intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Chia sẻ: Tinh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

48
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ cao đẳng) gồm có 13 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

 1. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 1/216
 2. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 3/216
 3. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 4/216
 4. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 5/216
 5. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 6/216
 6. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 7/216
 7. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 8/216
 8. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 9/216
 9. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 10/216
 10. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 11/216
 11. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 12/216
 12. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 13/216
 13. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 14/216
 14. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 15/216
 15. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 16/216
 16. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 17/216
 17. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 18/216
 18. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 19/216
 19. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 20/216
 20. 10:44, 03/12/2021 Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - trình độ cao đẳng 210.245.74.86:1111/6 mon chung/Trinh do Cao dang/Giao trinh Giao duc Quoc phong va An ninh trinh do Cao dang/mobile/index.html 21/216
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2