intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
13
lượt xem
2
download

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về đánh giá tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM<br /> PGS.TS. ĐẶNG VĂN MINH (chủ biên)<br /> PGS.TS. ĐỖ THỊ LAN, TS. NGUYỄN CHÍ HIỂU,<br /> ThS. DƯƠNG THỊ MINH HÒA<br /> ISBN 978-604-60-1099-9<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> (Dùng cho đào tạo bậc đại học)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP<br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> 5<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển đánh giá tác động môi trường<br /> 1.2. Mục đích, ý nghĩa của đánh giá tác động môi trường<br /> 1.3. Định nghĩa và nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường<br /> 1.4. Mối quan hệ giữa đánh giá tác động môi trường với phát triển kinh tế<br /> và các công cụ quản lý môi trường<br /> 1.5. Tổ chức và quản lý công tác đánh giá tác động môi trường<br /> 1.6. Phân cấp dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường<br /> ở Việt Nam<br /> <br /> 7<br /> 11<br /> 13<br /> <br /> Chương 2. LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 2.1. Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.2. Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.3. Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.4. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.5. Tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.6. Quy trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.7. Cách viết bản cam kết bảo vệ môi trường<br /> 2.8. Quản lý thực hiện bản cam kết bảo vệ môi trường sau khi bản cam kết<br /> bảo vệ môi trường được đăng ký<br /> Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 3.1. Chu trình dự án và trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường<br /> 3.2. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường<br /> 3.3. Cấu trúc, yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động<br /> môi trường<br /> 3.4. Các bước thực hiện đánh giá tác động môi trường chi tiết<br /> 3.5. Ví dụ về đánh giá tác động môi trường của một số dự án cụ thể<br /> <br /> 14<br /> 22<br /> 26<br /> 28<br /> <br /> 28<br /> 29<br /> 29<br /> 34<br /> 34<br /> 35<br /> 35<br /> 37<br /> 39<br /> <br /> 39<br /> 48<br /> 49<br /> 51<br /> 64<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 4. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC<br /> <br /> 4.1. Khái niệm về đánh giá môi trường chiến lược<br /> 4.2. Vai trò và ý nghĩa của lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược<br /> 4.3. Các nguyên tắc cho một đánh giá môi trường chiến lược hiệu quả<br /> 4.4. Các mối liên kết trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch,<br /> kế hoạch và quá trình đánh giá môi trường chiến lược<br /> 4.5. Các điều kiện tiên quyết để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược<br /> 4.6. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá môi trường chiến lược<br /> 4.7. Quy trình đánh giá môi trường chiến lược<br /> Chương 5. PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 5.1. Nhận dạng tác động<br /> 5.2. Chỉ thị và chỉ số môi trường<br /> 5.3. Phương pháp đánh giá các tác động môi trường<br /> Chương 6. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 6.1. Chương trình quản lý môi trường<br /> 6.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 4<br /> <br /> 77<br /> <br /> 77<br /> 77<br /> 78<br /> 80<br /> 82<br /> 83<br /> 84<br /> 108<br /> <br /> 108<br /> 113<br /> 114<br /> 134<br /> <br /> 134<br /> 138<br /> 145<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản