intTypePromotion=3

Giáo trình hóa học môi trường 2004 - Chương mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
161
lượt xem
53
download

Giáo trình hóa học môi trường 2004 - Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa học môi trường là một ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong môi trường tự nhiên. Hóa học môi trường nghiên cứu nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Hóa học môi trường là một khoa học liên ngành bao gồm hóa học khí quyển, nước, đất đồng thời, hóa phân tích và các chuyên ngành khoa học khác sẽ hỗ trợ cho Hóa môi trường nhằm giải thích sự hình thành và biến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hóa học môi trường 2004 - Chương mở đầu

  1. MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH HÌNH iii DANH SÁCH BẢNG iv CÁC TỪ VIẾT TẮT v GIỚI THIỆU CHUNG vi CHƯƠNG 1 1 HÓA HỌC CỦA KHÍ QUYỂN (ATMOSPHERE CHEMISTRY) 1 1 Thành phần của khí quyển 1 2 Sự phân tầng của khí quyển 3 3 Hóa học khí quyển của Cacbon, các hợp chất Nitơ và lưu huỳnh 5 3.1 Metan (CH4) và cacbon monoxit (CO) 5 3.2 Các hợp chất Nitơ 7 4 Các hợp chất lưu huỳnh trong khí quyển 9 5 Các khí nhân tạo gây ô nhiễm không khí 11 6 Hiệu ứng nhà kính 13 7 Tầng Ozon 13 8 Mưa axit 15 9 Sương khói quang hóa (Photochemical Smog) 16 CHƯƠNG 2 18 HÓA HỌC CỦA ĐỊA QUYỂN (SOIL CHEMISTRY) 18 1 Các nguyên tố hóa học trong đất 18 2 Các nguyên tố đa lượng 19 2.1 Nitơ 19 2.2 Photpho 21 2.3 Kali 22 2.4 Canxi và Magie 22 2.5 Lưu huỳnh 22 3 Nguyên tố vi lượng trong đất 23 4 Tính chất hóa học của dung dịch đất 24 4.1 Tính đệm của dung dịch đất 24 4.2 Đệm do tác dụng trao đổi cation trong đất 24 4.3 Tác dụng đệm của các axit và muối của chúng trong đất 25 4.4 Đệm do tác dụng của Al3+ linh động 25 4.5 Đệm do dung dịch đất chứa một số chất có khả năng trung hòa 26 5 Tính chất của đất 26 5.1 Khả năng trao đổi ion 26 5.2 Khả năng hấp thụ 27 5.3 Độ pH của đất 27 6 Sự trao đổi các khí nhà kính giữa đất và khí quyển 27 CHƯƠNG 3 32 HÓA HỌC CỦA THỦY QUYỂN (WATER CHEMISTRY) 32 1 Tính chất hóa học của nước tự nhiên và nước biển 32 1.1 Nước tự nhiên (Natural Water) 32 1.2 Nước biển (Sea Water) 34 2 Các thông số đánh giá mức độ ô nhiễm nước 36 2.1 Độ đục (Turbidity) 36 i
  2. 2.2 Độ màu (Color) 37 2.3 pH 38 2.4 Độ axit (Acidity) 40 2.5 Độ kiềm (Alkalidity) 42 2.6 Độ cứng (Hardness) 44 2.7 DO (Dissolved Oxygen) 47 2.8 BOD/COD (Biochemical Oxygen Demand/ Chemical Oxygen Demand) 49 2.9 Nitơ (Nitrogen) 51 2.10 Chất rắn (Solid) 52 2.11 Sắt (Iron) 53 2.12 Mangan (Manganese) 54 2.13 Sunfat và photpho 55 2.14 Các chỉ tiêu vi sinh 55 CHƯƠNG 4 57 CÁC CHU TRÌNH TRONG TỰ NHIÊN 57 1 Tổng quan 57 2 Vòng tuần hoàn nước 58 3 Chu trình Cacbon 61 4 Chu trình oxi 63 5 Chu trình Nitơ 66 6 Chu trình Photpho 68 7 Chu trình Sunfua 72 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 ii
  3. DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1: Các chất khí ở tầng đối lưu 1 Hình 1.2: Sự phân tầng khí quyển của trái đất 5 Hình 1.3: Cây bị ảnh hưởng bởi mưa axit 16 Hình 1.4: Sương khói quang hóa 17 Hình 2.1: Vòng khoáng hóa và đồng hóa nitơ trong đất 20 Hình 2.2: Chu trình Nitơ trong đất và cây 21 Hình 3.1: Các khoảng pH làm đổi màu thuốc thử 40 Hình 3.2: Nguồn gốc của CO2 và sự hòa tan của các chất gây nên độ cứng 45 Hình 3.3: Sự thay đổi các dạng của Nitơ trong nước nhiễm 52 Hình 4.1: Sơ đồ vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên 58 Hình 4.2: Nước trên trái đất 59 Hình 4.3: Chu trình cacbon 61 Hình 4.4: Quá trình phân hủy và tổng hợp của gluco 64 Hình 4.5: Chu trình oxi trong tự nhiên 65 Hình 4.6: Chu trình Ozon-oxi 65 Hình 4.7: Chu trinh Nitơ 66 Hình 4.8: Nguồn cung cấp photphat trong môi trường 68 Hình 4.9: Chu trình photpho trong tự nhiên 68 Hình 4.10: Các hoạt động của con người ảnh hưởng đến chu trình photpho 70 Hình 4.11: Vòng tuần hoàn photpho trong nước và trên cạn 71 Hình 4.12: Sơ đồ chuyển hóa sunfua trong môi trường 72 Hình 4.13: Chu trình sunfua 73 Hình 4.14: Vòng tuần hoàn sinh học của lưu huỳnh 74 iii
  4. DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1: Thành phần cấu tạo của không khí sạch 2 Bảng 1.2: Nồng độ của các chất khí ở tầng đối lưu và trong không khí bị ô nhiễm ở các khu đô thị (New York, Mexico City) 3 Bảng 1.3: Nguồn gốc và thành phần của bụi 12 Bảng 2.1: Hàm lượng trung bình của nguyên tố hóa học trong đá và đất (% khối lượng theo Vinogradov, 1950) 18 Bảng 3.1: Thành phần hóa học của nước sông hồ 32 Bảng 3.2: Sự phân tầng nhiệt độ trong hồ và các liên kết phản ứng lý hóa sinh 33 Bảng 3.3: Thành phần của nước biển 35 Bảng 3.4: Các nguồn nước được phân loại theo các mức độ của độ cứng 44 Bảng 3.5: Các cation gây nên độ cứng và các anion liên kết với chúng 45 Bảng 3.6: Hàm lượng oxi hòa tan DO bão hòa trong nước sạch ở áp suất 1atm 47 Bảng 4.1: Ước tính phân bố nước toàn cầu 60 Bảng 4.2: Các nguồn sinh và giảm oxi trong khí quyển 64 iv
  5. CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích Từ viết tắt Chú thích Ar Acgon Mo Molipđen Ne Neon B Bo Kr Krypton Co Coban Xe Xenon Zn Kẽm He Heli Cu Đồng N2 Nitơ P Photpho O2 Oxi Mn Mangan CH4 Metan S Lưu Huỳnh CO2 Cacbon dioxit C Cacbon CO Cacbon monoxit Ti Titan H2 Hydro Mg Magie N2O Nitrous Oxit Si Silic SO2 Sulfur Dioxit Al Nhôm NH3 Amonia Fe Sắt NO Nitơ monoxit Ca Canxi NO2 Nitơ Dioxit Na Natri O3 Ozon K Kali HNO3 Axit Nitric BOD Biochemical Oxygen Demand HCHO Formaldehyt COD Chemical Oxygen Demand HCOOH Axit Formic C2H3O5N PAN (Peroxyacetyl nitrat) HNO2 Axit Nitrous CFC Clorofluorocarbon yrs Năm day Ngày ppb phần tỷ ppm Phần triệu hv Năng lượng bức xạ M Năng lượng Me2+ Q Nhiệt lượng Kim loại hóa trị 2 KĐ Keo đất Atm Đơn vị áp suất v
  6. GIỚI THIỆU CHUNG Hóa học môi trường là một ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong môi trường tự nhiên. Hóa học môi trường nghiên cứu nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Hóa học môi trường là một khoa học liên ngành bao gồm hóa học khí quyển, nước, đất đồng thời, hóa phân tích và các chuyên ngành khoa học khác sẽ hỗ trợ cho Hóa môi trường nhằm giải thích sự hình thành và biến đổi hàm lượng các chất có mặt trong môi trường. Hóa học môi trường còn giúp chúng ta biết cách nào để ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễm. Giúp biết được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên vi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản