intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Hoatudang09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

30
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết; Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao; Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình; Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công; Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ); Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt; Thiết lập được chế độ làm việc của máy; Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn; Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LƯU HUY HẠNH(Chủ biên) NGUYỄN ANH DŨNG – TRƯƠNG VĂN HỢI GIÁO TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC Nghề: Cơ điện tử Trình độ: Cao đẳng (Lưu hành nội bộ) Hà Nội - Năm 2019
 2. LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển dầm rộ việc ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động dạy và học là hết sức cần thiết. tập thể nhóm nghiên cứu biên soạn giáo trình công nghệ gia công trên máy CNC. Để cung cấp tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên và tài liệu cho giáo viên khi giảng dạy, Khoa Cơ khí Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội đã chỉnh sửa, biên soạn cuốn giáo trình “GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC” dành riêng cho học sinh - sinh viên nghề Cơ điện tử. Đây là mô đun trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ Cao đẳng. Nhóm biên soạn đã tham khảo các tài liệu: Liên quan đến công nghệ gia công trên máy CNC dùng cho sinh viên các Trường Cao đẳng, Đại học kỹ thuật của tác giả PGS.TS Trần Văn Địch - Công nghệ trên máy CNC - Nhà xuất bản KHKT 2000. Tạ Duy Liêm - Máy công cụ CNC - Nhà xuất bản KHKT 1999 và nhiều tài liệu khác. Mặc dù nhóm biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh được những thiếu sót. Rất mong đồng nghiệp và độc giả góp ý kiến để giáo trình hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Chủ biên: Lưu Huy Hạnh 1
 3. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1 MỤC LỤC ............................................................................................................ 2 GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ................................................................................ 5 Bài 1 .................................................................................................................. 9 Khái quát chung về kỹ thuật CNC ................................................................ 9 1.1. Quá trình phát triển của kỹ thuật CNC .................................................. 9 1.2. Các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC ......................... 12 1.3. Tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay .......... 17 Bài 2 ................................................................................................................ 18 Các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC ..................... 18 2.1. Các dạng điều khiển ............................................................................. 18 2.2. Các hệ thống điều khiển ....................................................................... 22 Bài 3 ................................................................................................................ 26 Cấu tạo chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy CNC .................... 26 3.1. Cấu tạo chung của máy CNC. .............................................................. 26 3.2. Các bộ phận chính của máy CNC ........................................................ 27 3.3. Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC. .................................................. 33 3.4. Đặc tính kỹ thuật của máy CNC .......................................................... 33 3.5. Bảo quản, bảo dưỡng máy CNC .......................................................... 34 Bài 4 ................................................................................................................ 36 Đặc điểm, đặc trưng của máy CNC ............................................................. 36 4.1. Hệ trục toạ độ và các qui ước............................................................... 36 4.2. Các điểm 0 ( Zêrô ) và điểm chuẩn ...................................................... 39 Bài 5 ................................................................................................................ 41 Trang bị đồ gá trên máy CNC ..................................................................... 41 5.1. Đặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy CNC. ....................................... 41 5.2. Các loại đồ gá ....................................................................................... 42 2
 4. 5.3. Cách gá và điều chỉnh đồ gá trên máy CNC ........................................ 45 Bài 6 ................................................................................................................ 46 Ngôn ngữ lập trình và các hình thức tổ chức lập trình ............................. 46 6.1. Ngôn ngữ lập trình ............................................................................... 46 6.2. Các hình thức tổ chức lập trình. ........................................................... 47 Bài 7 ................................................................................................................ 51 Cấu trúc chương trình gia công trên máy CNC......................................... 51 7.1. Cấu trúc một chương trình gia công .................................................... 51 7.2. Cấu trúc một câu lệnh .......................................................................... 52 Bài 8 ................................................................................................................ 54 Các từ lệnh điều khiển dịch chuyển cơ bản ................................................ 54 8.1. Từ lệnh dịch chuyển dao nhanh không cắt gọt: G00 ........................... 54 8.2. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường thẳng (nội suy đường thẳng ): G01 ......................................................................................................... 56 8.3. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường tròn (nội suy cung tròn): G02, G03 ............................................................................................................. 60 8.4. Từ lệnh dịch chuyển dao về điểm chuẩn R của máy: G28 .................. 66 8.5. Một số từ lệnh khác .............................................................................. 67 Bài 9 ................................................................................................................ 69 Các chức năng vận ........................................................................................ 69 9.1. Chức năng chọn dao: T ........................................................................ 69 9.2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S ................................................... 70 9.3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F ....................................................... 72 9.4. Chức năng phụ: M ................................................................................ 74 Bài 10 .............................................................................................................. 76 Lập trình gia công trên máy CNC ............................................................... 76 10.1. Lập trình theo toạ độ tuyệt đối G90 ................................................... 76 10.2. Lập trình theo G91 ............................................................................. 78 Bài 11 .............................................................................................................. 94 Chu trình trên máy CNC .............................................................................. 94 3
 5. 11.1. Chu trình cắt ren trên máy Tiện CNC. ............................................... 94 11.2. Chu trình cắt ren trên máy Phay CNC ............................................. 100 Bài 12 ............................................................................................................ 102 Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương trình .............................................. 102 12.1. Nhập (hoặc soạn thảo) chương trình vào máy ................................. 102 12.2. Kiểm tra và sửa lỗi ........................................................................... 102 12.3. Chạy mô phỏng chương trình .......................................................... 104 12.4. Chạy thử chương trình (Chạy không cắt gọt) .................................. 105 Bài 13 ............................................................................................................ 106 Vận hành máy CNC .................................................................................... 106 13.1. Gá dao, đo kích thước dao và nhập thông số kích thước vào bộ nhớ dao ..................................................................................................................... 106 13.2. Gá phôi ............................................................................................. 106 13.3. Xác định điểm W ............................................................................. 107 13.4. Thiết lập chế độ vận hành. ............................................................... 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 109 4
 6. GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Gia công trên máy CNC Mã số mô đun: MĐ 32 Thời gian mô đun: 60giờ ; (LT: 15 giờ ; TH/TT/TN/BT/TL: 45giờ) I. Vị trí tính chất của mô đun - Vị trí Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH 05, MH 08, MH 10, MH 11, MH 14, MH 21, MĐ 27, MĐ 28 - Tính chất Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử. II. Mục tiêu - Chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết. - Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao. - Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình - Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công. - Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ). - Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt - Thiết lập được chế độ làm việc của máy. - Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn. - Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập. 5
 7. III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian TT Tên các bài trong mô đun Thời gian Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành/ tra* thực tập/thí nghiệm/bài tập/ thảo luận 1 Khái quát chung về kỹ thuật CNC 2 2 0 1. Quá trình phát triển của kỹ thuật CNC 2. Các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC 3. Tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay 2 Các hệ thống điều khiển và dạng 2 2 0 điều khiển của máy CNC 1. Các dạng điều khiển 2. Các hệ thống điều khiển 3 Cấu tạo chung và công tác bảo 4 2 2 quản, bảo dưỡng máy CNC 1. Cấu tạo chung của máy CNC. 2. Các bộ phận chính của máy CNC. 3. Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC. 4. Đặc tính kỹ thuật của máy CNC. 5. Bảo quản, bảo dưỡng máy CNC. 4 Đặc điểm, đặc trưng của máy CNC 4 3 1 1. Hệ trục toạ độ và các qui ước. 2. Các điểm 0 ( Zêrô ) và điểm chuẩn. 5 Trang bị đồ gá trên máy CNC 2 1 1 6
 8. 1. Đặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy CNC. 2. Các loại đồ gá. 3. Cách gá và điều chỉnh đồ gá trên máy CNC. 6 Ngôn ngữ lập trình và các hình thức 2 2 0 tổ chức lập trình. 1. Ngôn ngữ lập trình. 2. Các hình thức tổ chức lập trình. 7 Cấu trúc chương trình gia công trên 2 1 1 máy CNC 1. Cấu trúc một chương trình gia công 2. Cấu trúc một câu lệnh 8 Các từ lệnh điều khiển dịch chuyển 3 1 2 cơ bản. 1. Từ lệnh dịch chuyển dao nhanh không cắt gọt: G00 2. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường thẳng (nội suy đường thẳng ): G01 3. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường tròn (nội suy cung tròn): G02, G03 4. Từ lệnh dịch chuyển dao về điểm chuẩn R của máy: G28 5. Một số từ lệnh khác 9 Các chức năng vận hành 5 1 4 1. Chức năng chọn dao: T 2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S 3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F 4. Chức năng phụ: M 10 Lập trình gia công trên máy CNC 7 1 5 1 7
 9. 1. Lập trình theo toạ độ tuyệt đối G90 2. Lập trình theo toạ độ tương đối G91 11 Chu trình trên máy CNC 4 1 3 1. Chu trình cắt ren trên máy Tiện CNC. 2. Chu trình cắt ren trên máy Phay CNC. 12 Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử 5 1 4 chương trình 1. Nhập (hoặc soạn thảo) chương trình vào máy. 2. Kiểm tra và sửa lỗi. 3. Chạy mô phỏng chương trình. 4. Chạy thử chương trình (Chạy không cắt gọt). 13 Vận hành máy CNC 18 0 16 2 1. Gá dao, đo kích thước dao và nhập thông số kích thước vào bộ nhớ dao. 2. Gá phôi. 3. Xác định điểm W. 4. Thiết lập chế độ vận hành. 5. Chạy chương trình gia công. Cộng 60 15 41 4 8
 10. Bài 1 Khái quát chung về kỹ thuật CNC Mục tiêu - Trình bày được quá trình phát triển của kỹ thuật CNC và các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC - Nêu rõ tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành. 1.1. Quá trình phát triển của kỹ thuật CNC Quá trình phát triển của công nghệ chế tạo và máy cắt kim loại đã trải qua các giai đoạn: * Công nghệ thủ công; * Công nghiệp hoá với sự ra đời của ngành chế tạo máy công cụ; * Từ tự động hoá cơ khí sang tự động hoá có sự trợ giúp của máy vi tính (CNC). Sau đây là những mốc quan trọng của quá trình phát triển của máy công cụ điều khiển số (CNC = Computerized Numerical control), nó gắn liền với quá trình phát triển của công nghệ điện tử và tin học. + Năm 1808: JOSEPB MJAC QUARD đã dùng những tấm tôn đục lỗ điều khiển tự động các máy dệt. + Năm 1863: MFO URNEAUX phát minh “Đàn dương cầm tự động” nổi tiếng thế giới với tên gọi là PIANNOLA .Trong đó dùng một băng giấy có chiều rộng 30cm được đục lỗ theo vị trí tương thích để điều khiển luồng khí nén tác động vào các phím bấm cơ khí. Băng giấy đục lỗ dùng làm vật mang tin đã được phát kiến. + Năm1946: Dr. JOHNW MAUCHLY và Dr. JSPRESPER ECKERT đưa ra các máy vi tính số điện tử đầu tiên có tên là “ENIAC” cho quân đội Mỹ đã được ứng dụng. + Năm1948 –1952: T.PARSON và viện công nghệ MIT. (Massachusetts Institute Of Technology) đã nghiên cứu thiết kế theo hợp đồng của Không quân Mỹ (US AF) một hệ thống điều khiển dành cho máy công cụ. Để điều khiển trực tiếp vị trí của 9
 11. các trục vít me thông qua dữ liệu đầu ra của một máy tính làm bằng chứng cho khả năng gia công một chi tiết. T. PARSON đã đưa ra 4 luận điểm cơ bản: Những vị trí được tính ra trên một biên dạng được ghi nhớ vào bìa đục lỗ. Các bìa đục lỗ được đọc ở trên máy một cách tự động. Các vị trí đã được đọc ra phải được thông báo một cách liên tục và bổ xung thêm tính toán cho các giá trị trung gian. Các động cơ SERVO (vô cấp tốc độ) có thể điều khiển được chuyển động của các trục. + Năm1952: Hãng MIT đã cung cấp chiếc máy phay đầu tiên mang tên CINCINNATI HYDROTEL có trục thẳng đứng. Tủ điều khiển lắp bảng bằng bóng điện tử có thể dịch chuyển đồng thời theo ba trục, nhận dữ liệu thông qua băng đục lỗ nhị phân (Binary Code Punched Band). + Năm1954 : BENDIX đã mua bản quyền phát minh của T. PARSONS và chế tạo thiết bị điều khiển NC công nghiệp đầu tiên (vẫn dùng bóng đèn điện tử). + Năm1957: Những máy phay đầu tiên có trong các phân xưởng của không lực Hoa kỳ, ở Nhật bản viện công nghệ TOKYO và công ty IKEGAI liên kết, kế thừa chế tạo thành công máy điều khiển số trên cơ sở máy tiện thủy lực và chiếc máy tiện NC đầu tiên ra đời ở Nhật Bản. + Năm 1958: KERNEY và TRECKER liên kết giới thiệu hệ thống thay dụng cụ tự động ATC (Automatic Tool Changer) còn gọi là “Milwaukee Matic”, giới thiệu ngôn ngữ lập trình biểu trưng đầu tiên APT gắn liền với máy tính IBM704 + Năm1960: Hệ điều khiển NC dùng đèn bán dẫn đã thay thế các hệ điều khiển cũ (dùng đèn điện tử). Các nhà chế tạo máy người Đức trưng bày chiếc máy điều khiển NC đầu tiên tại hội chợ HANOVER. + Năm 1965: Giải pháp thay dụng cụ tự động (ATC) đã nâng cao trình độ tự động hoá khâu gia công. + Năm 1968: 10
 12. Kỹ thuật mạch tích hợp IC (Intergrated Circuits) đã làm cho các hệ điều khiển nhỏ gọn và tin cậy hơn. Ở Nhật bản IKEGAI hợp tác với FUJITSU chuyển giao hệ thống điều khiển DNC đầu tiên (Điều khiển hệ thống đường sắt quốc gia Nhật). + Năm 1969: Những giải pháp đầu tiên về điều khiển liên kết chung từ một máy vi tính trung tâm DNC (Direct Numerical control) đã thiết lập ở Mỹ bằng hệ điều khiển (Sundstrand Omnicontrol) và máy tính IBM. + Năm 1970: Giải pháp thay thế bệ phiến gá phôi tự động (Automatic Palete Changer) + Năm 1972: Hệ điều khiển NC đầu tiên có lắp một máy vi tính nhỏ. Đó là hệ điều khiển số dùng vi tính có hệ vi xử lý sau này. + Năm 1976: Các hệ vi xử lý (Micro Processors) tạo ra cuộc cách mạng trong kỹ thuật CNC. + Năm 1978: Các hệ thống gia công linh hoạt được tạo lập thực hiện. + Năm 1979: Những khớp nối liên hoàn CAD/CAM thiết kế và chế tạo có trợ giúp của máy tính (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing). + Năm 1980: Trong khi phát triển của công cụ trợ giúp lập trình tích hợp CNC, bùng nổ một “Cuộc chiến lòng tin” ủng hộ hay chống đối giải pháp điều khiển qua cấp lệnh bằng tay. +Năm 1984: Xuất hiện hệ điều khiển CNC có công năng mạnh mẽ được trang bị các công cụ trợ giúp lập trình đồ họa (Graphic) tiến thêm một bước phát triển mới lập trình tại phân xưởng. + Những năm (1986-1987): 11
 13. Những giao diện tiêu chuẩn hoá (Standard Interfaces) mở ra con đường tiến tới các xí nghiệp tự động trên cơ sở hệ thống trao đổi hệ thống thông tin liên thông CIM (Computer Intergrated Manufacturing). + Từ năm 1990: Các giao diện số giữa điều khiển NC và hệ các khởi động được cải thiện độ chính xác và đặc tính điều chỉnh của các trục điều khiển NC và trục chính. + Từ năm 1994 đến nay: Khép kín chuỗi quá trình CAD/CAM/CNC bằng cách sử dụng hệ NURBS làm phương pháp nội suy. Được truy cập từ hệ CAD nhằm diễn tả bề mặt đạt độ mịn và độ sắc nét cao. Nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý tạo ra chuyển động đều đặn của máy, tăng tuổi thọ của máy và dụng cụ. 1.2. Các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC Trong công nghiệp sản xuất, máy CNC có khá nhiều tiêu chí để phân loại. CNC Khắc đá sẽ chỉ ra những tiêu chí đó ngay sau đây, tùy theo từng mục đích sản xuất cụ thể mà Quý vị có thể tham khảo đó là: Phân loại theo phương pháp truyền động: Gồm truyền động điện, thủy lực, khí nén. Phân loại theo phương pháp điều khiển: Gồm điều khiển điểm, điều khiển đoạn, điều khiển theo đường cắt (Gồm máy 2D, máy 3D, Điều khiển 2D1/2, hoặc điều khiển 4D, 5D). Phân loại theo phương pháp thay dao: Gồm thay dao bằng tay, hoặc phương pháp tự động kiểu rơ-vôn-ve, trống mang dao hay băng tải dao. Phân loại theo kiểu kích cỡ phôi sản phẩm có thể gia công. Phân loại theo kích cỡ máy và trọng lượng máy. Phân loại theo số lượng trục của máy. Phân loại theo hệ điều hành: Có thể là của Fanuc, Siemens, Fagor, EMCO,… Phân loại theo chức năng hoạt động: Máy khoan CNC Đây là loại máy khá phổ biến trong các xưởng gia công cơ khí ở Việt Nam hiện nay. 12
 14. Hình 1.1. Máy Khoan CNC - Máy khoan CNC gồm có những loại sau: + Máy khoan 2 trục: 2 trục X và Y được điều khiển bằng lập trình, có thể định vị chính xác vị trí của các lỗ cần khoan trên mặt phẳng. Về chiều sâu lỗ, ta có thể điều khiển bằng CAM hoặc bằng tay cũng được. + Máy khoan 3 trục: Chiều sâu Z cũng được lập trình để máy có thể gia công. + Máy khoan 4 trục: Đầu trục chính có thể xoay để khoan các lỗ nghiêng. Máy tiện CNC Chức năng gia công cũng như các loại máy tiện truyền thống nhưng khác ở chỗ là có hệ thống điều khiển bằng máy tính, và có 2 trục tiện trở lên(máy tiện CNC là gì). Hình 1.2 . Máy tiện CNC 13
 15. Lý do phải có 2 trục tối thiểu đó là 1 chuyển động của bàn xe dao dọc theo trục Z và ngang trục X để gia công các biên dạng tròn xoay bất kỳ, cũng như khoan, khoét các lỗ có tâm trùng với tâm trục chính. Hiện 2 loại máy đục đá và máy khắc đá CNC đang được công ty chúng tôi phân phối. Bạn có thể xem nó ở trang chủ. Máy phay CNC Có 2 dạng chính là máy phay CNC dạng đứng và máy CNC dạng ngang. Số trục điều khiển đồng thời cùng một lúc thường là 3 trục trở lên, theo các phương cắt X, Y, Z trong không gian cắt. Hình 1.3 . Máy phay CNC Chức năng gia công gồm phay mặt phẳng, phay đường biên, phay mặt cong, khoan, khoét, doa lỗ, taro-ren. Trung tâm gia công Đây cũng là một dạng máy công cụ CNC nhưng khả năng gia công của nó rộng hơn các máy tiện CNC hay máy phay CNC. Trung tâm gia công có thể thực hiện được nhiều nguyên công gia công chi tiết chỉ với 1 lần gá phôi sản phẩm. 14
 16. Hình 1.4 . Máy phay CNC Ngoài ra, trung tâm gia công có thể tự động thay đổi dụng cụ cắt và điều khiển được nhiều chuyển động gia công đồng thời (3 trục trở lên). Có những loại trung tâm gia công sau: + Trung tâm gia công tiện phay kết hợp + Trung tâm gia công phay đứng + Trung tâm gia công phay ngang + Trung trâm gia công vạn năng Máy gia công tia lửa điện EDM Là loại máy CNC thích hợp cho việc gia công các loại vật liệu có độ cứng cao (nhưng phải dẫn điện), gia công các bề mặt 3D phức tạp sau khi đã gia công thô bằng gia công cơ, gia công các khe hẹp và sâu, gia công góc hẹp, tạo vết nám cho bề mặt khuôn đúc các sản phẩm nhựa, cắt profile cho các khuôn dập, khuôn đùn ép. Có 2 loại máy trung tâm tia lửa điện là: 15
 17. Máy gia công tia lửa điện có điện cực định hình Hình 1.5 . Máy khắc CNC Hình 1.6. Máy cắt dây CNC 16
 18. Trên đây là bài giới thiệu các loại máy CNC mà CNC Khắc đá gửi đến Quý vị. Với những ưu điểm tuyệt vời như tiết kiệm nhân lực, giảm thời gian sản xuất và cho ra chất lượng gia công cao… Máy công cụ CNC ngày càng là trợ thủ đắc lực và không thể thiếu trong quy trình sản xuất của các doanh nghiệp ngày nay. 1.3. Tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay Cho đến nay máy CNC được dùng sử dụng rộng rãi ở các doanh nhiệp trong nước cũng như nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Các máy CNC đang được sử dụng rộng rãi để chế tạo các chi tiết cơ khí đặc biệt là chế tạo các khuôn mẫu chính xác, các chi tiết phục vụ công nghiệp quốc phòng, chế tạo thiết bị điện tử,… Ngoài ra, các máy CNC còn được dùng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học sau đại học, học nghề ở các trường kỹ thuật. Đa phần là các máy cũ đã qua sử dụng (second hands), các máy mới thì rất ít do nhu cầu và khả năng đầu tư của các doanh nghiệp. 17
 19. Bài 2 Các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC Mục tiêu Trình bày được các dạng điều khiển và hệ điều khiển của máy CNC và ứng dụng của nó trong gia công các bề mặt cụ thể trên chi tiết. 2.1. Các dạng điều khiển Trên các máy gia công điều khiển theo chưpng trình số, quãng đường chạy của các dụng cụ hoặc của các chi tiết đã được chp trước một cách chúnh xác thông qua các chỉ dẫn điều khiển trong chương tình NC. Tuỳ theo theo dạng của các chuyển động giữa điểm đầu và điểm cuối của quãng đường chạy này, người ta phân chia thành ba dạng điều khiển. 2.1.1 Điều khiển theo điểm: Điều khiển theo điểm được ứng dụng khi gia công theo các toạ độ xác định đơn giản. dụng cụ sẽ thực hiện chạy dao nhanh đến các điểm đã được lập trình, trong hành trình này dao không cắt vào chi tiết. Chỉ khi đạt tới các điểm đích, quá trình gia công được thực hiện theo lượng chạy dao đã lập trình. Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t Hình 2.1. Điều khiển điểm Tuỳ theo dạng điều khiển, các trục có thể chuyển động kế tiếp nhau hoặc tất cả các trục có chuyển động đồng thời, song song không có mối quan hệ hàm số giữa các trục. Khi các trục có chuyển động đồng thời, hướng của chuyển động tạo thành góc 45. Khi một trong hai toạ độ đạt được thì trục thứ hai sẽ được kéo theo đến diểm đích. 18
 20. Y Y P2 P2 45 P1 P1 X X C¸c trôc ch¹y lÇn luît C¸c trôc ch¹y®ång thêi Hình 2.2. a. Chạy lần lượt b. Các trục tự động Điều khiển điểm được ứng dụng trên các máy khoan toạ độ và trên các thiết bị hàn điểm. 2.1.2. Điều khiển đường Điều khiển đường tạo ra các đường song song với các trục của máy, trong khi chạy dao cắt gọt liên tục tạo nên bề mặt gia công. Hình 2.3 Các đường chạy dao khi phay Hình 2.4 Các đường chạy dao khi phay Trong các điều khiển đường mở rộng hai trục của máy chuyển động với tốc độ như nhau đồng thời ta có thể gia công bề mặt côn có góc 45 Phạm vi ứng dụng của điều khiẻn đường bị thu hẹp trên các máy phay và máy tiện. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2