intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 3

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
51
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 3

  1. 7. Tại sao tôi lại nhận được lỗi khi tôi thử và sử dụng hai dấu ngoặc kép ( ")? Nếu bạn muốn sử dụng hai dấu ngoặc kép bên trong một chuỗi ký tự sau đó bạn phải "đôi chúng lên ". Vì vậy, cho mỗi một báo giá mà bạn muốn, bạn nên sử dụng hai. Ví dụ: nếu bạn muốn thiết lập một biến vào chuỗi: Đáp từ trong "này" câu có dấu ngoặc kép quanh nó! Bạn sẽ làm: $var = "A word in ""this"" sentence has quotes around it!" hoặc sử dụng một dấu ngoặc kép để thay thế: $var = 'A word in "this" sentence has quotes around it!' Trở về đầu 8. Tôi phải của cửa sổ, "tiêu đề" và "văn bản" các tham số có nghĩa là gì? mô tả chi tiết ở đây . Trở về đầu 9. Tại sao tôi không thể in một biến bằng cách sử dụng "My var is $variable"? Nếu bạn có một biến gọi là $ msg, và bạn muốn in ở bên trong một MsgBox sau đó điều này sẽ không làm việc: MsgBox(0, "Example", "My variable is $msg") Nó sẽ thực sự in My variable is $msg . Gì bạn cần làm là cho biết AutoIt về việc tham gia vào chuỗi và biến với nhau bằng cách sử dụng cái & Điều hành : MsgBox(0, "Example", "My variable is " & $msg) Nâng cao: Nếu bạn có nhiều biến để thêm vào một chuỗi sau đó bạn có thể tìm thấy StringFormat () chức năng hữu ích. Ví dụ, nếu tôi muốn chèn $ var1 đến $ var5 vào một chuỗi ký tự sau đó nó có thể được dễ dàng hơn để làm: $ Msg = StringFormat ( "Var1 là% s, Var2 là % s, Var3 là% s, Var4 là% s, Var5 là% s ", $ var1, $ var2, $ var3, $ var4, $ var5) MsgBox (0, "Ví dụ", $ msg)
  2. Trở về đầu 10. Khi tôi sử dụng Gửi () để gửi cho một biến lẻ điều xảy ra? Nếu bạn là gửi các nội dung của một sau đó được biến tâm rằng, nếu nó chứa các ký tự đặc biệt như gửi! ^ + (SPACE) này sau đó sẽ được dịch sang đặc biệt keystrokes - hiếm khi nào là muốn có. Để khắc phục này sử dụng các chế độ của NGUYÊN Gửi () mà không dịch các phím đặc biệt: Gửi ($ myVar, 1) Trở về đầu 11. Thế nào là sự khác biệt giữa trở về giá trị và @error? Thường là một trở về giá trị được sử dụng để cho biết sự thành công của một chức năng. Nhưng, nếu một chức năng đã được trả lại gì đó (như WinGetText () ) Sau đó chúng tôi cần phải có một cách để làm việc ra, nếu các chức năng thành công, do đó, chúng tôi thiết lập báo lỗi thay vì @. Trở về đầu 12. Làm thế nào tôi có thể thoát ra với một tập lệnh của tôi hot-key? Ah, dễ dàng nhất. Nếu bạn muốn làm cho chữ viết theo lối ra khi bạn bấm một một số tổ hợp phím sau đó sử dụng HotKeySet () chức năng để làm cho một người sử dụng chức năng chạy khi sự mong muốn chính là pressed. người sử dụng chức năng này nên chỉ cần chứa Thoát từ khóa. Dưới đây là một số mã sẽ gây ra tập lệnh để thoát ra khi CTRL + ALT + x là báo: HotKeySet ( "^! X", "MyExit") ... ... ; Rest of Script ... ... Func MyExit () Exit EndFunc
  3. Trở về đầu 13. Làm thế nào tôi có thể sử dụng một biểu tượng tùy chỉnh khi Biên tập lệnh của tôi? Bạn cần phải chạy các chương trình đầy đủ compiler (thay vì chỉ cần bấm chuột phải vào một biên tập lệnh và chọn). Trang này mô tả các compiler cách chi tiết. Trở về đầu 14. Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng chỉ có một bản sao của tập lệnh của tôi là chạy? Sử dụng các _Singleton () chức năng. Xem các tài liệu hướng dẫn người này Defined Chức năng để biết thêm thông tin về _Singleton () và làm thế nào để sử dụng nó. Trở về đầu 15. Những kỹ thuật hiện tại giới hạn của AutoIt v3? Dưới đây là chi tiết về các kỹ thuật hiện tại giới hạn của AutoIt. Xin lưu ý rằng một số giới hạn là lý thuyết, và bạn có thể chạy vào hoặc hiệu suất của bộ nhớ liên quan đến các vấn đề trước khi bạn đã đạt đến giới hạn thực tế. Chiều dài tối đa của một dòng chữ viết: 4.095 Chuỗi chiều dài tối đa: 2147483647 ký tự Số nhiều (floating point): 1.7E? 1.7E 308 đến 308 với 15-chữ số chính xác Số nhiều (integers): 64-bit, có chữ ký số nguyên Hexadecimal số điện thoại: 32-bit, có chữ ký số nguyên (0x80000000 để 0x7FFFFFFF) Arrays: Một tối đa của 64 kích thước và / hoặc tổng số là 16 triệu yếu tố Chiều sâu tối đa chức năng của các cuộc gọi recursive: 5100 cấp Số lượng tối đa các biến sử dụng trong cùng một lúc: Không có giới hạn Tối đa số của người sử dụng chức năng xác định: Không có giới hạn Số lượng tối đa GUI cửa sổ: Không có giới hạn Số lượng tối đa GUI kiểm soát: 65532
  4. Trở về đầu 16. Tôi nhận được một hình ảnh biểu tượng thiếu trong Trợ giúp tập tin theo ví dụ. Điều này nên được mở nút cho phép bạn để mở các ví dụ trong các Trợ giúp tập tin. Vấn đề này là hhctrl.ocx là không đúng hoặc đã đăng ký hỏng. Hãy thử đăng ký nó bằng cách làm "regsvr32 hhctrl.ocx" từ dấu nhắc lệnh hoặc kiểm tra xem tập tin vẫn còn hợp lệ. Trở về đầu Running Scripts Khi bạn chạy AutoIt, bạn sẽ được yêu cầu mở một Script file? Autoit script là một tập tin tập hợp các lệnh, hàm đơn giản là một tập tin văn bản có chứa code AutoIt các từ khóa và có chức năng thông báo cho AutoIt những gì bạn muốn nó làm.? Script các tập tin được tạo ra trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản như notepad.exe hoặc một chương trình tốt hơn alternative . khi cài đặt theo mặc định thì khi bạn nháy đúp chuột vào 1 file .au3 nó sẽ tự động chạy chương trình từ file đó xem thêm mấy phần linh tinh ở bản gốc Running Scripts Khi bạn chạy AutoIt, bạn sẽ được yêu cầu mở một Script file? Autoit script là một tập tin tập hợp các lệnh, hàm đơn giản là một tập tin văn bản có chứa code AutoIt các từ khóa và có chức năng thông báo cho AutoIt những gì bạn muốn nó làm.? Script các tập tin được tạo ra trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản như notepad.exe hoặc một chương trình tốt hơn alternative . khi cài đặt theo mặc định thì khi bạn nháy đúp chuột vào 1 file .au3 nó sẽ tự động chạy chương trình từ file đó xem thêm mấy phần linh tinh ở bản gốc
  5. Script biên tập AutoIt script là các tập tin văn bản bình thường, bạn có thể chỉnh sửa bằng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào. Tuy nhiên cũng có rất nhiều phần mền miễn phí cho phép bạn viết code dễ dàng hơn với nhiều tính năng và công cụ đi kèm... AutoIt SciTe của AutoIt Team phát triển đã tạo ra một phiên bản đầy đủ SciTe với cú pháp nổi bật mà còn tích hợp các công cụ của AutoIt (như cú pháp kiểm tra và làm sạch chữ viết). Một "lite" phiên bản SciTE biên tập đi kèm với việc cài đặt phần mềm AutoIt. Các phiên bản đầy đủ AutoIt rằng đến SciTe với tất cả các công cụ để có thể được tải về tại http://www.autoitscript.com/autoit3/scite/ Một số khác được đề nghị biên tập này là:  TextPad  Biên soạn Crimson (miễn phí)  Chỉnh sửa mã nguồn (miễn phí)  UltraEdit  Tạo file chạy (.exe) mang đi "phát tán" :|  Cách 1: biên dịch = Aut2Exe  Cách 2: ấn chuột phải vào file .au3  Cách 3: xem trong file help gốc nhé, 2 cách trên là đủ rồi AutoIt Window Information Tool Start menu > All program > AutoIt > AutoIt Window Info Cửa sổ tiêu đề và nội dung (cơ bản) Khi tự động, hầu hết các cửa sổ có thể được xác định riêng biệt của mình tiêu đề hoặc một sự kết hợp của mình tiêu đề & văn bản . Và bằng cách sử dụng AutoIt Window Info các thông tin này rất dễ dàng để có được. Các tiêu đề của hầu hết các cửa sổ là khá rõ ràng, ví dụ Untitled - Notepad là tiêu đề của notepad.exe biên tập và trong nhiều trường hợp này là đủ để tự động hoá. Lưu ý: Nếu title = "" và text = "" thì cửa sổ đang active sẽ được sử dụng (điều này là không đúng ở một số hàm cao cấp hơn WinTitleMatchModes )! Cửa sổ và các văn bản có tiêu đề đều phân biệt hoa thường . bản phải cẩn thận ghi đúng. Để tránh những vấn đề lựa chọn title / text sai trong các cửa sổ bạn nên sử dụng AutoIt Window Info sao chép nó và sau đó dán nó trực tiếp vào tập

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản