bị cơ sở vật liệu …………………….……………. 38 A. Nội dung ……………………………………...………………. 38 4.1. Chuẩn bị giống cây để trồng ………….…...………………… 38 4.2. Chuẩn bị phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: …......…….......... 44 4.3. Chuẩn bị nhân công ………….…..……………......………… 45 B. Câu hỏi và bài tập thực hành ………………………...……… 48 C. Ghi nhớ ……………………………………………………….. 48 Bài đọc thêm: Xác định nhu cầu thị trường đối với cây sầu riêng, măng cụt …………………………………………………. 49 A. Nội dung………………………………………………………. 49 1. Khái niệm về thị trường ………….…..…………......…….…… 49 2. Xác định loại thông tin cần thu thập …......………......……....... 54 3. Lập bảng câu hỏi ………….…..……………………......……... 54 4. Thu thập thông tin về trồng và tiêu thụ sầu riêng, măng cụt ...... 57 5. Phân tích thông tin trồng và tiêu thụ sầu riêng, măng cụt …...... 60 6. Kết luận thông tin phân tích được ………….…..…......………… 60 B. Câu hỏi và bài tập thực hành …………………………...…… 61 C. Ghi nhớ ……………………………………………………….. 62 HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN …………………...…… 63 I. Vị trí, tính chất của mô đun ……………………………………. 63 II. Mục tiêu mô đun ………………………………………...……. 63 III. Nội dung chính của mô đun ………………………………….. 63 IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành ………………… 64 V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập …………………………. 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………..….……... 70 Danh sách ban chủ nhiệm …………………………….…..……… 71 Danh sách hội đồng nghiệm thu ………………..………….…….. 72
 6. 6 MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT Mã mô đun: MĐ 01 Giới thiệu mô đun Mô đun “Chuẩn bị trước khi trồng” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 06 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc: Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt, chọn giống cây để trồng, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, nhân công và chuẩn bị đất để trồng sầu riêng, măng cụt. Tất cả các công việc vừa nêu đều nhằm phục vụ thuận lợi cho quá trình trồng sầu riêng, măng cụt để cây sinh trưởng, phát triển tốt và cũng là tiền đề để cây cho năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao.
 7. 7 Bài 1: LẬP KẾ HOẠCH TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT Mã bài: MĐ 01-01 Mục tiêu - Nêu được sự cần thiết của bảng kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt; - Xác định được nội dung của một bản kế hoạch; - Lập được bản kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt. A. Nội dung 1. Bảng kế hoạch 1.1. Khái niệm Bảng kế hoạch là một bảng thể hiện toàn bộ những nội dung về thời gian, kinh phí, sản phẩm... được dự tính trước, sắp xếp trước, để từ đó, người trồng sầu riêng, măng cụt làm căn cứ thực hiện các công việc đã được sắp xếp đó. Sầu riêng, măng cụt là cây ăn quả lâu năm, nhưng bảng kế hoạch có thể lập hàng năm cho sát với thực tế. Ví dụ: Lập kế hoạch cho một năm trồng mới, cho một năm ở giai đoạn cơ bản hay cho một năm thu quả... 1.2. Tác dụng của bảng kế hoạch Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt là để chủ động về tiền vốn, công lao động, vật tư, mùa vụ, tiêu thụ sản phẩm..., để thực hiện các công việc trồng và tiêu thụ sầu riêng, măng cụt được thuận lợi. Trên cơ sở bảng kế hoạch để bố trí sắp xếp thời gian, chuẩn bị được đầy đủ kinh phí, trang thiết bị - dụng cụ, vật tư. Đồng thời cũng giúp quản lý tốt các công việc để đạt được mục tiêu sản xuất và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu của các yếu tố bên ngoài, đảm bảo cho quá trình trồng sầu riêng, măng cụt được thuận lợi và hiệu quả. 2. Nội dung của bảng kế hoạch Nội dung bảng kế hoạch bao gồm: a. Phần chi phí - Các loại công việc và kinh phí cần để thực hiện các loại công việc đó; - Các dụng cụ - trang thiết bị và kinh phí cần để có được các dụng cụ-trang thiết bị đó; - Các loại vật tư và kinh phí cần để có được các loại vật tư đó; b. Phần thu - Thu từ cây trồng chính - Thu từ cây trồng xen
 8. 8 b. Chênh lệch thu-chi - Tiễn lãi - Tiền lỗ 3. Căn cứ để lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt - Căn cứ vào các nguồn lực hiện có của cơ sở - Căn cứ vào các nguồn lực bên ngoài mà cơ sở có thể huy động được - Căn cứ vào nhu cầu thị trường - Căn cứ vào thời vụ chính của vùng. - Căn cứ vào kết quả phân tích thông tin đã thu thập được. 4. Các bước lập một bảng kế hoạch Bước 1. Lên danh sách các công việc và dụng cụ cần thực hiện; Bước 2. Lên khung bảng kế hoạch; Bước 3. Điền nội dung và kinh phí thực hiện vào khung bảng kế hoạch Bước 4. Dự kiến năng suất, giá thành, và hiệu quả Bước 5. Hoàn thiện bảng kế hoạch 5. Lập bảng kế hoạch trong 1 năm của 1 ha sầu riêng, măng cụt 5.1. Lập bảng kế hoạch ở giai đoạn cơ bản a. Các công việc, dụng cụ cần thực hiện Năm đầu tiên trồng mới cũng như một số năm tiếp theo, cây trong vườn còn nhỏ chưa cho thu quả, còn gọi là vườn trong giai đoạn cơ bản. Các công việc và dụng cụ cần thực hiện được thể hiện như bảng 1.1.1 Bảng 1.1.1. Các công việc và dụng cụ cần thực hiện TT Nội dung Ghi chú 1 Công lao động: Làm đất; Chuẩn bị vườn; Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc: 2 Cây giống sầu riêng/măng cụt: 3 Phân bón: 4 Thuốc bảo vệ thực vật: 5 Khấu hao (thuê mượn) thiết bị: 6 Dụng cụ vật rẻ: 7 Chi phí phát sinh của ha/năm: 8 Chi trồng cây trồng xen:
 9. 9 Lưu ý: Nếu các năm sau còn ở giai đoạn cơ bản thì bỏ nội dung mua cây giống mà thêm nội dung phù hợp ví dụ chỉ cần mua cây giống trồng dặm, hay thuốc bảo vệ thực vật phát sinh… b. Lên khung bảng kế hoạch: Khung bảng kế hoạch (bảng 1.1.2) có số hàng tùy theo các nội dung thực hiện và có 4 cột. Bảng 1.1.2. Khung bảng kế hoạch TT Nội dung Kinh phí (đồng) Ghi chú … c. Điền nội dung và kinh phí thực hiện vào khung bảng kế hoạch Điền toàn bộ các nội dung và kinh phí cần thực hiện của các loại công việc vào khung bảng kế hoạch (bảng 1.1.3). Sau khi điền xong, nhìn vào bảng là thấy được những công việc và kinh phí cần phải thực hiện của 1 ha sầu riêng (măng cụt)/1 năm là 10 300 000 đồng (mười triệu ba trăm ngàn đồng). Bảng 1.1.3. Nội dung và kinh phí cần thực hiện của 1 ha/1 năm TT Nội dung Kinh phí (đồng) Ghi chú Trồng cây sầu riêng/măng cụt 8 300 000 Cây trồng chính 1 - Công lao động: Làm đất; 4 500 000 Chuẩn bị vườn; Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc: 2 - Cây giống sầu riêng/măng cụt: 2 000 000 3 - Phân bón: 500 000 4 - Thuốc bảo vệ thực vật: 500 000 5 - Khấu hao (thuê mượn) thiết bị: 500 000 6 - Dụng cụ vật rẻ: 300 000 7 - Chi phí phát sinh của ha/năm: 500 000 8 Trồng cây trồng xen 2 000 000 Tổng cộng 10 300 000 d. Dự kiến năng suất, giá thành, và hiệu quả Dự kiến năng suất, giá thành, thu nhập: Năm đầu tiên và các năm cơ bản, cây trồng chính chưa được thu hoạch, nhưng vẫn có thu hoạch sản phẩm của cây trồng xen. Ví dụ: Trồng xen cây đậu xanh, một ha, thu được 250 kg hạt đậu, giá bán là 50 000 đồng/kg, sẽ được 12 500 000 đồng (mười hai triệu năm trăm ngàn đồng, bảng 1.1.4).
 10. 10 Bảng 1.1.4. Dự kiến phần thu II Nội dung thu Năng suất đậu xanh trồng xen (kg/ha) 250 Giá bán (đồng/kg) 50 000 Dự kiến tiền bán được 12 500 000 e. Hoàn thiện bảng kế hoạch (1 ha sầu riêng, giai đoạn cơ bản, năm 2012) Điền toàn bộ các loại công việc và tiền thu, chi, chệnh lệch như bảng 1.1.5, là có được một bảng kế hoạch hoàn chỉnh. Bảng 1.1.5. Kế hoạch các công việc và chi, thu trồng sầu riêng/măng cụt TT Nội dung Kinh phí Ghi chú (đồng) I Phần chi phí 10 300 000 1 Trồng cây trồng chính: Sầu riêng/măng cụt Công lao động: Làm đất; Chuẩn bị vườn; Xử 4 500 000 lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc Cây giống 2 000 000 Phân bón: Phân urea; Phân lân; Phân kali 500 000 Thiết bị, dụng cụ vật rẻ + Khấu hao (thuê mượn) thiết bị 500 000 + Dụng cụ vật rẻ 300 000 Chi phí phát sinh của ha/vụ 500 000 2 Chi trồng cây trồng xen 2 000 000 II Dự kiến phần thu Năng suất đậu xanh trồng xen (kg/ha/năm) 250 Giá bán (đồng/kg) 50 000 Dự kiến tiền bán thu được 12 500 000 III Chênh lệch thu - chi 2 200 000 Từ bảng kế hoạch, chúng ta sẽ chủ động thực hiện các loại công việc và chuẩn bị đủ kinh phí, vật tư cần thiết để trồng sầu riêng/măng cụt ở năm đầu cũng như các năm cơ bản khác. Tùy theo điều kiện thực tế, chúng ta nên điền ngày tháng cụ thể vào cột ghi chú để còn chủ động luôn cả thời gian thực hiện Lưu ý, tính chênh lệch thu – chi ở giai đoạn kiến thiết cơ bản: Lấy tổng thu từ cây trồng xen là 12 500 000 đồng ở bảng 1.1.4 trừ đi tổng chi phí 10 300 000 đồng ở bảng 1.1.2 được 2 200 000 đồng.
 11. 11 5.2. Lập bảng kế hoạch ở giai đoạn thu quả a. Các công việc, dụng cụ và kinh phí cần thực hiện: Cũng tương tự các bước lập bảng kế hoạch (mục 1.5.1) ở giai đoạn cơ bản. Lập bảng kế hoạch ở giai đoạn thu quả, trước tiên lên danh sách các công việc, dụng cụ cần thực hiện như bảng 1.1.6 sau đây: Bảng 1.1.6. Công việc cần thực hiện ở giai đoạn vườn cho thu quả TT Nội dung Ghi chú 1 Công lao động: Làm đất; Chuẩn bị vườn; Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc 2 Phân bón 3 Thuốc bảo vệ thực vật 4 Khấu hao (thuê mượn) thiết bị 5 Dụng cụ vật rẻ 6 Chi phí phát sinh của ha/năm b. Lên khung bảng kế hoạch: Khung bảng kế hoạch có số hàng tùy theo các nội dung thực hiện và có 4 cột (bảng 1.1.7). Bảng 1.1.7. Khung bảng kế hoạch TT Nội dung Kinh phí (đồng) Ghi chú ….
 12. 12 c. Điền nội dung và kinh phí thực hiện vào khung bảng kế hoạch Điền các nội dung và kinh phí cần thực hiện của 1ha sầu riêng cho một năm thu quả vào khung bảng kế hoạch như bảng 1.1.8 sau đây. Bảng 1.1.8. Nội dung và kinh phí cần thực hiện cho 1 ha/1 năm thu quả TT Nội dung Kinh phí (đồng) Ghi chú 1 - Công lao động: Làm đất; 55 000 000 Chuẩn bị vườn; Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc: 3 - Phân bón: 1 500 000 4 - Thuốc bảo vệ thực vật: 1 000 000 5 - Khấu hao (thuê mượn) thiết bị: 1 400 000 6 - Dụng cụ vật rẻ: 1 000 000 7 - Chi phí phát sinh của ha/năm: 1 000 000 Tổng cộng 60 900 000 Lưu ý Nội dung và lượng kinh phí ở bảng 1.1.8 là của 1 ha. Trên cơ sở 1 ha sẽ tính toán được lượng kinh phí phù hợp ở diện tích cụ thể lớn hơn hay nhỏ hơn 1 ha. d. Dự kiến năng suất, giá thành và hiệu quả - Tính năng suất + Một ha có 90 cây được thu hoạch, mỗi cây dự kiến thu 60 quả. Mỗi quả nặng trung bình 2 kg. Một ha thu được 1080 kg (90 cây x 60 quả/cây x 2kg/quả). + Giá là 24 500 đồng/kg (giá bán tại vườn ở thời điểm thu hoạch, năm 2012) sẽ thu được 264 600 000 đồng/ha. - Tính chệnh lệch thu-chi là lấy tổng tiền bán sản phẩm (264 600 000 đồng) trừ đi toàn bộ chi phí (60 900 000 đồng) như sau: 264 600 000 – 60 900 000 = 203 700 000 đồng (hai trăm lẻ ba triệu bảy trăm ngàn đồng). Đây là tiền lời của 1 ha trồng sầu riêng (măng cụt) trong một năm ở giai đoạn thu quả. e. Hoàn thiện bảng kế hoạch
 13. 13 Sau cùng, điền số liệu đã có vào bảng là có được bản kế hoạch hoàn chỉnh (bảng 1.1.9). Nhìn vào bảng kế hoạch này có thể biết được các loại công việc, kinh phí cần thực hiện, dự tính được lỗ lãi cho 1 ha vườn trồng sầu riêng/măng cụt của một năm ở giai đoạn thu quả. Bảng 1.1.9. Tiền chi và thu của 1 ha sầu riêng, giai đoạn thu quả, năm 2012 TT Nội dung Kinh phí Ghi chú (đồng) I Phần chi phí 60 900 000 - Công lao động: Làm đất; Chuẩn bị vườn; 55 000 000 Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc: - Phân bón: 1 500 000 - Thuốc bảo vệ thực vật: 1 000 000 - Khấu hao (thuê mượn) thiết bị: 1 400 000 - Dụng cụ vật rẻ: 1 000 000 - Chi phí phát sinh của ha/năm: 1 000 000 Chi phí phát sinh của ha/vụ 500 000 II Dự kiến phần thu Năng suất quả sầu riêng thu được (kg/ha) 10 800 Giá bán (đồng/kg) 24 500 Dự kiến tiền bán thu được 264 600 000 III Chênh lệch thu - chi 203 700 000 Lưu ý: - Trường hợp diện tích trồng nhiều hơn hay ít hơn 1 ha, chúng ta dựa trên cơ sở của 1 ha để lập kế hoạch cho diện tích cụ thể. - Số liệu trong bảng kế hoạch 1.1.9 tính ở điều kiện vườn cây cho quả ở mức trung bình, không phải ở các năm vườn cây quá trúng mùa, quá thất mùa hay những năm mới cho thu quả, cũng không phải ở những năm cây đã bị cỗi.
 14. 14 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 1. Các câu hỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu sau đây Câu hỏi 1: Có cần lập bảng kế hoạch để trồng sầu riêng, măng cụt không? a. Có. b. Không. Câu hỏi 2: Tại sao phải lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt? a. Để chủ động về tiền vốn, công lao động, vật tư, mùa vụ, bán sản phẩm. b. Hạn chế rủi ro để quá trình trồng, tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi c. Cả a, b và c. Câu hỏi 3: Lập bảng kế để trồng sầu riêng (măng cụt) đã học có 5 bước? a. Đúng. b. Sai. 2. Các bài thực hành 2.1. Bài thực hành 1.1.1: Lập một bảng kế hoạch trồng mới 1 ha sầu riêng. Biết rằng chi phí trồng cây trồng chính (cây sầu riêng) và cây trồng xen là 11 400 000 đồng (mười một triệu, bốn trăm ngàn đồng, bảng 1.1.10), thời vụ trồng sầu riêng là tháng 4/2012. Thu cây đậu nành trồng xen là 300 kg, giá bán 50 000 đồng/1 kg và nhận xét bảng kê hoạch vừa lập. Bảng 1.1.10. Chi phí cho một ha trồng mới cây sầu riêng/một năm TT Nội dung Kinh phí (đồng) Ghi chú Trồng cây sầu riêng 8 900 000 Cây trồng chính 1 - Công lao động: Làm đất; 4 500 000 Chuẩn bị vườn; Xử lý, bón lót; Trồng cây; Chăm sóc: 2 - Cây giống sầu riêng 2 000 000 3 - Phân bón: 500 000 4 - Thuốc bảo vệ thực vật: 200 000 5 - Khấu hao (thuê mượn) thiết bị: 500 000 6 - Dụng cụ vật rẻ: 200 000 7 - Chi phí phát sinh của ha/năm: 1 000 000 Trồng cây trồng xen 2 500 000 Cây trồng xen Tổng cộng 11 400 000
 15. 15 - Mục tiêu: Lên được khung bảng kế hoạch, điền đủ các nội dung vào bản kế hoạch và hoàn chỉnh bản kế hoạch. - Nguồn lực: Giấy A4, thước kẻ dài 50 cm, bút chì, bút bi và tẩy, khung bảng kế hoạch mẫu, đề bài tập/bài thực hành. - Cách thức tiến hành: Chia các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 5 học viên, nhận một bộ dụng cụ gồm 5 tờ giấy A4, một thước kẻ dài 50 cm, một bút chì, một bút bi, một tẩy, một khung bảng kế hoạch mẫu, một đề bài tập/bài thực hành. - Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài thực hành: Chuẩn bị nguồn lực, kẻ khung bảng kế hoạch và hoàn chỉnh bản kế hoạch. - Thời gian hoàn thành: 60 phút/1 nhóm học viên. - Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Các nhóm học viên kẻ khung bảng đúng mẫu và hoàn chỉnh bản kế hoạch. C. Ghi nhớ: - Các bước lập bảng kế hoạch - Lập bảng kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt hoàn chỉnh.
 16. 16 Bài 2: CHUẨN BỊ ĐẤT Mã bài: 01-02 Mục tiêu: - Trình bày được cách vệ sinh vườn, làm đất, đắp bờ bao, đặt cống bọng và trồng cây chắn gió cho vườn trồng sầu riêng, măng cụt; - Vệ sinh vườn và làm đất để trồng sầu riêng, măng cụt đúng yêu cầu kỹ thuật; - Đắp được bờ bao, đặt được cống bọng và trồng cây chắn gió phù hợp cho vườn trồng sầu riêng, măng cụt. A. Nội dung 1. Vệ sinh đất trồng 1.1. Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng a. Tác hại của cỏ dại - Làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng: Cạnh tranh với cây trồng về dinh dưỡng, ánh sáng và nước; - Là ký chủ của sâu bệnh; - Làm tăng chi phí sản xuất: Tốn công làm cỏ, diệt cỏ bằng hóa chất... b. Tác hại của tàn dư cây trồng: Tàn dư cây trồng là cây trồng và những bộ phận của cây trồng vụ trước còn sót lại, chúng cũng có những tác hại như: - Là nơi trú ẩn của mầm mống sâu bệnh; - Làm giảm độ thoáng khí của đất. c. Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng: Cỏ dại và tàn dư cây trồng có nhiều tác hại đối với đất trồng, chính vì vậy, trước khi trồng trọt, chúng ta phải dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng. Có thể dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng như sau - Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng phương pháp cơ học Dùng cuốc để dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng (hình 1.2.1). Hình 1.2.1. Cuốc cỏ dại và tàn dư cây trồng
 17. 17 Dùng liềm để dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng (hình 1.2.2). Hình 1.2.2. Dùng liềm dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng Dùng dao dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng (hình 1.2.3). Hình 1.2.3. Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng dao Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng máy cắt cỏ (hình 1.2.4) Hình 1.2.4. Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng máy
 18. 18 - Dọn cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng thuốc trừ cỏ: Trường hợp đất trồng có nhiều loại cỏ lâu năm, tầng cỏ dại dày, phải sử dụng thuốc trừ cỏ có tính chất khai hoang để xử lý. Hiện nay một số thuốc trừ cỏ có tính chất khai hoang thường được dùng như sau: + Thuốc trừ cỏ VIFOSAT (hình 1.2.5): Dùng 2 - 5 lít thuốc trừ cỏ pha trong 400 lít nước, xịt đều cho diện tích 1 ha (khoảng 2-2,5 bình 16 lít cho 1000 m2). Hình 1.2.5. Thuốc trừ cỏ Vifosat + Thuốc trừ cỏ Glyphosan (hình 1.2.6) trừ cỏ tranh, cỏ khó trừ khác; Dùng 4 lít thuốc xịt đều cho diện tích 1 ha, pha 80 ml/bình 8 lít; Phun 4 bình cho 1.000 m2. Hình 1.2.6. Thuốc trừ cỏ Glyphosan + Thuốc trừ cỏ Roundup (hình 1.2.7) trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng như cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ gấu, cỏ lá tre, cỏ lông tây, cỏ sâu róm, cỏ lồng vực... Cỏ tranh dùng 80 – 100 ml/bình 8 lít; Cỏ cú, các loại cỏ khác dùng 50 ml/bình 8 lít. Phun 4 bình cho 1000 m2 Hình 1.2.7. Thuốc trừ cỏ Roundup
 19. 19 1.2. Xử lý cỏ dại và tàn dư thực vật a. Tận dụng làm thức ăn cho gia súc Sau khi cắt cỏ dại và tàn dư cây trồng bằng phương pháp cơ học, chúng ta có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc (hình 1.2.8) Hình 1.2.8. Tận dụng cỏ làm thức ăn cho gia súc b. Ủ cỏ thành phân hữu cơ: Cỏ và tàn dư thực vật băm nhỏ bỏ vào đống ủ (hình 1.2.9). Khi ủ cần: - Tạo nhiều lớp ủ: Cỏ dại/tàn dư, phân chuồng, mỗi lớp dày 0,4 mét; - Luôn giữ đủ ẩm trong quá trình ủ; - Cứ tiếp tục ủ từng lớp nguyên liệu như vậy cho đến hết; Hình 1.2.9. Ủ cỏ dại và tàn dư Sau ủ khoảng 3 tháng, cỏ dại và tàn dư cây trồng hoai hoàn toàn sẽ nát vụn và có màu đen thì sử dụng được. Trước khi sử dụng: Phải loại bỏ vật cứng hay cỏ dại và tàn dư cây trồng phân hủy không hoàn toàn bằng sàng có kích thước 2 - 2,5cm (hình 1.2.10). Hình 1.2.10. Loại khỏi phân vật > 2-2,5 cm
 20. 20 Cũng có thể ủ mùn trên nền đất (hình 1.2.11). Hình 1.2.11. Ủ mùn trên nền đất Hay ủ trên nền bằng gạch hoặc nền xi măng (hình 1.2.12). Khi ủ thành đống trên nèn phải để đáy đống ủ không bị úng hay ngập nước bằng cách đào rãnh qua giữa nền, phủ một lớp lưới trước khi bắt đầu chất các lớp nguyên liệu hoặc xếp cây dưới đáy đống ủ. Hình 1.2.12. Ủ mùn trên nền gạch hay ximăng 2. Xác định thành phần cơ giới đất Sầu riêng, măng cụt trồng được trên nhiều loại đất khác nhau: - Đất thịt pha cát: cát 40 – 45%, limon 30 – 45%, sét 0 – 15%; Đất phù sa; - Độ pH từ 5,5 - 7; Không bị nhiễm mặn. 3. Làm đất 3.1. Cày đất Cày đất bằng máy cày loại nhỏ như hình 1.2.13. Hình 1.2.13. Dùng máy cày loại nhỏ để cày đất

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản