intTypePromotion=3

Giáo trình Điện cơ bản - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
429
lượt xem
191
download

Giáo trình Điện cơ bản - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Điện cơ bản gồm 10 bài sau: Bài 1: Nối dây dẫn điện - Làm khoen, hàn nối dây điện - Si chì, sử dụng đồng hồ V.O.M, sử dụng Ampe - kế kẹp, xác định cực máy tính biến áp một pha, xác định cực máy tính biến áp ba pha, xác định cực tính động cơ không đồng bộ ba pha 6 đầu dây, xác định cực tính động cơ không đồng bộ ba pha 9 đầu dây, xác định cực tính động cơ không đồng bộ ba pha 12 đầu dây, xác định cực bộ dây tính động cơ một pha.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Điện cơ bản - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 1. ` KHOA I N B MÔN : CUNG C P I N GIÁO TRÌNH TH C HÀNH Lưu hành n i b NĂM H C : 2007 - 2008
 2. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 1: N I DÂY D N I N - LÀM KHOEN I. M C ÍCH YÊU C U: - Nh m giúp HSSV làm quen v i d ng c c m tay và thành th o k năng n i dây, làm khoen. - M i n i ph i t yêu c u k thu t ó là: ch c v cơ, ti t di n d n dòng, có th m m . II. D NG C V T LI U: -B ngh th i n. - Dây d n i n các lo i: dây ơn, dây nhi u lõi, dây cáp. - Băng keo cách i n ho c ng gen. III. PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: 1. Gi i thi u: Trong quá trình s d ng i n năng, ngư i ta t ng k t ư c 70% nh ng hư h ng c a thi t b làdo b t dây. Vì v y cho nên vi c n i dây là r t quan tr ng vàr t nhi u khi ta ph i s d ng các phương pháp n i dây. Tuỳ t ng trư ng h p mà ta sư d ng các ki u n i dây khác nhau như :n i th ng (n i giao u), n i r (n i ki u ch T), n i ki u uôi chu t, n i b ng ôminô, n i b ng thau n i, n i b ng b si t dây. 2. M t s ki u n i dây: Trư c khi ti n hành n i dây, ta ph i th c hi n nh ng bư c sau: - Xác nh ph m vi dây d n c n n i. - Chu t b l p v b c cách i n bên ngoài dây d n. - Làm s ch b m t dây d n (ch có m i n i ). A. N I DÂY ƠN : 1. N i th ng (n i giao u): - B t chéo hai u dây A và B ( ã chu t v và làm s ch) c n n i l i v i nhau. (Chú ý: nh ch a ph n qu n A lên B và B lên A). - Qu n dây A lên thân dây B (sát nhau kho ng 10 vòng). - Qu n dây B lên thân dây A (sát nhau kho ng 10 vòng). - Dùng k m si t ch t l i m i n i. Trang2
 3. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N Hình 1. 2. N i r nhánh (n i hình ch T): - t u dây A vuông góc v i thân dây B ( ã ư c chu t v và làm s ch). - Qu n u dây A quanh thân dây B v phía sau u dây A, qu n u dây A quanh dây A ra phía trư c dây A r i qu n lên thân dây B kho ng 7 n 10 vòng sát nhau. - Dùng k m si t ch t l i m i n i. Hình 2. 3. i v i DÂY ƠN S I L N( ư ng kính dây d > 20/10), ta n i r b ng cách sau:  Cách 1: Trang3
 4. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N - B vuông góc 2 u dây A ( ã chu t v và làm s ch), t sát v i thân dây B ( ã ư c chu t v và làm s ch). - Dùng dây ng nh ( ư ng kính d = 20% ) t dây d c, ép sát theo m i n it u này t i u kia, u u dư ra m t chút. Qu n dây theo chi u ngư c l i cho n khi h t m i n i, g p u u, ta so n 2 u l i v i nhau.  Cách 2: - t u dây A vuông góc v i thân dây B, dùng k m k p ch t 2 dây chu n b n i l i. - Qu n u dây A quanh thân dây B kho ng 5 n 6 vòng. - Dùng k m si t ch t l i m i n i. Hình 3. B/ N I DÂY CÁP: 1. N i th ng (n i giao u) - Tách cáp ra t ng s i riêng r r i n n th ng thành hình nón (ch a l i ph n qu n A lên B, qu n B lên A). - C tb s i gi a, dùng s i c t b ó bu c c nh ph n ch a l i c a u dây A. - an 2 u cáp ã tách sát l i v i nhau. - Qu n l n lư t t ng s i A lên B. Khi qu n xong, g ph n dây bu c ra, qu n l n lư t t ng s i B lên A. - Dùng k m si t ch t m i n i l i. Trang4
 5. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N Hình 4.  N i r nhánh: Khi n i u dây A lên thân dây B, ta ti n hành như sau: Cách 1: - Tách u dây A ( ã chu t v và làm s ch) ra 2 ph n, n n th ng t ng s i. - t thân dây B ( ã chu t v , làm s ch) vào gi a u A ( ã tách ôi). - Qu n l n lư t t ng ph n u A lên thân B ra 2 phía 2 bên. - Dùng k m si t ch t l i m i n i. Cách 2: - Chu t v thân dây B m t o n L = 10 D dây - Tách thân dây B ra 2 ph n ( o n ãg t v , c o s ch). - N n th ng u dây A ( o n ãg t v , c o s ch). - Lu n u A vào gi a thân B. - Tách u A thành 2 ph n, m t ph n qu n v bên trái, m t ph n qu n v bên ph i thân B. - Dùng k m si t ch t l i m i n i. Hình 5. 3. Làm khoen: Trang5
 6. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N - Chu t l p v cách i n 1 kho ng (tùy theo ư ng kính vít b t khoen) và làm s ch b m t dây. L = Dvít + 5D dây - Xo n dây l i thành vòng tròn và xo n ch t dây l i. - Dùng k m si t ch t l i nh ng vòng xo n. Hình 6. IV. CÂU H I: Nêu các bư c chu n b trư c khi n i dây? Trình bày phương pháp n i th ng (dây ơn)? Trình bày phương pháp n i r (dây ơn)? Trình bày phương pháp n i th ng (dây cáp)? Trình bày phương pháp n i r (dây cáp)? V. D TRÙ V T TƯ (cho 1 sinh viên): - 2 o n dây ơn: d1=16/10, d2 = 20/10, l= 45 cm. - 1 o n dây cáp l= 45 cm lo i 7 x1,4. - 50 cm dây ng nh lo i 20%. Trang6
 7. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 2: HÀN DÂY- SI CHÌ I.M C ÍCH YÊU C U: - Làm quen v i m hàn và thành th o k năng hàn. - Làm ch c m i n i, tăng cư ng s d n i n, b o v m i n i không b oxy hóa b i môi trư ng xung quanh. - M i hàn ph i ch c, không có b t, u, p. - V t sau khi si ph i bám chì, u, không b t. II.D NG C - V T TƯ: - B ngh th i n. - M hàn, chì hàn, nh a thông. - Dây ơn, dây cáp ( ã n i). III.PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: Hàn chì: - C m m hàn cho t t i nhi t t i a. - Làm s ch b m t n i b ng gi y nhám. - Ch m m hàn vào nh a thông (làm s ch u m hàn nh axit có trong nh a thông). - t u m hàn nghiêng m t góc 45 v i m i n i kho ng 3 n 5 phút (tùy theo lo i m hàn 40W hay 60W) cho m i n i nóng lên. - t chì hàn cách m hàn 1 n 2 mm chì t ch y quanh m i n i. Hình 7. Si chì: - C m m hàn cho t t i nhi t t i a. - Chu t v o n dây c n si. Trang7
 8. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N - Làm s ch b m t dây. - Ch m m hàn vào nh a thông (làm s ch u m hàn nh axit có trong nh a thông). - t u m hàn nghiêng m t góc 45 v i o n dây kho ng 3 n 5 phút (tùy theo lo i m hàn 40W hay 60W) cho o n dây nóng lên. - t chì hàn cách m hàn 1 n 2 mm chì t ch y quanh o n dây. Hình 8. IV.CÂU H I: Trình bày phương pháp hàn chì? Trình bày phương pháp si chì? V.D TRÙ V T TƯ (Cho m i sinh viên): - 50 cm chì hàn. - Dùng l i nh ng m i n i và dây bài trư c. Trang8
 9. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 3: S D NG NG H V.O.M I.M C ÍCH YÊU C U: M c ích: - Làm quen và thành th o k năng s d ng, c ng h o v n năng VOM. Yêu c u: - M c ng h o vào m ch i n úng cách, ch n úng thang o. - c úng giá tr hi n th trên ng h . II.D NG C THI T B : - ng h o VOM - Ngu n i n, i n tr , ph t i ( ng cơ…), dây d n i n. III.KI N TH C CƠ B N: - ng h o VOM ư c g i là ng h v n năng vì nó có nhi u ch c năng s d ng. - ng h o VOM có th dùng o dòng i n, i n áp, i n tr . Ngoài ra, VOM có th dùng o th Transistor, xác nh c c tính c a Diode… Hình 9:M t chia c a VOM  Thang (A): Chia cho Ohm (t ph i là Ω-0 qua trái là Ω-∞).  Thang (B) và (C): chia cho Volt, Ampere m t chi u, xoay chi u (DC.V.A & AC.V) trái s 0 qua ph i c c i.  Thang (D) c h s khu ch i c a Trasistor (hFE = Ic/Ib). Trang9
 10. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N  Thang (E) và cung (F): c dòng i n phân c c thu n ho c ngh ch (r ) c a Diode.  Thang (G): ICEO là cung c dòng r c a Transistor. IV.PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: 1. o i n áp: - Khi mu n o iên áp xoay chi u (AC) ho c m t chi u (DC), ta i u ch nh công t c trên ng h v nh ng giai o có kí hi u AC.V hoăc DC.V - Ch n giai o cho phù h p (l n hơn) v i c p i n áp c n o. - M c ng h song song v i ngu n c n o. - c giá tr i n áp o ư c trên thang o. + Thang o 10 volt: m i v ch là 0,2 ơn v . + Thang o 50 volt: m i v ch là1 ơn v . + Thang o 250 volt: m i v ch là 5 ơn v . VD: ch n giai o 250 thì ta c ch s trên thang AC.V 250.  Chú ý: Khi o i n áp xoay chi u, chú ý ch n t m o phù h p, tránh ch n t m nh hơn i n áp c n o ho c ch n nh ng t m o khác khi o i n áp. 2. o dòng iên DC: - Khi mu n o iên m t chi u m t chi u (DC), ta i u ch nh công t c trên ng h v nh ng giai o có kí hi u DC.mA - Ch n giai o cho phù h p v i dòng i n c n o. - M c ng h n i ti p v i ngu n c n o. - c giá tr i n áp o ư c trên thang o tương ng v i t m o. 3. o i n tr : - Khi mu n o i n tr R, ta i u ch nh công t c v nh ng t m o có ký hi u Ω. - Ch n t m o phù h p v i i n tr c n o. - Ch p 2 que o l i r i i u ch nh núm quy chu n cho kim ch 0Ω. - t2 u que o vào 2 u i n tr c n o. - c ch s o ư c trên thang o tương ng v i t m o. V.CÂU H I: Trình bày phương pháp o i n áp? Trình bày phương pháp o dòng i n? Trình bày phương pháp o i n tr ? Trang10
 11. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 4: S D NG AMPE - K K P I. M C ÍCH YÊU C U: - S d ng thành th o Ampe k k p. - o úng và c úng ch s o ư c hi n th trên Ampe k . II. D NG C THI T B : - Ampe k k p. - Ngu n i n xoay chi u, ph t i ( ng cơ 1 pha, 3 pha…). III. KI N TH C CƠ B N: Lo i Ampe k thư ng ph i m c n i ti p và c nh trong m ch. ti n cho vi c s d ng, ngư i ta ch t o ra lo i Ampe k k p (Amprobe) o cư ng dòng i n mà không c n m c n i ti p trong m ch. 1. C u t o: Ampe k k p có c u t o cơ b n g m có m t khung m ch t khép- m d dàng nh lò xo. Trên m ch t ư c qu n nhi u vòng dây l y i n c m ng làm ngu n i n cung c p cho i n k khung dây quay sau khi ã ch nh lưu. 2. Nguyên lý ho t ng: Ampe k k p làm vi c d a trên nguyên lý c a máy bi n áp. Khi có dòng i n xoay chi u ch y qua dây d n, xung quanh dây có t trư ng, t trư ng này bi n thiên ch y trong m ch t c a Ampe k k p, làm phát sinh dòng i n c m ng trong cu n dây. Dòng i n c m ng này ư c b ch nh lưu n n dòng thành dòng i n m t chi u cung c p cho i n k ho t ng ch tr s cư ng dòng i n trong dây d n chính trên b ng thang o. Ngoài ch c năng chính là o cư ng dòng i n xoay chi u, Ampe k k p còn ư c thi t k o i n áp xoay chi u ho c o i n tr . Trang11
 12. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N Hình 10: Cơ c u Ampe- k k p IV. PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: 1. o dòng i n xoay chi u: - B t công t c v nh ng t m o có ký hi u AC.A (Ampe). - Ch n thang o thích h p thích h p v i dòng i n c n o. - K p Ampe k vào dây d n c n o. - c ch s trên nh ng thang o tương ng. N u dòng i n ch y qua dây d n quá nh , gây khó khăn cho vi c c, ta qu n dây d n m t vài vòng xung quanh khung c a Ampe kê k p tăng dòng c m ng. Khi ó, ch s dòng s tăng lên t l thu n v i s vòng dây qu n. Vì v y, ta l y ch s c ư c chia cho s vòng dây qu n thì ư c ch s th c c a dòng i n c n o. 2. o i n áp xoay chi u: - B t công t c v nh ng t m o có ký hi u AC.V. - Ch n thang o thích h p thích h p v i i n áp c n o. - Dùng hai que o o áp c n o. - c ch s trên thang o tương ng v i t m o. 3. o i n tr R: - B t công t c v nh ng t m o có ký hi u Ω - Ch n thang o thích h p thích h p v i i n tr c n o. - Dùng hai que o o i n tr c n o. - c ch s trên thang o tương ng v i t m o. Trang12
 13. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N Hình 11. V. CÂU H I: Trình bày phương pháp o dòng i n? Trình bày phương pháp o i n áp? Trình bày phương pháp o i n tr ? Trang13
 14. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 5: XÁC NH CƯC TÍNH MÁY BI N ÁP M T PHA I. M C ÍCH- YÊU C U: M c ích: - N m v ng c u t o, nguyên lý ho t ng c a máy bi n áp (MBA) - Xác nh cuôn liên l c, u u, u cu i, cu n sơ c p, th c p c a MBA Yêu c u: - Xác nh úng, và d a vào ó u úng. II. D NG C - THI T B :  D ng c : ng h o VOM, pin 1,5 volt, dây n i, ngu n xoay chi u 220 volt.  Thi t b : Máy bi n áp m t pha. III. KI N TH C CƠ B N: - MBA là thi t b bi n i h th ng dòng i n xoay chi u i n áp này sang h th ng dòng i n xoay chi u i n áp khác. - MBA có nhi m v phân ph i và truy n t i i n năng, không bi n i cơ – i n. 1. C u t o: C u t o c a MBA g m hai ph n cơ b n là m ch t và dây qu n. M ch t : hay lõi thép, dùng làm m ch d n t - ư c ghép b i các lá s t m ng, có ch a hàm lư ng silic t 1% n 4% và có b dày t 0,35 n 0,5 mm. - Có hai d ng m ch t chính Là m ch t ki u b c có d ng EI (dùng trong MBA 1 pha công su t nh ) M ch t ki u tr có d ng U (do nhi u lá s t ch I ghép l i, dùng cho các MBA có công su t trung bình tr lên). Dây qu n: Dây qu n có nhi m v tăng gi m i n áp, g m có cu n sơ c p và th câp. Dây qu n ph i là dây ng i n phân ho c dây nhôm, có b c l p v e-may ho c coton cách i n. Trang14
 15. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N Hình 12. Sơ nguyên lý c a MBA 1 pha 2 dây qu n 2. Nguyên lý làm vi c: Máy bi n áp làm vi c d a trên cơ s c m ng i n t . M c cu n sơ c p vào ngu n i n, l y i n áp ra cu n th c p. Khi ó dòng i n sơ c p I 1 t o ra s c i n ng F gây t thông Φ lưu thông trong m ch t qua 2 cu n sơ c p và th c p làm phát sinh các s c ng i n ng E1 và E2 trong 2 cu n sơ c p và th c p. IV.PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: v v 3 110 6v v 220 9v Hình 13. 1. Xác nh cu n dây liên l c: Dùng ng h VOM thang o Ω o t ng c p u dây ra b t kỳ c a MBA. N u c p u dây nào kim ng h lên thì ó là 1 cu n dây liên l c. Các cu n còn l i làm tương t . 2. Xác nh cu n dây cùng pha: Dùng phương pháp nh p pin xác nh cu n cùng pha: - N i c c âm c a pin vào m t u dây b t kỳ c a 1 cu n, c c dương pin n i v i 1 công t c (ho c nút nh n thư ng m ), n i v i u còn l i c a cu n dây ó. Trang15
 16. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N - M i l n óng- t t công t c (ho c nh n nút), dùng ng h VOM thang o mA o nh ng cu n dây còn l i. N u cu n nào kim lên ch s mA nhi u nh t thì cu n ó cùng pha v i cu n nh p pin. Tương t v i nh ng cu n còn l i. 3. Xác nh cu n dây sơ - thư c p: i v i máy bi n áp lo i nh , ra nhi u c p i n áp có s volt nh , ta có th quan sát th y cu n dây sơ c p có 1 ho c 2 c p i n áp ra nên s có 2 ho c 4 u dây ra. Bên phía th c p có nhi u c p i n áp ra nên có nhi u u dây ra. Ho c ta có th dùng Ohm k o i n tr c a cu n dây sơ – th c p. Cu n dây sơ c p có s vòng dây qu n nhi u hơn nên i n tr l n hơn so cu n th c p (s vòng dây qu n ít hơn). 4. Xác nh c c tính: Dùng phương pháp nh p pin xác nh c c tính MBA b ng cách: • N i âm pin v i m t u dây cu n sơ c p, dương pin n i v i m t công t c (ho c nút nh n thư ng m ), n i v i u dây còn l i. • B t - t t công t c (ho c nh n nút nh n), dùng mA- k o cu n cùng pha. • N u kim mA-k lên thu n thì ta quy nh u dây n i v i dương pin là u u, âm pin là u cu i, dương mA- k là u u, âm là u cu i. • Ti p t c nh p pin và o các cu n dây th c p còn l i. N u kim lên thu n thì âm mA- k là u u cu n dây, dương là u cu i cu n dây. N u kim lên ngư c ta o chi u que o V.CÂU H I: Trình bày phương pháp xác nh cu n liên l c MBA 1P? Trình bày phương pháp xác nh cùng pha MBA 1P? Trình bày phương pháp xác nh cưc tính MBA 1P? VI.D TRÙ V T TƯ; Pin 1,5 volt, dây d n i n. Trang16
 17. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 6: XÁC NH C C TÍNH MÁY BI N ÁP BA PHA I M C ÍCH- YÊU C U: • M c ích: N m v ng c u t o, nguyên lý ho t ng và cách u máy bi n áp 3 pha (MBA 3P). • Yêu c u: Xác nh úng các bư c: xác nh cu n liên l c, xác nh cùng pha, xác nh c c tính và xác nh cu n sơ- th c p c a MBA 3P. II D NG C - THI T B : - ng h o VOM, pin 1,5 volt, dây n i, ngu n i n xoay chi u 3 pha. - Máy bi n áp 3 pha. III KI N TH C CƠ B N: Cơ c u c a MBA 3 pha g m m t m ch t có 3 c t ư c ghép l i b ng nh ng lá s t t . Trên 3 c t ư c b trí các cu n dây sơ c p và th c p. Các cu n dây này ư c qu n ng tâm, có l p cách i n dày gi cu n sơ c p và th c p. Các cu n dây phía sơ c p ho c th c p có th u sao ho c tam giác. Ký hi u các cu n pha sơ c p là AX, BY, CZ. Còn các cu n pha th c p lá ax, by, cz. IV PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: 1. Xác nh cu n liên l c: Dùng h o VOM thang o Ω o t ng c p c c ra dây b t kỳ, n u c p c c nào ó, kim ng h lên thì ó là 1 cu n dây c a MBA. L n lư t v i các c p còn l i. Khi ã xác nh xong, ánh d u các cu n liên l c l i tránh nh m l n trong quá trình thao tác. Trang17
 18. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N A B C a b c X Y Z x y z Hình 14. 2. Xác nh cùng pha: B ng phương pháp nh p pin: N i c c âm c a pin v i 1 u cu n dây, u còn l i n i v i 1 công t c, n i v i c c dương pin. Dùng ng h o VOM thang o mA DC o nh ng cu n còn l i. A B C a b c X Y Z Hình 15. x y z M i l n b t t t công t c, kim ng h s ch m t s mA nào ó (n u kim lên ngư c, ta o chi u que o). N u cu n dây nào, kim ng h ch s mA l n nh t thì cu n ó cùng pha v i cu n nh p pin. Làm tươmg t v i nh ng cu n còn l i. 3. Xác nh c c tính: Khi ã bi t nh ng cu n cùng pha v i nhau, ta nh p pin vào m t cu n và dùng ng h mA.DC o cu n cùng pha v i nó. N u kim lên thu n thì que c a ng h là u u, que en là u cu i,và u n i v i dương pin là u u, âm pin là u cu i. Trang18
 19. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N V n ti p t c nh p pin vào cu n dây ó, ta o nh ng cu n khác pha còn l i, n u kim lên thu n thì dương pin là u cu i cu n dây, âm pin là u u. A B C - - + + X Y Z a b c + - - - + + x Hình 16. y z V CÂU H I: Trình bày phương pháp xác nh cu n liên l c MBA 3P? Trình bày phương pháp xác nh cùng pha MBA 3P? Trình bày phương pháp xác nh cưc tính MBA 3P? VI D TRÙ V T TƯ; Pin 1,5 volt, dây n i. Trang19
 20. TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA I N BÀI TH C HÀNH S 7: XÁC NH C C TÍNH NG CƠ BA PHA - 6 U DÂY I. M C ÍCH- YÊU C U: 1. M c ích: Làm quen, hi u c u t o, nguyên lý ho t ng c a ng cơ 3 pha 6 u dây. 2. Yêu c u: Thành th o cách xác nh và n m v ng c u t o, nguyên lý làm vi c c a máy. II. D NG C THI T B : ng h o VOM, pin 1,5 volt, dây n i, ngu n xoay chi u 3pha. ng cơ i n xoay chi u không ng b 3 pha 6 u dây. III. KI N TH C CƠ B N: ng cơ i n không ng b 3 pha 6 làm vi c d a trên cơ s hi n tư ng c m ng i n t . Khi c p i n vào 3 cu n dây c a stator làm xu t hi n m t s c t trư ng quay v i v n t c: n1= 60f (vòng/ phút) p p: s ôi c c. T trư ng này quét qua các thanh d n c a rotor làm xu t hi n dòng i n ng I2. Dòng I 2 n m trong t trư ng quay c a stator quay theo chi u quay c a t trư ng. T c quay c a rotor n luôn nh hơn t c quay ng b n1 c a stator nên g i là ng cơ không ng b . T c o c a t trư ng quay n1 và n có t c trư t n1 – n, và có h s trư t là: sn= n1-n (t c trư t n m trong kho ng 0,2÷ 0,3) n IV. PHƯƠNG PHÁP THƯC HÀNH: Xác nh cu n liên l c: Dùng Olm- k o t ng c p u dây ra c a ng cơ, c p dây nào kim Olm k lên thì ó là 1 cu n dây liên l c. Các cu n dây còn l i làm tương t . Trang20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản