intTypePromotion=1

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 9

Chia sẻ: Mai Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
318
lượt xem
196
download

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ khí đại cương - phần 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 9

  1. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Sản xuất tự động hóa linh hoạt CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 1 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Đầu mang Đầu mang dụng cụ dụng cụ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa Phôi Bàn mang Phôi Bàn phôi tịnh tiến mang phôi xoay 2 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 1
  2. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Đường đi của sản phẩm trong dây chuyền CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 3 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Máy điều khiển số CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 4 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2
  3. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Điều khiển động cơ 2 kiểu điều khiển số: a) điều khiển cưỡng bức CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa b) điều khiển thích nghi 5 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Máy tự chỉnh trong điều khiển tự thích nghi CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 6 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 3
  4. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Robot công nghiệp CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 7 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Dây chuyền Sản xuất tự động CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 8 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 4
  5. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Dây chuyền Sản xuất tự động CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 9 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Mô đun sản xuất tự động hóa CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 10 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 5
  6. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Máy cấp phôi tự động CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa 11 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Hệ thống điều CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa khiển số CNC 12 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 6
  7. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Các mạng điều khiển CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa Các loại điều khiển số: - PLC = Programable Logic Controll - CNC = Computer Numerical Controll - DNC = Direct Numerical Controll 13 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Quá trình thiết kế - Design: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa Mô hình 3D: 14 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 7
  8. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Tính toán tối ưu hóa dòng vật liệu CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Sản xuất tự động hóa Bài toán vận tải trong tính toán tối ưu hoá đường đi của vật liệu 15 / 15 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2